บอกนิสัยจากกรุ๊ปเลือด
 คนกรุ๊ปเลือด เอ
 คนกรุ๊ปเลือด บี
 คนกรุ๊ปเลือด โอ
 คนกรุ๊ปเลือด เอบี

ความสัมพันธ์
 คนกรุ๊ปเลือด เอ กับ เอ
 คนกรุ๊ปเลือด เอ กับ บี
 คนกรุ๊ปเลือด เอ กับ โอ
 คนกรุ๊ปเลือด เอ กับ เอบี
 คนกรุ๊ปเลือด บี กับ บี
 คนกรุ๊ปเลือด บี กับ โอ
 คนกรุ๊ปเลือด บี กับ เอบี
 คนกรุ๊ปเลือด โอ กับ โอ
 คนกรุ๊ปเลือด โอ กับ เอบี
 คนกรุ๊ปเลือด เอบี กับ เอบี

กรุ๊ปเลือดบอกรัก
ชาย
หญิง

หัวหน้า กับ ลูกน้อง
หัวหน้า
ลูกน้อง

Hora Payakorn
:: กรุ๊ปเลือด อ่านคน ::
A
B
O
AB

ในอดีตกาล สมัยที่การแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเช่นทุกวันนี้ เรื่องการศึกษาเกี่ยวกับกรุ๊ปเลือด ในร่างกายมนุษย์ ยังอยู่ในวงจำกัด ผู้คนส่วนมากไม่เคยได้รับรู้ด้วยซ้ำว่า ตัวเขามีกรุ๊ปเลือดอะไรไหลวนเวียนอยู่ภานในร่างกาย และคำว่ากรุ๊ปเลือดมีความสำคัญอย่างไรต่อตัวเขาบ้าง

แต่ในปัจจุบัน เรื่องของกรุ๊ปเลือดได้ถูกกล่าวขวัญถึงอย่างกว้างขวาง ทั้งในวงการแพทย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหากรุ๊ปเลือดโดยตรง และในแวดวง ของประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป ทั้งนี้เพราะ กรุ๊ปเลือดเป็นเรื่องที่กำหนดโดยพันธุกรรม ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลง หรือกำหนดขึ้นเองได้ตามความพอใจ ซึ่งหากจะนำมาเปรียบเทียบ กับความเชื่อถือที่มีมาแต่โบราณกาลของมนุษย์ กรุ๊ปเลือดก็มีสภาพคล้ายคลึงกับโชคชะตา ที่เราเชื่อว่าถูกลิขิตไว้ตั้งแต่เราเกิดนั่นเอง

เมื่อพูดถึงการทำนาย หรือการพยากรณ์ ในหลักของโหราศาสตร์นั้นความจริงแล้วก็คือ ผลสรุปของข้อมูลทางสถิติที่คนในอดีตรวบรวมไว้นั่นเอง โดยการใช้วันเดือนปีเกิดของมนุษย์เป็นสมมุติฐาน แล้ววิเคราะห์ว่า ผู้คนที่เกิดเมื่อวันนั้นๆ จะมีลักษณะนิสัยที่คล้ายกัน หรือต่างกันอย่างไรบ้าง แล้วเมื่อพบว่าส่วนใดที่คล้ายคลึงกัน หรือมีปรากฏในแทบทุกคนที่เกิดในวันนั้นๆ ท่านก็จะจดจำเป็นข้อสรุปว่า เป็นลักษณะนิสัยของคนที่เกิดในราศีนั้นๆ

การทำนาย อ่านคนจากกรุ๊ปเลือดก็เช่นกัน เป็นผลสรุปจากการรวมรวมข้อมูลทางสถิติ ว่าด้วยลักษณะนิสัยของบุคคลในกรุ๊ปเลือดต่างๆ แล้วจึงนำมาวิเคราะห์ โดยอาศัยวิชาจิตวิทยาว่า บุคคลที่มีกรุ๊ปเลือด มีพื้นฐานด้านจิตใจอารมณ์เช่นนั้น ควรจะมีพฤติกรรมออกมาในรูปแบบใดบ้าง

การอ่านคนจากกรุ๊ปน่าจะเป็นประโยชน์บ้าง ในการที่จะใช้ศึกษาอุปนิสัยของบุคคลในกรุ๊ปเลือดต่างๆ เพื่อที่จะได้นำไปสู่ความเข้าใจที่จะใช้ปรับปรุงตนเอง และผู้อื่นได้

©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.