โหราศาสตร์คืออะไร
จรรยาบรรณโหร
การผูกดวง
ดาราศาสตร์แบบไทยๆ
เมื่อโลกเป็นศูนย์กลาง
ดูดาวเคราะห์จากจักรราศี
Horoscope
ตำนานดาวพระเคราะห์
จักรราศีวิภาค
คู่ธาตุ คู่มิตร คู่ศัตรู
ลัคนาและดวงชะตา
ดาวเกษตร ปรเกษตร
ดาวอุจ ดาวนิจ
มหาจักร ราชาโชค

สืบค้นข้อมูล
คำค้น

เกร็ดความรู้ด้านโหราศาสตร์ ที่เรารวบรวมนั้น บ้างก็มาจากเวปไซค์ต่างๆ จากตำราโหราศาสตร์ไทยบ้าง พยายามเขียนเองบ้าง เรียบเรียงใหม่บ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อให้คนไทย ได้มีความเข้าใจ เกี่ยวกับศาสตร์นี้อย่างถูกต้อง มากขึ้น ขออภัยที่ไม่สามารถ แจ้งแหล่งที่มาได้

:: Horoscope ::

Horoscope ในที่นี้หมายถึง ศาสตร์แห่งการพยากรณ์แขนงหนึ่งของตะวันตก ซึ่งพยากรณ์โดยใช้หลักเกณฑ์ของ "จักรราศี" เช่นเดียวกับโหราศาสตร์ของทางตะวันออก หรือของไทย(ขอใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Thai Astrology) แต่ก็มีความแตกต่างๆ กันมาก ดังพอจะสรุปได้ดังนี้

  • Horoscope จะจำแนกบุคคลโดยใช้ช่วงของวันที่ และเดือนเกิด เป็นเกณฑ์ เช่นถ้าเกิดในช่วง 21 มีนาคม - 20 เมษายน บุคคลนั้นจะเป็นชาวราศีเมษ เป็นต้น ซึ่งก็คือในระยะประมาณ 30 วันนี้จะเป็นคนราศีเดียวกัน
  • Thai Astrology จำแนกบุคคลโดยใช้วันที่ เดือน ปี เวลา และ สถานที่เกิด เป็นเกณฑ์โดยสรุปผลการคำนวนออกมาเป็นลัคนา โดยที่ภายใน 1 วัน ลัคนาจะเคลื่อนที่ได้ 1 รอบราศีจักร คือผ่านทุกราศี กล่าวได้ว่า บุคคลที่เกิดในวันที่เดียวกัน แต่ต่างเวลาก็อาจจะเป็นคนละราศึได้

กล่าวได้ว่า Thai Astrology นั้นมีความละเอียดในการจำแนกบุคคล มากกว่า Horoscope มาก(น่าภูมิใจจริงจิ๊ง) ซึ่งความจริงแล้วสำหรับโหราศาสตร์ไทยชั้นสูง ยังจำแนกละเอียดกว่าราศีอีก โดยแบ่งออกเป็น นวางค์ คือ 1 รอบราศีจักรจะมีถึง 108 นวางค์ ใน 1 นวางค์จะเท่ากับ 3 องศา 20 ลิปดา รวม 9 นวางค์จะเป็น 1 ราศี(30 องศา) เมื่อรวม 12 ราศีจะเป็น1 จักรราศี(360 องศา) จนมีคำกล่าวโบราณว่าคนมี 108 จำพวกนั่นเอง เมื่อเราสามารถจำแนกบุคคลได้อย่างละเอียดจึงสามารถแก้คำกล่าวที่ว่า หากเป็นฝาแฝด คลานตามกันมาควรจะมีนิสัยเหมือนกันทุกอย่าง นั้นไม่จำเป็นเพราะว่า แม้เกิดต่างกันเพียง 5 นาที ก็อาจจะทำให้ลัคนาตกในนวางค์ที่ต่างกันได้ การทำนายจึงอาจจะไม่เหมือนกันได้

สำหรับ Horoscope นั้นหากเทียบกับ Thai Astrology ก็คือตำแหน่งของดาวอาทิตย์ ณ. วันเวลาดังกล่าวนั่นเอง ดังนั้นที่บอกว่าเป็นชาวราศีเมษ ก็หมายถีงว่า วัน เดือน ปี ที่เกิดนั้น ดาวอาทิตย์สถิตย์ ณ ราศีเมษนั่นเอง จึงพอที่จะใช้ทำนาย ดวงชะตาได้เช่นกัน เหมือนที่พบเห็นในหนังสือพิมพ์,นิตยสารโดยทั่วไป และส่วนใหญ่ตามเวปไซค์ต่างๆ ก็จะทำนายแบบนี้เช่นกัน

จริงๆ แล้วดาวอาทิตย์จะเริ่มย้ายเข้าสู่ราศีเมษประมาณวันที่ 13-14 เมษายนของทุกปี คนไทยเดิมจึงถือเอาวันนั้นเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณก็เนื่องจาก การย้ายราศีของดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษนั่นเอง(ราศีเมษ นับเป็นราศีที่ 0 ไล่เวียนซ้ายไปเรื่อยจนถึงราศีมีน จะเป็นราศีที่ 11)

เราสามารถหาลัคนาอย่างง่ายๆ ได้ โดยมีหลักเกณฑ์คือ ณ เวลาประมาณ 6 โมงเช้า ลัคนาจะอยู่ตำแหน่งเดียวกับดาวอาทิตย์ จากนั้นเราสามารถใช้เฉลี่ยว่าใน 24 ชั่วโมง ลัคนาจะเคลื่อน 1 รอบจักรราศี คือ 360 องศา หรือ 1 ชั่วโมง ลัคนาจะเคลื่อนที่ได้ประมาณ 15 องศา หรือ 2 ชั่วโมง จะเคลื่อนที่ได้ 30 องศา คือ 1 ราศีนั่นเอง

ตัวอย่างเช่น หากเกิดวันที่ 13 เมษา 12.00 น ดาวอาทิตย์จะอยู่ราศีเมษ ดังนั้นเวลา 12.00 น. ห่างจาก 6.00 น. อยู่ 6 ชั่วโมง เท่ากับ 3 ราศี จะพอจะอนุมานได้ว่า ลัคนาจะอยู่ในราศีกรกฎ หากแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่หยาบมากๆ เลย เนื่องจากการหาลัคนาที่แท้จริงจะต้องคำนึงถึงวัน เวลา และสถานที่เกิดด้วย อีกทั้งใน 1 วันนั้น ลัคนาจะโคจรผ่านแต่ละราศีใช้เวลาไม่เท่ากันด้วย มีสูตรที่เกี่ยวข้องในการคำนวนหาเวลาในการโคจรของลัคนาอีกเรียกว่า "อันโตนาที"

ดังนั้นถ้าท่านต้องการทราบว่าลัคนาของท่านอยู่ในราศีใด ให้ไปที่หน้า "ผูกดวง ทำนายชะตา" ท่านก็สามารถทราบได้ทันที