Uranus 2.0

สำหรับ Uranus Version 2 เท่านั้น


คลิ๊ก! เพื่อ DownLoad Version ล่าสุด
21 มิ.ย.2558 DownLoad คลิ๊ก! Ver 2.7.01
1. ปรับปรุงจานฮาร์โมนิค เป็นรุ่นใหม่ เทียบเท่า Uranus 3 ขึ้นไป
2. เปิดให้ใช้จานคำนวณ 2 ชั้น ฟรี โดยไม่ต้องลงทะเบียน และปรับปรุงเป็นรุ่นใหม่ เทียบเท่า Uranus 3 ขึ้นไป
3. แก้บั๊กโปรแกรมแจ้งเตือนทีข้อผิดพลาด โดยไม่บอกสาเหตุ
29 ม.ค.2556 Ver 2.6.20
1. แก้บั๊กโปรแกรมแจ้งเตือนทีข้อผิดพลาด โดยไม่บอกสาเหตุ
29 พ.ย.2555 Ver 2.6.19
1. เพิ่ม การคำนวณเรือนชะตาจันทร์ 28 เรือน โดยเลือกที่เมนู [ดวงจร Transit] --> [เครื่องมือช่วยคำนวณดวงจรต่างๆ] จะเป็นการเปิดหน้าต่างใหม่ ซึ่งจะมี เรือนชะตาจันทร์ อยู่ด้วย
2. ปรับปรุง ปุ่มสำหรับแสดงผล Aspect Lines , Midpoint Lines แบบต่อเนื่อง
3. เพิ่มปุ่ม ช่วยคำนวณจุด Ar/A , A+A , - A อัตโนมัติ เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กปัจจัยเดี่ยว
4. เพิ่มปุ่ม ช่วยคำนวณจุด A+B-PP , A+A-B, B+B-ฤ อัตโนมัติ เมื่อทำการลากดาวสร้างศูนย์รังสี A/B
16 ก.ย.2555 DownLoad คลิ๊ก! Ver 2.6.18
1. เพิ่ม จานคำนวณขนาด 4:30 2:15
2. เพิ่ม ปุ่มสำหรับแสดงผล Aspect Lines , Midpoint Lines แบบต่อเนื่อง
29 เม.ย.2555 Ver 2.6.17
1. สามารถบันทึกสมการจากจุด FreeStye ลงเป็น TextFile ชื่อ FormulaSpacial.txt ในโฟลเดอร์โปรแกรม เพื่อสามารถนำกลับมาใช้ได้โดยไม่ต้องป้อนสมการใหมทุกครั้ง โดยอยู่ในเมนู ช่วยเหลือ -> อ่านสมการ FreeStyle จากไฟล์ และ บันทึกสมการ FreeStyle จากไฟล์
2. แก้ Bug เรื่องการเปลี่ยนวันเวลาแล้ว ข้อมูลในตาราง A/B ไม่เปลี่ยน
10 มี.ค.2555 Ver 2.6.16
1. เพิ่มการ Export ข้อมูลจากสมการออกเป็น Text File (*.csv) เพื่อเปิดด้วยโปรแกรม Excel ได้ ในการวิเคราะห์ดวงจรตามอายุขัยต่างๆ เช่น Ar/Br=Bv, Ar/Bv ฯลฯ
2. สามารถลากจุดสมการกำหนดเอง ข้ามไปยังหน้าต่างจานฮาร์โมนิค และ จาน 2 ชั้น เพื่อสร้างเป็นสมการกำหนดเองได้่
3. ในตารางจุดอิทธิพล เพิ่ม Toolbar ให้สร้างสมการประเภท [A+B-C]t = [A+B-C]r / [A+B-C]v
16 ก.พ.2555 Ver 2.6.15
1. เพิ่มการทำงานในส่วนของ Formular Listing โดยสามารถ Export ข้อมูลจากสมการออกเป็น Text File (*.csv) เพื่อเปิดด้วยโปรแกรม Excel ได้
2. เพิ่มการคำนวณหาสมการ A/B=C และ A+B-C=A/B//C
3. ปรับแก้การคำนวณสมการครบวงจรใน Tab หน้า พระเคราะห์สนธิ ได้ถูกต้องครอบคลุมมากขึ้น
21 ม.ค.2555 Ver 2.6.14
1. ในจาน 2 ชั้น เพิ่มวงในสุดซึ่งแสดงตำแหน่งดาว 360 องศา ให้แสดงเป็น Aspect Line เส้นแสดงมุมสัมพันธ์ของปัจจัยเดี่ยว
2. ปรับเปลี่ยนจานคำนวณโดยเพิ่มจานคำนวณขนาด 5:37.5 องศา
3. เพิ่มการป้อนสูตรคำนวณให้สามารถป้อนแบบ 4 ปัจจัย เช่น SUr+JUr+URr+ARv ได้
11 ม.ค.2555 Ver 2.6.14
1. ในจาน 2 ชั้น เพิ่มวงในสุดซึ่งแสดงตำแหน่งดาว 360 องศา ให้แสดงเป็น Aspect Line เส้นแสดงมุมสัมพันธ์ของปัจจัยเดี่ยว
14 ธ.ค.2554 Ver 2.6.12
1. แก้ปัญหาการอัพเดทแล้วโปรแกรมค้างที่หน้าจอ Splash เข้าโปรแกรมไม่ได้
2. เก็บข้อมูลที่ทำงานจากฐานข้อมูลย้อนหลังให้อัตโนมัติ สามารถเรียกขึ้นมาดูได้โดย ดับเลิ้ลคลิ๊กที่ช่องป้อนข้อมูล"ชื่อ"
3. เมื่อทำการ Update โปรแกรมจะ copy 3 ไฟล์ไปยังโฟลเดอร์โปรแกรม ไฟล์ที่เพิ่มมาคือ "UserRecentData.txt" ใช้เพื่อเก็บข้อมูลตามข้อ 2
8 ต.ค.2554 Ver 2.6.11
1. เพิ่มดวงโค้งสุริยาตร์รายวัน โค้งจันทร์จรทรานสิต โค้งเมอริเดียนทรานสิต
2. เพิ่มดวง Composit คำนวณแบบ A+B และ A-B
3. เพิ่มการคำนวณหา Meridian Return ประจำวัน
23 ก.ย.2554 Ver 2.6.10
1. เพิ่มความสามารถในการเลือกให้ย้ายดวงกำเนิดไปไว้นอกสุด เมื่อกด CheckBox ปิดดวงจรและดวงโค้ง
2. แก้ Bug การคลิ๊กขวาที่ เมอริเดียนกำเนิดหรือจรทรานสิต เพื่อคำนวณเวลาที่เมอริเดียนกุมอาทิตย์สนิท เพื่อสร้างดวงประจำวัน(สำหรับทรานสิต) ซึ่งเดิมอาจไม่ทำงาน
20 ก.ย.2554 Ver 2.6.09
1. เพิ่มความสามารถในการพิมพ์ภาพดวงจากโปรแกรม เมื่อทำการ Capture หรือ ถ่ายรูปภาพ จากโปรแกรมแล้ว ในหน้าจอภาพที่ Capture สามารถใช้เมนู File เพื่อพิมพ์ภาพดวงจากโปรแกรมได้เลย หรือเลือกเปิดโปรแกรม Paint ของ Windows เพื่อแก้ไขภาพหรือพิมพ์ได้เช้นกัน (ใช้ได้ทั้งจาน 2 จาน ,จาน Harmonic และภาพจากหน้าจอหลัก)
Ver 2.6.08
1. แก้ไขข้อผิดพลาด ในการลากดาวสร้างศูนย์รังสี ข้ามวง
2. ในจาน 2 ชั้น เพิ่มให้สามารถเลือกการแสดงผลตำแหน่งดาวในจริง(จาน 360) วงในสุด
3. เพิ่มความสามารถในการลากดาวย้ายจุด FreeStyle
4. เพิ่มช่ิองทางการสื่อสารผ่านทาง Facebook โดยเข้่าที่ เมนู->=ช่วยเหลือ เลือก Facebook : Uranus Software จะนำทางไปสู่ Group ใน Facebook ที่ลิ๊งค์นี้ http://www.facebook.com/groups/uraniansoft/
3 ก.ย.2554 Ver 2.6.06
1. แก้ไขข้อผิดพลาด ของการสร้างจุดอิทธิพล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลา
2. ในจาน 2 ชั้น เมื่อเลือกให้สีจานสะท้อนเป็นดำ จะปรับเปลี่ยนจุดสะท้อนเป็นแดง
3. เพิ่มความสามารถในการใช้จุด freestyle 18 จุด
12 ส.ค.2554 Ver 2.6.05
1. เพิ่มปลั๊กอิน จานคำนวณ 2 ชั้น ให้ทดลองใช้ ซึ่งหากต้องการใช้แบบสมบูรณ์จะต้องลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายเครื่องละ 600 บาท
