EGV

ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ชื่อ วรารัตน์

เลขกำลัง = 36
เป็นเลขที่หมายถึง ความรัก ความสดชื่นของชีวิต ชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีมิตรสหายมาก เพศตรงข้ามมักจะให้ความอบอุ่นเป็นอย่างดี แต่เป็นคนเจ้าอารมณ์ มีความคิดเห็นรุนแรง ชีวิตในวัยแห่งความรักมักจะโลดโผน

บริวาร =   ต   น
บุตร, ภรรยา, สามี และผู้รับใช้ อยู่ในโอวาทอันดี ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพเชื่อฟัง รวมทั้งเหล่ามิตรสหายจะช่วยเชิดชูฐานะให้โดดเด่น

เดช =   ว   ร   ร
มีอำนาจเหนือศัตรู ผู้คนคร้ามเกรง มีอำนาจวาสนาสูง มีชื่อเสียงเกียรติยศในตำแหน่งหน้าที่การงาน บุคคลทั่วไปให้ความเคารพนับถือมาก

มูละ =   า
ได้รับทรัพย์สิน มรดก อันตกทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือเหล่าพี่น้อง จะมีหลักแหล่งที่อยู่อาศัย มีที่ทำมาหากินเลี้ยงชีพดีมาก

ชื่อต่ออายตนะ 6
คำนวณได้เลข 8 มีบารมีดั่งเป็นเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก

©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.