ผูกดวง วางลัคนา หาลัคนาแบบสามัญ อันโตนาทีสามัญ 12:59 น.
เจ้าชะตาชื่อไม่ได้ระบุ วันที่ พ.ศ.0 : น.
ตรงกับวัน ขึ้น ค่ำ เดือน ๑ ปี จ.ศ.-1181 ค.ศ.-542
ดาว
สถิตย์ราศี
องศา ลิปดา ตรียางค์   นวางค์
ฤกษ์ นาที นักษัตร
สถิตย์ฤกษ์
 
ลั.
ลัคนา
8.
ธนู
12
00
2 : 3 4 : 2
19
55
  มูล 1. ทลิทโท
1.
อาทิตย์
8.
ธนู
26
25
3 : 1 8 : 3
21
00
  อุตราสาฬห 3. โจโร
2.
จันทร์
4.
สิงห์
6
11
1 : 1 2 : 6
10
28
  มาฆะ 1. ทลิทโท
3.
อังคาร
5.
กันย์
28
09
3 : 6 9 : 4 โคตม
14
22
  จิตต 5. เทศาตรี
4.
พุธ
9.
มกร
13
40
2 : 6 5 : 6
22
16
  สาวณ 4. ภูมิปาโล
5.
พฤหัส
8.
ธนู
21
35
3 : 1 7 : 6
20
38
  ปุพพสาฬห 2. มหัทโน
6.
ศุกร์
7.
พิจิก
10
55
2 : 5 4 : 6
17
35
  อนุราช 8. ราชา
7.
เสาร์
9.
มกร
12
39
2 : 6 4 : 3
22
12
  สาวณ 4. ภูมิปาโล
8.
ราหู
11.
มีน
19
15
2 : 2 6 : 5
27
11
  เรวดี 9. สมโณ
9.
เกตุ
10.
กุมภ์
14
56
2 : 4 ครุฑ 5 : 7 โคตม
24
38
  สตพภิสช 6. เทวี
0.
มฤตยู
2.
มิถุน
9
40
1 : 4 3 : 5
6
13
  อารทรา 6. เทวี

อาทิตย์(1) เป็นตนุเศษ
ดาว 5 ได้ตำแหน่งเกษตรในราศีธนู(8) ภพตนุ(1)
ดาว 7 ได้ตำแหน่งเกษตรในราศีมกร(9) ภพกดุมพะ(2)
ดาว 6 ตกในตำแหน่งประในราศีพิจิก(7) ภพวินาศน์(12)
ดาว 3 ได้ตำแหน่งมหาจักร์ในราศีกันย์(5) ภพกัมมะ(10)


สนธิกาลเจ้าชะตา วัน
ขึ้น ค่ำ เดือน ๑ ปี จ.ศ.-1181
วันที่ พ.ศ.0
เวลา : น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู
ประกอบด้วย ทลิทโท ฤกษ์
©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.