2. เพิ่มการปรับสีจาน Harmonic ให้สามารถปรับเป็นแบบพื้นขาว กับพื้นดำ
3. เพิ่มการใช้งานจุด Free Style อีก 18 จุด ซึ่งสามารถลากไปวางที่ใดในจานคำนวณก็ได้ หรือ ป้อนสมการกำหนดเองก็ได้เช่นกัน
4. ปรับแก้ไขข้อผิดพลาดในหลายๆจุด
27 มิ.ย.2554 Ver 2.5.11
1.แก้ไขปัญหาการคำนวณดวง Solar Return สำหรับผู้เกิดวันที่ 21 มี.ค. และแก้ไขปัญหาการ Error บางส่วน
20 พ.ค.2554 Ver 2.5.11
1.เปลี่ยนจานคำนวณจาก 5.075 เป็น 11.25
2.ปรับแก้ Run time Error ในบางจุด
26 ธ.ค.2553 Ver 2.5.10
1. แก้ไขขอผิดพลาดของโปรแกรมหลายจุด
22 พ.ย.2553 Ver 2.5.09
1. เพิ่มการคำนวณในหน้าจอ SameAs Pictures & Reciprocal ให้สามารถคัดกรองพระเคราะห์สนธิที่ทำงานตามดวงจรอายุขัย
2. ปรับแก้ปัญหาที่ สลับดวงกำเนิดกับดวงจรแล้ว โปรแกรมไม่คำนวณให้อัตโนมัติ
3. แสดงผลเส้น Midpoint Line เป็นไปตามประเภทของมุม
30 ก.ย.2553 Ver 2.5.08
1. เพิ่มการคำนวณดวง Composit Midpoints ไว้ที่จานคำนวนวงกลาง โดยใช้ข้อมูลจากดวงกำเนิดและดวงจร มาหา Midpoints ในทุกปัจจัย โดยเลือกที่เมนู ->ดวงจรอายุขัย->ตั้งดวง Composit Midpoints ที่วงกลาง
2. เพิ่มการดึงข้อมูลดวงที่เกิดวันทีและเดือนเดียวกันกับดวงกำเนิด จากฐานข้อมูล เลือกที่เมนู -> แฟ้ม->ดวงผู้ที่เกิดวันนี้
3. สามารถสลับไขว้กันระหว่างดวงกำเนิดและดวงจรได้ โดยเลือกที่เมนู -> แฟ้ม->สลับดวงกำเนิด-ดวงจร
4. หากวันที่ดวงจร น้อยกว่าดวงกำเนิด โปรแกรมจะทำการคำนวณดวงจรอายุขัย เป็นดวงโค้งสุริยาตร์ก่อนเกิดให้โดยอัตโนมัติ
17 ก.ย.2553 Ver 2.5.07
1. เพิ่มความสามารถในการกรองพระเคระห์สนธิที่สัมพันธ์ถึงเป็นจุดเจ้่าชะตาเท่านั้น ทั้งศูนย์รังสีและจุดอิทธิพล
2. เพิ่มการแสดงผลพระเคราะห์สนธิที่จะแสดงผลตามอายุขัย โดยแสดงรายงานทั้งหมดในครั้งเดียว เลือกที่เมนู วิเคราห์->รวมพระเคราะห์สนธิท่แสดงผลตามอายุขัย
8 ก.ย.2553 Ver 2.5.06
1. เปลี่ยนสมการกำหนดเองชุดที่ 1 ไปใช้สีแดง
2. สามารถลากสมการกำหนดเองมาทำเป็นศูนย์รังสีกันได้
3. แก้ไขข้อผิดพลาดโปรแกรมที่เกิด Runtime Error ในหลายๆจุด
28 ส.ค.2553 Ver 2.5.05
1. เพิ่มสมการกำหนดเองชุดที่ 2 โดยสามารถเลือกได้จากสมการกำหนดเองที่บันทึกไว้ โดยป้อนชื่อให้ตรงกับชื่อที่บันทึก เมื่อต้องการใช้ ในหน้าจอจานคำนวณมุมล่างขวากดปุ่มที่ 2 (ปุ่มเครื่องหมายบวกสีเทาจางๆ) เป็นการเปิด-ปิดสมการกำหนดเองชุดที่ 2
2. สามารถป้อนสูตรคำนวณในสมการกำหนดเองต่างๆ เป็นสูตรคำนวณแบบซ้ำซ้อนได้ โดยใช้สัญลักษณ์ [ ] เช่น [SUt/MOt]+[JUt+KRt-VUt]-[SUr/MCr]
24 ม.ค.2553 Ver 2.4.04
1. เพิ่มตารางคำนวณหาการครบวงจร มุมสัมพันธ์สลับ(Reciprocal) และ Same As Pictures โดยเลือกที่เมนูวิเคราะห์->Reciprocal , SameAs Pictures
25 พ.ย.2552 Ver 2.4.02
1. เพิ่มปุ่ม Toolbar คลิ๊กเพื่อแสดงผลปัจจัยเดี่ยวที่สัมพันธ์กับแกนโดยวาดวงกลมล้อมรอบ
2. เพิ่มปุ่มวาดเส้นเชื่อมต่อ Midpoint ที่สัมพันธ์กับแกน (Hamburg Style)
3. เพิ่มการแสดงผลเป็นสีในตาราง A/B ถ้าเป็นจุดเจ้าชะตาทั้ง A และ B เป็นสีแดง ถ้าเป็นเฉพาะ A หรือ B จะเป็นสีน้ำเงิน
4. เพิ่มตารางแสดงปัจจัยเดี่ยวสัมพันธ์กัน
5. เพิ่มการแสดงผล Aspect Line ในรูปแบบของโหราศาสตร์สากล
6. ใช้เม้าส์ปุ่มกลางคลิ๊กที่ดาว เพื่อแสดงผล Aspect Line ว่าทำมุมกับปัจจัยอื่นๆ อะไรบ้าง
12 ต.ค.2552 Ver 2.2.50
1. เพิ่มระบบการนำเข้าและส่งออกข้อมูลดวงชะตา ไปยังเครื่องอื่น โดยสามารถใช้กับโปรแกรมยูเรนัสเองและโปรแกรมโฮ๋ราสาดโปร โดยเลือกที่เมนูเครื่องมือ ->นำเข้าและส่งออกข้อมูล โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เลือกแฟ้มข้อมูลที่จะทำงาน
2. เพิ่มความสามารถการหาปัจจัยแสดงผลในตาราง A/B//C/D
25 ก.ย.2552 Ver 2.2.49
1. ปับแก้การแสดงผลโปรแกรมให้เหมาะกับ NetBook หน้าจอ 1024 x 600
2. เพิ่มความสามารถการหาปัจจัยแสดงผลในตาราง A/B//C/D
9 ก.ย.2552 Ver 2.2.48
1. เพิ่มความสามารถในการค้นหาจุดอิทธิพลซึ่งสัมพันธ์กับจุดเจ้าชะตาครบวงจรทั้ง 3 ดวงจากสูตรพระเคราะห์สนธิทั้งหมด
2. เพิ่มการคำนวณ Quarter Solar return ในเมนูดวงจร
1 ก.ย.2552 Ver 2.2.47
1. เพิ่มตาราง A/B//C/D
2. เพิ่มการอ่านปัจจัยทั้ง 22 ปัจจัยพร้อมกัน แสดงผลเป็น Integrated Midpoint Tree บน Borwser โดยอยู่ที่เมนู เครื่องมือ -->อ่านข้อมูลทั้ง 22 ปัจจัย
20 ส.ค.2552 Ver 2.2.46
1. เพิ่มการอ่านจุดเจ้าชะตาทั้งหมด บวกพฤหัส เสาร์ โพไซดอน แสดงผลเป็น Integrated Midpoint Tree บน Borwser โดยอยู่ที่เมนู เครื่องมือ -->อ่านจุดเจ้าชะตาทั้งหมด
2. เพิ่มสมการดาวในตาราง สมการดาว-Formula Listing ได้แก่ 2A-2B , (A-B)/2, Ar-Bt , SUvr-Bt
3. เพิ่มการปุ่ม Toolbar ให้คำนวณจุดสะท้อนในตารางอ่านความสัมพันธ์ของ 2 ปัจจัย
4. เพิ่มดวงจร Quarter Solar Return
5. แก้ไขข้อผิดพลาดโปรแกรมในหลายๆจุด รวมทั้ง Daily MC ที่คำนวณไม่ได้ในบางดวง
17 ก.ค.2552 Ver 2.2.45
1. เพิ่มตาราง Integrated Midpoint Tree เป็นปุ่มรูปคล้ายก้างปลาสีน้ำเงิน อยู่ข้างขวาของตาราง A/B(กลางจอภาพ) ช่วยจัดรูปแบบมุมสัมพันธ์แบ่งซ้ายขวา(Aspect บวกลบ) ทำให้เห็นมุมมองลึกลงไปมากขึ้น เช่นมองเห็น A/B//C/D และเห็นจังหวะของการแสดงผล
2. เพิ่มปุ่มช่วยตรวจสอบศูนย์รังสีในตาราง A/B ว่าถึงเวลาการแสดงผลตามดวงจรอายุขัยนี้หรือไม่ (ปุ่มอยู่ถัดจากปุ่มก้างปลาลงมา) ซึ่งจะทำงานก็ต่อเมื่อดวงกำเนิดไม่เท่ากับดวงจร
3. เพิ่มตาราง Integrated Sensitive Point Tree และปุ่มตรวจสอบปัจจัยแสดงผล
4. ในตารางสมการดาว (Formula Listing) เพิ่ม Combo Box เพื่อเลือกคำนวณค่าตาม Harmonics ต่างๆ หรืออาจป้อนค่าุมุมเท่าไรก็ได้)
5. ในหน้าจอพระเคราะห์สนธิ เพิ่มปุ่มช่วย นำสมการที่ได้คัดกรองแล้วพร้อมคำแปลไปแสดงผล ในส่วน Tab ของการแสดงข้อมูล 3 ปุ่ม ได้แก่ แสดงเฉพาะดวงกำเนิด หรือแสดงที่ 3 ดวงในแบบสรุปย่อ หรือแบบละเอียด
6. ในหน้าจอพระเคราะห์สนธิ เพิ่ม checkbox เพื่อคัดกรองเงื่อนไข 3 แบบ คือ ใช้ PSP บางรายการ , ใช้ LA,LM และ ไม่ใช้ P/P บางรายการ
7. ในหน้าจอแสดงผล เพิ่ม Tab Browser เพื่อเข้าสู่ UranianSoft.com ใช้งาน Webboard อ่านบทความ และเข้าดูประวัติการ Update ได้ทันที
8. ในเมนูช่วยเหลือ เพิ่มเมนู Check for new Version หากต่อ Internet จะสามารถเช็ค Update ได้ และในการตั้งค่าตัวเลือกสามารถกำหนดให้ Check อัตโนมัติได้เมื่อเข้าโปรแกรม
9. ในเมนูดวงจร เพิ่มการคำนวณดวงจร Transit แบบ Daily MC (t SU-MC =r SU-MC)
10. แก้ไขข้อผิดพลาดโปรแกรมในหลายๆจุด
15 พ.ค.2552 Ver 2.2.44
1. เพิ่มความสามารถในการผูกดวงวันที่ย้อนหลังไปได้ถึงสมัยพุทธกาล กดปุ่มสลับโหมด ที่ปุ่มเล็กๆ หน้าช่องป้อนวันที่ การป้อนวันที่จะป้อนแบบ วันที่/เดือน/พ.ศ. เช่น 15/4/-79 จะหมายถึงวันที่ 15 Apr 623 BC JC โดยวันที่ที่ป้อนจะเป็นระบบปฏิทินแบบจูเลี่ยน
2. ปรับแก้ไขการคำนวณดวงจันทรวรรษซึ่งมีข้อผิดพลาด
3. เพิ่มหน้าจอการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยกำเนิด 2 ปัจจัย อยู่ในเมนูวิเคราะห์ ->วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ 2 ปัจจัย โดยค่าเริ่มต้น จะเป็น เมษ กับ เมอริเดียน ซึ่งสามารถเปลี่ยนปัจจัยได้โดยการลากดาวจากหน้าจอหลักมาทับปัจจัยเดิม (เมษหรือเมอริเดียน) แล้วกดปุ่ม refresh เป็นรูปลูกศรโค้ง
19 ก.พ.2552 Ver 2.2.42 - 2.2.43
1. เพิ่มความสามารถในการหาสมการที่เกิดมุมสัมพันธ์สลับ(Reciprocal) ในตาราง A/B จะมีเครื่องหมายตกใจ ด้านหลังสมการบางอัน ในตาราง A/B !
2. เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลจากคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ ให้ตรวจสอบข้อมูลสมการที่ถึงจุดเจ้าชะตา ได้พร้อมกันทั้ง 3 วง และตรวจสอบการซ้ำกันของสมการไปด้วย อยู่ใน Tap หน้าจอ พระเคราะห์สนธิ จะมีปุ่มเพิ่มมา 2 ปุ่ม สามารถเลือกสมการตามหมวดหมู่ที่ต้องการมาเพื่อตรวจสอบว่าสมการใดถึงจุดเจ้าชะตาบ้าง
3. แสดงเลขไคโร จากการคำนวณดาวเด่นในดวงชะตา(Aspect Dominance) จากหน้าจอดาวเด่น โดยคลิ๊กที่บริเวณใกล้มุมล่างขวา ของหน้าจอดาวเด่น (มองไม่เห็นปุ่มคลิ๊ก เนื่องจากไม่สนับสนุนการเปิดเผยการคำนวณตัวเลขกับบุคคลทั่วไป)
4. เพิ่มตารางแสดงผล ดาวโครจรเข้าสู่ ในหน้าจอ ดาวเด่นในดวงชะตา
5. เพิ่มการตั้งค่า ลัคนา-เมอริเดียนโปรแกรสแบบ 4 นาที ต่อ 1 ปี (จากเดิมคำนวณแบบ 1 วัน ต่อ 1 ปี
16 ก.พ.2552 Ver 2.2.42
1. เพิ่มความสามารถในการหาสมการที่เกิดมุมสัมพันธ์สลับ(Reciprocal) ในตาราง A/B จะมีเครื่องหมายตกใจ ด้านหลังสมการบางอัน ในตาราง A/B !
2. เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลจากคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ ให้ตรวจสอบข้อมูลสมการที่ถึงจุดเจ้าชะตา ได้พร้อมกันทั้ง 3 วง และตรวจสอบการซ้ำกันของสมการไปด้วย อยู่ใน Tap หน้าจอ พระเคราะห์สนธิ จะมีปุ่มเพิ่มมา 2 ปุ่ม สามารถเลือกสมการตามหมวดหมู่ที่ต้องการมาเพื่อตรวจสอบว่าสมการใดถึงจุดเจ้าชะตาบ้าง
3. แสดงเลขไคโร จากการคำนวณดาวเด่นในดวงชะตา(Aspect Dominance) จากหน้าจอดาวเด่น โดยคลิ๊กที่บริเวณใกล้มุมล่างขวา ของหน้าจอดาวเด่น (มองไม่เห็นปุ่มคลิ๊ก เนื่องจากไม่สนับสนุนการเปิดเผยการคำนวณตัวเลขกับบุคคลทั่วไป)
4. เพิ่มตารางแสดงผล ดาวโครจรเข้าสู่ ในหน้าจอ ดาวเด่นในดวงชะตา
13 พ.ย.2551 Ver 2.2.41
1. เพิ่มการคำนวณ Declination โดยเพิ่ม Tab การแสดงผลด้านซ้ายมืออีกหนึ่ง Tab ชื่อว่า Other (อยู่ข้างกับกับ Tab ข้อมูล) โดยตาราง Declination สามารถจัดเรียงตามค่าองศาได้ โดยคลิ๊กที่ หัวคอลัมภ์
2. เพิ่มการคำนวณค่าพื้นฐาน ได้แก่ จตุรางคดล , ธาตุ , คุณะ และ เพศ ใน Tab ชื่อ Other
10 พ.ย.2551 Ver 2.2.40
1. เพิ่มการคำนวณจุด Vertex(Vx) โดยเมื่อต้องการให้แสดงผล ก็คลิ๊ก ToolBar ทางด้านซ้ายมือบนของรูปดวง ที่เป็นสัญญลักษณ์เป็น Vx สีแดง
2. เพิ่มการคำนวณในตาราง A/B ให้คำนวณกับปัจจัยอื่นๆ อาทิเช่น สมการกำหนดเอง, LA,LM,Vx โดยให้เลือกคลิ๊กที่ Checkbox ที่ข้างตาราง A/B อันที 7 นับจากข้างบน โดยจะคำนวณเฉพาะจุดที่เปิดให้แสดงผลบนรูปดวง
3. เพิ่มการแสดงผลรูปดวง เป็นจานแบบ แสดงเส้นเรือนชะตา+ราศี หรือ แสดงเป็นจาน 16 Harmonics โดยให้คลิ๊กที่ Toolbar ด้านซ้ายของภาพดวง ที่เป็นรูปวงกลมสลับสีเหลืองดำ (อันที่ 6 นับจากล่าง)
6 พ.ย.2551 Ver 2.2.39
1. เพิ่มระบบการคำนวณลัคนาท้องถิ่น(LA) และเมอริเดียนท้องถิ่น(LM) โดยเมื่อต้องการให้แสดงผล ก็คลิ๊ก ToolBar ทางด้านซ้ายมือบนของรูปดวง ที่เป็นสัญญลักษณ์เป็น LA สีเขียว โดยจะแสดงสัญญลักษณ์ในรูปดวง เป็นวงกลมเล็กสีเขียวมีตัว A หรือ M อยู่ตรงกลาง (จุดสะท้อนเป็นสีเทา)
2. เพิ่มความสามารถของระบบ ReLocation โดยสามารถค้นหาโครงสร้างพระเคราะห์สนธิที่ตั้งแกน ที่มีมุมสัมพันธ์กับ ลัคนาท้องถิ่นและเมอริเดียนท้องถิ่น ได้ทั่วโลก (อยู่ในหน้าต่าง Atlas ที่ใช้ในการตั้งสถานที่ต่างประเทศ) จะมีปุ่ม LA กับ LM
3. สามารถตั้งค่าระยะ Orb สำหรับเส้นแบ่งเรือนได้ (ยกเว้นเรือนแบบ Vedic , Thai และ Classical(เพราะมีระยะ Orb อยู่ในตัวแล้ว 5 องศา))
2 พ.ย.2551 Ver 2.2.38
1. เพิ่มการตั้งระบบเรือนชะตาได้หลากหลาย เช่น Placidus , Koch , Meridain ฯลฯ โดยคลิ๊กที่ชื่อเรือนชะตา(บริเวณด้านล่างของรูปดวง) แล้วดับเบิ้ลคลิ๊กที่ ลัคนา หรือ เมอริเดียน เพื่อตั้งเรือนชะตาที่ต้องการ(หากดับเบิ้ลคลิ๊กที่ปัจจัยอื่นจะเป็นการตั้งเรือนชะตาแบบเรือนเท่าของ Uranian)พร้อมทั้งโปรแกรมจะแสดงตารางเรือนชะตา ที่แถบ House ด้านซ๊าย ซึ่งจะแสดงผล ระบบเรือนชะตาแบบ 3 จังหวะ และเมื่อคลิ๊กที่เรือนชะตาที่ 1-12 โปรแกรมจะช่วยอ่านดวงแบบ 3 จังหวะให้ทันที อีกทั้งแสดงผลว่ามีดาวอะไรอยู่ในเรือนนั้นบ้าง
2. เพิ่มตารางรวมวิเคราะห์(โค้งสุริยาตร์รายวัน) ประเภท A,B=P และ A+B-C=P
3. เพิ่มความสามารถในการเก็บข้อมูลดวงปัจจุบัน (Session) เอาไว้ได้ โดยคลิ๊กที่หน้าช่องป้อนชื่อ ทีอักษรคำว่า ชื่อ หรือ บันทึกตอนออกโปรแกรม และเมื่อเปิดโปรแกรมหากต้องการจะใช้ก็คลิ๊กที่ หน้าจอรูปดวง ที่ตำแหน่งแสดง ชื่อดวงกำเนิด หรือ ดวงจร (ด้านบนมุมซ้ายหรือขวา ของรูปดวง) หรือเลือกที่เมนู แฟ้ม -> เปิดดวงจาก Session
4. สามารถตั้งสถานที่ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นค่ามาตรฐานทีี่ใช้เวลาเปิดโปรแกรมทุกครั้ง โดยเข้าไปที่เมนู เครื่องมื่อ->ตั้งค่าตัวเลือก แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม ตั้งค่าสถานที่
5. ย้ายเมนูดาวเด่นในดวงชะตา ไปไว้ในหมวด วิเคราะห์
29 ต.ค.2551 Ver 2.2.37
1. เพิ่มการหาดาวเด่นในดวงชะตา โดยเข้าไปที่เมนู แฟ้ม-->ดาวเด่นในดวงชะตา จะเปิดหน้าต่างแสดงดาวเด่นฯ ทันที (ปัจจัยที่มีเครื่องหมายดอกจันนำหน้า จะเป็นดาวสันโดษ)
หมายเหตุ เป็นระบบการหาดาวเด่นที่เน้น ระบบพระเคราะห์สนธิมากกว่าระบบเรือนชะตา ที่ยังอยู่ในขั้นทดสอบสมมุติฐานอยู่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในอนาคต
25 ต.ค.2551 Ver 2.2.36
1. ปรับแก้ตารางรวมการวิเคราะห์ให้ทำงานเร็วขึ้น โดยแยกการทำงานเป็นประเภท 2 ปัจจัย(A,B) , 3 ปัจจัย(A,B,C) และ P/Pr=A/Bv , A/Br=P/Pv
2. เพิ่มความสามารถในการบันทึกสมการกำหนดเองได้ไม่จำกัด โดยเข้าไปที่เมนู เครื่องมือ->ตั้งค่าตัวเลือก แล้วเลือกแท็บสมการกำหนดเอง เพื่อบันทึกและเพิ่มลด สมการในแต่ละชุดได้ตามต้องการ พร้อมทั้งสามารถบันทึกสมการของแต่ละดวงได้ตามต้องการ
21 ต.ค.2551 Ver 2.2.35
1. เพิ่มรูปแบบการคำนวณสมการ ในหน้าจอ สมการดาว(Formula Listing) ได้แก่ 2A+2B, 2A-2B, A/B+C, A-B/C, A+B-2C, 2A-B-C
2. เพิ่มการคำนวณศูนย์รังสีไขว้ (Av/Br) ในหน้าต่างแสดงผลการคำนวณศูนย์รังสีที่ตั้งแกน (A/B) โดยให้เลือก CheckBox ด้านซ๊าย (ซึ่งมีอยู่หลายอัน หากต้องการทราบว่าแต่ละอันทำอะไร ให้เอาเม้าส์ชี้ไว้ จะแสดง ToolTip แจ้ง เช่น Av/Br จะแสดงข้อความว่า แสดงการคำนวณศูนย์รังสีไขว้แบบ Av/Br)
3. สามารถแสดงสัญลักษณ์ ของศูนย์รังสีที่สร้างขึ้นในภาพดวงได้ โดยการกดปุ่ม Shift พร้อมกับ คลิ๊กเม้าส์ ที่สัญลักษณ์ศูนย์รังสีหรือจุดอิทธิพลที่สร้างขึ้นจากการลากดาว และเมื่อต้องการให้สัญลักษณ์หายไป ก็ให้คลิ๊กที่สัญลักษณ์นั้นๆ
15 ต.ค.2551 Ver 2.2.34
1. เพิ่มการคำนวณดวงจร Lunar Phase ในมุมที่เป็นจำนวณเท่าของ 45 ทั้งหมด (SUt=MOt)
2. ปรับปรุงเครื่องมือหมุนจานคำนวณเป็นเครื่องมือช่วยคำนวณสมการแทน โดยสามารถคำนวณสมการซ้ำซ้อนได้ (Multi Formula) โดยเข้าไปที่เมนู เครื่องมื่อ -> เครื่องมือช่วยคำนวณสมการ โปรแกรมจำเปิดหน้าต่างเล็กๆ ขึ้นมา ซึ่งสามารถป้อนได้ทั้งสมการเดี่ยว (ช่องบน) หรือ สมการซ้ำซ้อน ( 3 ช่องล่าง) และสามารถใช้การลาก ศูนย์รังสี หรือ จุดอิทธิพล ที่สร้างมาจาก หน้าจานคำนวณ มาใส่ในช่องแทนการพิมพ์ชื่อดาวก็ได้ ส่วนเครื่องหมายคำนวณสามารถดับเบิ้ลคลิ๊กเพื่อเปลี่ยนจาก + ไป - หรือ // ได้
22 ก.ย.2551 Ver 2.2.33
1. เพิ่มตารางการวิเคราะห์ประเภท Ar=Br/Bv (ครึ่งโค้งของปัจจัย B จรไปเท่ากับปัจจัย A)
2. เพิ่มตารางการวิเคราะห์รวมของ Ar/Br=Bv,Ar=Bvและ Ar=Br/Bv
3. เพิ่มความสามารถในการใช้ ตาราง Formula Listing ในการตั้งดวงจรอายุขัยตามค่าโค้งได้
4 ส.ค.2551 Ver 2.2.32
1. เพิ่มโค้งเมอริเดียน(v8) เพื่อใช้ตรวจสอบพยากรณ์รายวัน โดยเลือกได้ในหมวดเมนู ไดเร็คชั่น
18 มิ.ย.2551 Ver 2.2.30
1. เพิ่มการคำนวณลัคนาจรสุริยคติ(ASp) โดยแสดงเป็นรูปดาวที่ลงนอกสัญลักษณ์เป็นวงแหวนสีเทา (คล้ายกับ Mp)
2. เพิ่มการคำนวณจันทร์จรสุริยคติ(MOp) Progress Moon โดยแสดงเป็นรูปดาวที่ลงนอกสัญลักษณ์เป็นดาวจันทร์สีเทา
3. สามารถเลือกตั้งค่าเมอริเดียนจรสุริยคติ และ ลัคนาจรสุริยคติ เป็นการคำนวณจาก Secondary Progressions ได้ โดยเข้าที่ที่หน้าจอตั้งค่าตัวเลือก
3 มิ.ย.2551 Ver 2.2.29
1. เพิ่มตารางการค้นหาวันสำคัญในรอบปี โดยคำนวณหาวันสมการอาทิตย์ ทั้งสาม ได้แก่ AR/SOv=SOr/SOt , AR/SOr=SOv/SOt , AR/SOt=SOr/SOv และ SOt = ARv1 , SOt = ARv2 , SOt = SOv การใช้งานให้เข้าไปที่ เมนู ->วิเคราะห์ ->ค้นหาวันสำคัญจากสมการอาทิตย์ แล้วเลือกปี พ.ศ. จากนั้นกดปุ่ม คำนวณ
2. เพิ่มตารางการวิเคราะห์ข้อมูลอีก 1 ตาราง ได้แก่ Ar/Br = -Av or -Bv
27 พ.ค.2551 Ver 2.2.28
1. เพิ่มตารางการวิเคราะห์ข้อมูลอีก 3 ตาราง ได้แก่ -Ar/Bv , ศูนย์รังสีจุดเจ้าชะตา=Av/Bv , ศูนย์รังสีจุดเจ้าชะตาสะท้อน=Av/Bv โดยเข้าไปที่ เมนูวิเคราะห์
2. เพิ่มการป้อนสมการ โดยการใส่สูตรดาว ที่กลางจานคำนวณ ให้สามารถป้อนสมการแบบ A/B//C/D หรือ A+B//C+D หรือ A-B//C-D เช่น SUr/MOr//JUr/KRr เป็นการเชื่อมโยงจุดพลังงานของสมการเข้าด้วยกันด้วยการศร้างศูนย์รังสี ระหว่าง 2 สมการ
3. เพิ่มเมนูไดเร็คชั่น โค้งจันทรยาตร์แบบจันทรคติ
12 พ.ค.2551 Ver 2.2.27
1. เพิ่มการหามุมสัมพันธ์ประเภท Soft Aspect ให้คำนวณหาจากปัจจัยเดี่ยวสะท้อนด้วย จากเดิมที่หาจากปัจจัยเดี่ยวจริงอย่างเดียว ซึ่งจะต้องเปิดการแสดงผลในจานหมุนให้แสดงปัจจัยสะท้อนด้วยก่อน
2. ปรับแก้การดีงข้อมูลดวงที่ได้บันทึกไว้ ในช่วงก่อนปี 2483 ซึ่งมีข้อผิดพลาดอยู่
26 เม.ย.2551 Ver 2.2.26
1. เพิ่มความสามารถในหน้าจอ สมการดาว(Formula Listing) ให้สามารถแสดงผลดวงได้ทั้ง 3 ประเภทพร้อมกัน (กำเนิด โค้ง จร) และมีปุ่มกรองสมการที่ซ้ำกันที่มีมุมสัมพันธ์กันโดยคลิ๊กปุ่มแดง ในหน้าจอสมการดาว โปรแกรมจะกรองสมการที่ซ้ำกันให้
16 มี.ค.2551 Ver 2.2.25
1. แก้ไขการอ่านข้อมูลคำแปลพระเคราะห์สนธิ ในหน้าอ่านข้อมูลได้ถูกต้องมากขึ้น
29 ก.พ.2551 Ver 2.2.24
1.ปรับแก้การ Copy สมการดาวไปไว้ในหน้าแสดงข้อมูล โดยสามารถ Copy จากหน้าจอสมการศูนย์รังสีที่ซ้ำกันไปได้ 2. แก้ไขการใช้เม้าส์คลิ๊กเพื่อเปลี่ยนปี แล้วเกิด Error เนื่องจากเป็นวันที่ 29 กุมภาพันธ์
14 ก.พ.2551 Ver 2.2.23
1. เพิ่มระบบการกรองจุดอิทธิพลที่ซ้ำกันของดวงต่างๆ เพื่อช่วยในการตรวจสอบการครบวงจรของจุดอิทธิพล โดยกดปุ่มเล็กๆ ที่เป็นเครื่องหมาย + ที่อยู่ด้านข้างสมการ A/B (ปุ่มล่าง)
2. เพิ่มการคำนวณมุมสัมพันธ์ 15 องศา สำหรับปัจจัยเดี่ยว ไว้ในกลุ่มการแสดงผล Soft Aspect โดยต้องตั้งค่าตัวเลือกในหน้าจอการตั้งค่าของโปรแกรมด้วย
3 ก.พ.2551 Ver 2.2.22
1. ปรับแก้การแสดงผลการคำนวณสมการพระเคราะห์สนธิ ในตารางหน้าแสดงผล (A/B) ให้สามารถแสดงผลสมการพร้อมกันได้ทั้ง 3 ดวง โดยที่ดวงโค้งจะแสดงสมการทั้ง v1 และ V2 พร้อมกัน และสามารถเลือกให้แสดงผลเฉพาะ v1 หรือ v2 ก็ได้ โดยเลือกเปิดปิดเครื่องหมายถูกที่ Checkbox ข้างปุ่ม ToolBar สำหรับเลือกด้านซ้ายมือ เหนือปุ่มเปิดหน้าจอเลือกสมการซ้ำ (ปุ่มที่มีจุดแดง)
2. เพิ่มการคำนวณหาวันที่ของ Synodic Return (SoLunar Return) จากเดิมที่คำนวณเฉพาะ SOt-MOt = SOr-MOr เป็นสามารถเลือกแบบ MOt-SOt = SOr-MOr ได้ด้วย
26 ม.ค.2551 Ver 2.2.21
1. ปรับแก้การแสดงผลการคำนวณสมการพระเคราะห์สนธิ ในตารางหน้าแสดงผล (A/B) ให้สามารถแสดงผลสมการพร้อมกันได้ทั้ง 3 ดวง โดยที่ดวงโค้งจะแสดงสมการทั้ง v1 และ V2 พร้อมกัน โดยกดปุ่มเลือกที่ Toolbar ด้านซ้ายมือสุดของ ตารางสมการ จากเดิมที่เป็นการกดเลือกดูเทียบผลทีละดวง
2. เพิ่มปุ่มเปิดหน้าต่าง(เป็นปุ่มเล็กๆ ที่มีจุดสีแดง)ด้านข้างตารางสมการ เพื่อเปิดหน้าต่าง กรองสมการพระเคราะห์สนธิที่ซ๊ำกันออกมา เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หาสมการที่ครบวงจร เป็นการบรรจบกันของโครงสร้างทั้ง 3 ดวง
3. ปรับแก้การคำนวณระยะวังกะที่บางครั้งผิดพลาดในการใส่เครื่องหมายบวกหรือลบ
21 ม.ค.2551 Ver 2.2.20
1. เพิ่มปุ่มเปิดแถบ Slider เพื่อหมุนจานโค้งได้อิสระ ไม่ขึ้นกับวัน เวลา ของดวงจร โดยกดปุ่ม Toorbar บริการล่างซ้ายของจานคำนวณ ที่เป็นรูปมือเล็กๆ จะปรากฏแถบ Slider สามารถเลื่อนได้ทันที หรืออาจใช้ปุ่มลูกศรบน Keyboard เพื่อเลื่อนขึ้นลง ซ้ายขวาได้เช่นกัน โดยคลิ๊กที่แถบ Slider ให้มีสถานะ Active ก่อน (สังเกตุจะมีเส้นประรอบแถบ Slider)
2. เพิ่มการตั้งค่าตัวเลือก ว่าจะแสดงเส้นแกนมุม 45 องศา ในจาน 360 องศาหรือไม่
3. เพิ่มการคำนวณ Lunar Ingress(จันทร์ย้ายราศี) โดยไปที่เมนู ดวงจร เลือก ตั้งดวงจรจากปี พ.ศ. จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้เลือกที่ Lunar Ingress จากนั้นเลือกเดือน และปี ที่ต้องการ
18 ม.ค.2551 Ver 2.2.19
1. แก้ไขข้อบกพร่อง ปุ่มคำนวณดวงจรอัตโนมัติทุก 1 นาทีไม่ทำงาน (รูปนาฬิกา ด้านล่างซ้ายของจาน)
2. เพิ่มตั้งค่าตัวเลือก สามารถเลือกตั้งแกนดาวอื่นๆ ที่ไม่ใช่จุดเจ้าชะตา เวลาดับเบิ้ลคลิ๊ก ว่าจะให้เป็นเรือนที่ 4 หรือเรือนที่ 1
14 ม.ค.2551 Ver 2.2.18
1. ปรับปรุงการแสดงผลดวงโค้งจันทรยาตร์ ให้เปลี่ยนแปลงจากสุริยคติ LunarArc(สค) เป็น จันทรคติ LunarArc(จค) ได้โดยการดับเบิ้ลคลิ๊กที่ ข้อความแสดงผลค่าโค้งที่อยู่ตรงมุมล่างซ้ายของจานคำนวณ โดยจะแสดงผลสลับไปมา ระหว่าง จจย(สค) กับ จจย(จค) อ่านรายละเอียดเทคนิคการใช้ได้ที่ http://www.uraniansoft.com
2. ปรับแก้การ Save สมการเฉพาะดวงให้สามารถบันทึก สมการของโค้งจันทรยาตร์แบบจันทรคติได้ โดยใช้สัญลักษณ์ในตารางเป็น v6
14 ม.ค.2551
Ver 2.2.17
1. เพิ่มการคำนวณดวงจร SoLunarReturn คำนวณหาวันที่ SOt-MOt = SOr-MOr โดยเข้าไปที่เมนูดวงจร เลือกที่ ->ตั้งดวงจรจากปี พ.ศ. โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างเล็กๆ สำหรับเลือกดวงจร Transit ประเภทต่างๆ ให้เลือกที่ SoLunarReturn แล้วพิมพ์ปี พ.ศ. ที่ต้องการ จากนั้นคลิ๊กปุ่ม OK โปรแกรมจะทำการคำนวณวันที่ในรอบหนึ่งปีที่ SOt-MOt=SOr-MOr ให้ทันที จากนั้นหากต้องการตั้งดวงจร สามารถดับเบิ้ลคลิ๊กวันที่ๆต้องการได้ทันที
2. ปรับปรุงการแสดงผลดวงโค้งจันทรยาตร์ ให้เปลี่ยนแปลงทันที่ที่ตั้งค่าตัวเลือก เปลี่ยนจากสุรยคติ LunarArc(สค) เป็น จันทรคติ LunarArc(จค)
08 ม.ค.2551
Ver 2.2.16
1. เพิ่มการคำนวณดวงจรอายุขัย โค้งจันทรยาตร์ ทั้งแบบสุริยคติ และจันทรคติ โดยเลือกตั้งค่าได้ที่ เมนูช่วยเหลือ -> ตั้งค่าตัวเลือก จากนั้นสามารถเลือก ดวงจร ได้ที่เมนู ไดเร็คชั่น แล้วเลือก ดวงโค้งจันทรยาตร์ โปรแกรมจะทำการคำนวณโค้งจันทรยาตร์ (กรณีสุริยคติ 1 ปี เท่ากับ จันทร์จร 1 วัน กรณีจันทรคติ 1 รอบจันทร์จรจันทรคติ = จันทร์จร 1 วัน)
2. สามารถหมุนจานคำนวณดวงโค้งได้ตามอิสระโดยไม่คำนวณวันที่ โดยให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ก่อน แล้วจึงใช้เม้าส์จับที่ลูกศรแกนดาว เพื่อหมุนจานได้ตามต้องการ จากนั้นหากต้องการตั้งวันที่ตามค่าโค้ง สามารถดับเบิ้ลคลิ๊กที่ จุดที่แสดงข้อมูลที่มีข้อความว่า หมุนจานโค้ง v (มุมล่างซ้ายของจานคำนวณ) และกด Enter โปรแกรมจะคำนวณค่าโค้งตามต้องการ
22 ธ.ค.2550
Ver 2.2.15
1. สามารถกำหนดตำแหน่งของสมการเพิ่มเติมได้ว่าจะแสดงผลที่ตำแหน่งดวงกำเนิด ดวงโค้ง หรือ ทรานสิต
2. ป้อนค่าเป็นองศาในสมการเพิ่มเติมได้ โดยไม่ต้องป้อนเป็นสูตร เช่น 35:38
3. เพิ่มหน้าจอ อ่านสูตรพระเคราะห์สนธิ ออกมาโดยสุ่มตัวอย่างจากฐานข้อมูล และจะเปลี่ยนแปลงทุก 15 วินาที เพื่อให้ผู้ใช้ได้จดจำผ่านตา และสามารถทำให้โปรแกรมแสดงผลการคำนวณสมการให้อัตโนมัตพร้อมตั้งแกนสมการ(กรณีเป็นศุนย์รังสีและจุดอิทธิพล) โดยเข้าไปที่เมนูช่วยเหลือ แล้วเลือกที่ อ่านสูตรพระเคราะห์สนธิ
01 ธ.ค.2550
Ver 2.2.14
1. เพิ่มความสามารถในการสร้างสมการเพิ่มเติมได้ 9 สมการ โดยเข้าไปที่เมนู เครื่องมือ-->ตั้งค่าตัวเลือก แล้วเลือกที่ แถบสมการกำหนดเพิ่ม สามารถใส่สูตรสมการได้ 9 สูตร ต้องการให้สูตรแสดงผลเป็นภาพตามด้านหน้าสูตร ให้เช็คเครื่องหมายถูกด้วย ซึ่งเมื่อต้องการใช้โชว์ที่จานคำนวณ ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Toolbar ที่อยู่ด้านข้างซ้ายของจานคำนวณ (เป็นภาพวงกลมมีเลข 9 อยู่ข้องใน)
2. เพิ่มเมนูช่วยเหลือ ให้สามารถเข้าห้องแชทของ Payakorn.com ได้ทันที เพื่อที่ต่อไปจะสามารถ Support ให้สอบถามปัญหาสดได้ทันที หากผู้พัฒนาโปรแกรมออนไลน์อยู่
22 พ.ย.2550
Ver 2.2.13
1. เพิ่มการหาจุดอิทธิพลประเภท A/B//C โดยลากดาวเพื่อสร้างจุดอิทธิพล A+B-C ก่อน จากนั้นให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิ๊กที่จุดอิทธิพล A+B-C (จุดที่เป็นเครื่องหมายลบในวงกลม) จะเกิดเป็นจุดสีฟ้า คือจุด A/B//C
2. ย้ายช่องป้อนสมการเองจากการ Update ครั้งที่แล้ว (Build 2.2.12) มาไว้กึ่งกลางจานคำนวณ เพื่อสะดวกในการลากดาวมาใส่ หรือสามารถพิมพ์สูตรดาวได้โดยตรง กรณีที่ในซึ่งสมการนี้เป็นสูตรดาวประเภท จุดอิทธิพล สามารถเปลี่ยนจุดอิทธิพลเป็น A+B-C , A/B//C , A-B-C , A+B+C สลับกันไปมาได้โดยการ กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิ๊กในช่องป้อนสมการดังกล่าว
7 พ.ย.2550
Ver 2.2.12
1. เพิ่มตารางวิเคราะห์ค้นหา จุดเจ้าชะตา(จย)สะท้อน=ศูนย์รังสีกำเนิด และ ศูนย์รังสี(จย)=จุดเจ้าชะตา(กน)สะท้อน
2. เพิ่มช่องการป้อนสมการเอง โดยพิมพ์สูตรดาวหรือใช้เม้าส์ลากดาวมาวาง โดยกดปุ่ม Toolbar ที่บริเวณมุมล่างซ้ายเหนือปุ่มป้อนค่าโค้งสุรยาตร์ จะมีช่อง Textbox ปรากฏขึ้นมา
30 ต.ค.2550
Ver 2.2.11
1. สามารถเลือก Midpoint ของสมการที่มี ลัคนา หรือ เมอริเดียน ในการทำ ReLocation
17 ต.ค.2550
Ver 2.2.10
1. เพิ่มการคำนวณโค้งสุริยาตร์ประจำวันในดวง Transit เป็นจุดสีแดง
2. เพิ่มข้อมูลวงรอบสำคัญของโค้งสุริยาตร์ ตามค่ามุมจำนวนเท่าของ 3:45 องศา โดยเมื่อคลิ๊กที่ปุ่ม Toolbar สำหรับป้อนค่าโค้งสุริยาตร์ (ปุ่มด้านหน้าของจุดที่แสดงค่าโค้ง V1 ตรงหน้าจอแสดงจานคำนวณ บริเวณมุมล่างซ้าย) จะมี combobox ให้สามารถเลือกค่าโค้งสำคัญได้ หรืออาจพิมพ์ค่าตัวเลขค่าโค้งได้ตามต้องการ
3. ปรับปรุงการแสดงมุมสัมพันธ์ดาว โครงสร้างดาวพระเคราห์เข้ารูป (Planetary Patterns) ประเภทสี่เหลี่ยม(Rectangle) สามารถดับเบิ้ลคลิ๊กเพื่อแสดงภาพที่รูปดวงได้
4. เพิ่มตารางรวมการวิเคราะห์โดยสามารถข้อมูลจากตารางวิเคราะห์ (Ar/Br=Bv,Ar=Bv ฯลฯ) โดยเมื่อเปิดตารางอื่นๆที่ต้องการแล้วเปิดตารางรวมการวิเคราะห์ จากนั้นให้กดปุ่ม Refresh (ปุ่มลูกศรโค้งๆ ที่ Toolbar มุมขวาบน)
5. ย้ายเมนูเครื่องมือหมนจาน มาไว้ที่เมนูหมวดเครื่องมือ และเพิ่มวิธีการใส่สูตรประเภท A/B+C-D ได้
6. เพิ่มความสามารถจากการ Copy ภาพดวงให้สามารถวาดเส้น หรือ วงกลม เพิ่มเติม
27 ก.ย.2550
Ver 2.2.07
1. เพิ่มการหาจุด AS/MC ในการทำ Re-Location
2. แก้ไขจุดบกพร่องในการทำงานหลายๆ ส่วน
3. ในกรอบมุมสัมพันธ์ดาว เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Planetary Patterns โปรแกรมจะวาดรูป Patterns ต่างๆ เช่น T-sqr, Yod ในภาพดวงให้ทันที เมื่อต้องการให้ Planetary Patterns หายไป ให้คลิ๊กที่ ชื่อ หรือ วันเดือนปีเกิดหรือจร(มุมบนซ้ายหรือขวาของภาพดวง)
25 ก.ย.2550
Ver 2.2.06
1. เพิ่มระบบการทำ Re-Location และการค้นหาลัคนาหรือเมอริเดียนของเมืองต่างๆทั่วโลก ที่ทำมุมกับแกนพระเคราะห์สนธิที่ต้องการได้ โดยเปิดหน้าต่าง Uranus Atlas Data สามารถจัดหมวดหมู่ของเมืองที่ต้องการเก็บไว้ แล้วทำการกรองหาลัคนาหรือ เมอริเดียนของเมืองที่ทำมุมกับแกนที่ต้องการได้
2. ปรับแก้การป้อนวันที่เกิดก่อนปี 2484 ช่วง เดือน มกราคม-มีนาคม โปรแกรมจะคำนวณให้อัตโนมัต ในการปรับเทียบกับปฏิทินสากล เช่น หากเกิดตามปฏิทิน วันที่ 2 มีนาคม 2483 โปรแกรมจะคำนวณตามปฏิทินสากลวันที่ 2 มีนาคม 2482 โดยจะแสดงผลเป็น 2 มีนาคม 2482(83) คำนวณปี ค.ศ. เป็น 1940 หากเป็นวันที่ 4/3/2483 โปรแกรมปรับเป็น 4/3/2484 ให้อัตโนมัติ เพราะในปี 2483 จะไม่มีเดือน มกราคม-มีนาคม ตามประกาศของประเทศไทย เริ่มเปลี่ยนปี พ.ศ. เมื่อวันที่ 1 มกราคม แทนจากเดิมช่วงก่อนปี 2484 จะเปลี่ยน พ.ศ. ณ 1 เมษายน
16 ก.ย.2550
Ver 2.2.04
1. เพิ่มปุ่มเลื่อนเวลาจรอัตโนมัติ ทุก 4 นาที, ชั่วโมง, วัน, เดือน, ปี และ เปลี่ยนเป็นเวลาปัจจุบันอัตโนมัติ ทุก 1 นาที
2. เพิ่มความสามารถในการเปลี่ยนแปลงวันเวลาเกิดและจร โดยกดเม้าส์ซ้ายหรือขวาค้างไว้ที่แถบวันที่ เดือน ปี เวลา โปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงวันเวลา อย่างรวดเร็ว
3. แก้ไขการคำนวณดวงทินวรรษสำหรับต่างประเทศให้คำนวณอัตโนมัตเมื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่ดวงจร
11 ก.ย.2550
Ver 2.2.02
1. เพิ่มแผนที่ประเทศไทย และกรุงเทพ สามารถกำหนด Latitude และ Longitude ได้โดยอิสระ โดยที่คลิ๊กที่ปุ่มเล็กๆ ที่อยู่ด้านหน้าช่องสำหรับเลือกสถานที่เกิด ในหน้าป้อนข้อมูลดวงชะตา
07 ก.ย.2550
Ver 2.2.01
1.ใช้เม้าส์ปุ่มกลางในการวัดมุมดาวด้วยการหมุนแขนดาว โดยกดเม้าส์ด้วยปุ่มกลาง(ปุ่มวงล้อ) แล้วลากหมุนไปตามมุมที่ต้องการ หากปล่อยเม้าส์จะแสดงผลแขนให้เห็นได้ เมื่อแขนแสดงผลอยู่ สามารถใช้ปุ่มลูกศร ซ้าย-ขวา เลื่อนแขนทีละ 1 องศา และหากต้องการปิดการแสดงผลแขน ให้คลิ๊กเม้าส์ที่ภาพดวงด้วยเม้าส์ปุ่มซ้าย
2. เพิ่มตารางการวิเคราะห์ดวงจรโค้งเพื่อหาวันที่ดาวทำมุม โดยการกำหนดสมการ(จุดอิทธิพล)ที่ต้องการ จากตารางพระเคราะห์สนธิ แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Toolbar บริเวณมุมล่างขวามือ เพื่อเปิดหน้าต่าง สมการดาว(จย)=จุดเจ้าชะตากำเนิด และ สมการดาวกำเนิด=จุดเจ้าชะตา(จย) จากนั้นสามารถทำงานต่อได้ในทำนองเดียวกับ ตาราง Ar/Br=Bv
3. สามารถบันทึกจัดหมวดหมู่ของสมการดาวในสูตรพระเคราะห์สนธิ เพื่อนำไปใช้ในการค้นหาวันที่ดาวทำมุมตามข้อ 2 ได้
4. แก้ไขตารางวิเคราะห์สมการดาว ให้คำนวณจุดอิทธิพล A+B , A-B , A+B+C และ A-B-C
31 ส.ค.2550
Ver 2.1.25
1.สามารถบันทึกสมการดาวเฉพาะของแต่ละดวงไว้ได้ ทั้งดวงกำเนิด และดวงจร เพื่อที่จะได้นำมาศึกษาในภายหลัง โดยให้ Save ข้อมูลดวงชะตานั้นไว้ก่อน จากนั้นเมื่อสร้างสมการดาวใดๆ แล้วต้องการ Save ให้กดปุ่ม Toolbar รูปแผ่น Diskete ที่อยู่เหนือแถบ Slider เมื่อต้องการเรียกข้อมูลมาใช้ ให้เปิดเมนูวิเคราะห์ -->สมการเฉพาะของเจ้าชะตา โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา และเมื่อต้องการตั้งสมการดาวนั้น ให้ ดับเบิ้ลคลิ๊ก ที่สมการดังกล่าว
24 ส.ค.2550
Ver 2.1.24
1. ปรับปรุงการคำนวณตำแหน่งลัคนาและเมอริเดียนใหม่ ลดความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่น (งดการคำนวณค่า Deltalat ลง)
2. สามารถแสดงผลเส้นแบ่งเรือนชะตาเมอริเดียน (เรื่อนชะตาไม่เท่า) สำหรับดวงกำเนิดกับดวงทรานสิต โดยกด Checkbox ที่เรือนเมอริเดียน แล้วดับเบิ้ลคลิ๊กที่ ปัจจัยเมอริเดียน
17 ส.ค.2550
Ver 2.1.23
1. เพิ่มการคำนวณหาเวลาที่ลัคนา หรือ เมอริเดียน = อาทิตย์ ได้ทั้งดวงกำเนิดและดวงจร โดยใช้เม้าส์คลิ๊กขวาที่ลัคนาหรือเมอริเดียน ค้างไว้ แล้วลากมาทับอาทิตย์
2. ในหน้าจอ SensitivePoint สามารถกรองให้แสดงเฉพาะจุดอิทธิพลที่มีจุดเจ้าชะตาประกอบได้
10 ส.ค.2550
Ver 2.1.22
1. ปรับแก้ Fonts จาก MS Sans Serif เป็น Tahoma เพื่อที่หากตั้งหน้าจอเป็นแบบ Cleartype Font จะดูสวยงามขึ้น
2. แก้ไขการแสดงผลหมวดหมู่ให้เรียงตามตัวอักษร
3. ในหน้าจอค้นหาดวงจรจากปีพ.ศ. ในดวงอมาวสี และ ปูรณมี ให้แสดงเครื่องหมายดอกจันในเดือนที่เกิดคลาสด้วย
4. ปรับให้โหลดโปรแกรมได้เร็วขึ้น
16 ก.ค.2550
Ver 2.1.21
1. เพิ่มการคำนวณจุดที่ต้องการ เทียบกับศูนย์รังสีประเภท -A/B (Midpoint ของ ปัจจัยสะท้อนกับ ปัจจัยปกติ) ซึ่งจะสามารถแปลงเป็นจุดอิทธิพล = ปัจจัยสะท้อนได้ เช่น C/D = -A/B จะเท่ากับ C+D-B = -A หรือ C+D+A=B
09 ก.ค.2550
Ver 2.1.20
1. เพิ่มความสามารถในตารางวิเคราะห์ต่างๆ เช่น Ar/Br=Bv สามารถดับเบิ้ลคลิ๊กเพื่อหมุนจานไปตามค่าโค้งได้ทันที โดยไม่ต้องกดปุ่ม Filter ก็ได้ และสามารถเรียงลำดับ ตามดาวได้
2. สามารถปิดจุดแสดงมุม 72,144 ได้ จากการตั้งค่าตัวเลือก
3. ปรับปรุงความสามารถในการจัดเรียงข้อมูล ศุนย์รังสี
02 ก.ค.2550
Ver 2.1.19
1. คำนวนหาวันที่ดาวย้ายราศี โดยใช้เม้าส์ลากดาวทรานสิต(วงนอกสุด) ไปทับสัญลักษณ์ราศีที่ต้องการ (เฉพาะดาวจริงไม่รวมดาวทิพย์ ราหู เมอริเดียน ลัคนา) จากนั้นสามารถกดปุ่ม Ctrl+F9 เพื่อหาวันที่ดาวย้ายราศีในราศีถัดไป
2. แสดงผลค่าการวัดมุมดาวเมื่อทำการสร้างศูนย์รังสีในดวงกำเนิด และทรานสิต จากการใช้เม้าส์ลากดาวไปทับดาว ในหน้าจอแสดงผลคำแปลพระเคราะห์สนธิ ด้านหลัง A/B และในดวงกำเนิดยังเพิ่มการคำนวณหาค่าโค้งที่ ฺB+โค้ง ทำมุมกับ A กำเนิด เช่น VE-SU = 43:36 | 21:06,43:36,66:06 ค่า 43:36 คือค่าของมุมที่วัดได้ ส่วนค่า 21:06,43:36,66:06 จะเป็นค่าโค้งที่ ดาว SU+โค้ง จะทำมุมกับ VE กำเนิด
27 มิ.ย.2550
Ver 2.1.18
1.ปรับแก้การปิดดวงจรโค้ง และ ทรานสิต
13 มิ.ย.2550
Ver 2.1.17
1. เพิ่มหน้าจอแสดงผลจุดอิทธิพลที่สัมพันธ์กับปัจจัยที่กำหนด
2. สามารถปิดดวงจรได้ (ทำแบบชั่วคราวตามคำแนะนำจาก UranusWorkshop)
3. แก้ไขข้อผิดพลาดในการคำนวณดวงจันทรวรรษ
06 มิ.ย.2550
Ver 2.1.16
1. เปลี่ยนสีของแกนจานหมุน และ จุดแสดงมุม 45 องศา และสามารถปิด จุดแสดงมุม 22.5 องศาได้
2. เปลี่ยนจุดอิทธิพล หรือศูนย์รังสี เป็นจุดเจ้าชะตาแทน ในหน้าจอแสดงผลความหมายพระเคราะห์สนธิ โดยใช้เม้าส์คลิ๊กพร้อมกดปุ่ม Shift ที่แถบสีฟ้าด้านบน ตารางแสดงผล A/B จะมี Popup Menu ให้เลือกจุดเจ้าชะตา
01 มิ.ย.2550
Ver 2.1.15
1.เพิ่มการตั้งค่าคำนวณสัมผุสดาวแบบนิรายนะตัดอายนางศ์แบบ Lahiri (Sideral Zodiac)
16 พ.ค.2550
Ver 2.1.14
1. เพิ่มความสามารถในการสร้างศูนย์รังสีสะท้อน และจุดอิทธิพลสะท้อนในดวงชะตา โดยใช้เม้าส์ลากเพื่อสร้างศูนย์รังสี หรือ จุดอิทธิพลก่อน จากนั้นนำเม้าส์ลากศูนย์รังสี หรือจุดอิทธิพล (สัญญลักษณ์วงกลมที่มีเครื่องหมายบวกหรือลบ) แลัวลากไปวางทับที่จุดเมษสีน้ำเงินด้านบนสุด
10 พ.ค.2550
Ver 2.1.13
1. แก้ไขข้อผิดพลาดในการคำนวณปัจจัยสะท้อน 2. ปรับแก้การป้อนข้อมูลวันเดือนปีเกิด ให้เป็นไปตามหลักปฏิทินของไทย กล่าวคือ กรณีผู้ที่เกิดในช่วงก่อนปี พ.ศ.2483 ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม จะทำการปรับปี พ.ศ.ให้โดยอัตโนมัติ (สังเกตุได้จากการคำนวณปี ค.ศ.) เนื่องจากในช่วงที่ต่ำกว่าปี พ.ศ.2483 ประเทศไทยจะเปลี่ยนปี พ.ศ. ในเดือนเมษายน
02 พ.ค.2550
Ver 2.1.12
1. สามารถป้อนอายุเพื่อสร้างดวงทินวรรษตามอายุได้ โดยดับเบิ้ลคลิ๊กที่ บริเวณส่วนที่แสดงอายุของเจ้าชะตา โดยสามารถใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลง เปลี่ยนอายุได้
18 เม.ย.2550
Ver 2.1.11
1. แสดงศูนย์รังสีพิเศษซึ่งประกอบกับปัจจัยเป็นพระเคราะห์เข้ารูป(Planetary Patterns)ได้ (แสดงเป็นจุดดำ ในตารางศูนย์รังสี)
2. เพิ่มตารางมุมสัมพันธ์แสดงพระเคราะห์เข้ารูปเป็นตรีโกณในรูปแบบต่างๆ
12 เม.ย.2550
Ver 2.1.10
1. เพิ่มตารางมุมสัมพันธ์ แสดงผลทั้ง Hard Aspect, Soft Aspect และ Harmonic 5th
2. สามารถหาดวงจร Transit ประเภทต่างๆ โดยการกำหนดปี พ.ศ.ได้
3. เพิ่มประสิทธิภาพในเครื่องมือหมุนจานคำนวณ โดยสามารถป้อนสมการดาวได้เอง และ สร้างศูนย์รังสีและจุดอิทธิพลสะท้อน
สมการที่ป้อนตัวอย่างเช่น sor/mot หมายถึง ศูนย์รังสีอาทิตย์กำเนิดกับจันทร์จรTransit ตัวอย่างอื่นๆ เช่น nor+arv-mct , ver+mev+juv, sar/ner//sot
กรณีต้องการสร้างจุดอิทธิพลสะท้อนให้ใส่เครื่องหมาย-(ลบ)ไว้หน้าสุด เช่น -sor/vur
หรือ -asr+ver-mat
09 เม.ย.2550
Ver 2.1.09
1. ตั้งค่าตัวเลือก กรณี A/B=C/D ให้มีค่าวังกะเป็นครึ่งเท่าของค่าปกติได้
2. สามารถป้อนค่าโค้งสุริยาตร์เพื่อคำนวณหาวันที่ได้ โดยคลิ๊กที่เมนู ที่อยู่ใกล้มุมล่างซ้ายของภาพจานคำนวณ และสามารถคำนวณหาค่าครึ่งโค้งโดยการดับเบิ้ลคลิ๊กที่ช่องป้อนค่าโค้งสุริยาตร์ อีกทั้งสามารถใช้ปุมลูกศรบนและล่าง เปลี่ยนค่าโค้งครั้งละ 22:30 องศา
3. คำนวณหาค่าโค้งสุริยาตร์แสดงผล (A/B=Av หรือ A/B=Bv หรือ Av=A+B-C) ได้ทันที เมื่อคลิ๊กที่ศูนย์รังสี หรือ จุดอิทธิพลกำเนิด บนภาพจานคำนวณ
4. กรณีตั้งศูนย์รังสีเพื่อหามุมสัมพันธ์กับปัจจัย หรือศูนย์รังสีอื่น เมื่อคลิ๊กที่เมนูเพื่อนำสูตรพระเคราะห์สนธิไปแสดงความหมาย สามารถแสดงผลโดยแปลงค่าจาก A/B=C/D เป็น A=C+D-B
5. ใช้เม้าส์ลากดาวจร Transit ทับ ดาวจรสุริยาตร์ เพื่อสร้าง Midpoint ได้
6. เปลี่ยนการแสดงผลคำนวณปัจจัยสะท้อน จาก จุดเจ้าชะตาสะท้อน/ปัจจัย เป็น (ปัจจัย/ปัจจัย)สะท้อน โดยเลือกการแสดงผลได้จากการคลิ๊กเช็คบ๊อคที่ปัจจัยสะท้อน-จุดเจ้าชะตา
7. เปลี่ยนการคลิ๊กที่แกน เมษ,ตุล,กรกฎ,มกร ให้หมุนแกนดัชนีเมษ ไปยังแกนที่คลิ๊ก
30 มี.ค.2550
Ver 2.1.07
1. ใช้เม้าส์คลิ๊กขวาแล้วลากดาวจรทรานสิต(เฉพาะดาวจรจริงไม่รวมดาวทิพย์) ทับดาวกำเนิด เพื่อหาวันที่ดาวจรทำมุมสัมพันธ์กับดาวกำเนิด จากนั้นสามารถใช้ปุ่ม F9 เพื่อหาวันที่ดาวทำมุมครั้งต่อไป
2. แก้ปัญหาหน้าจอจานคำนวณเลอะเทอะ และมีการ Hang ใช้การคำนวณในบางครั้ง
19 มี.ค.2550
Ver 2.1.06
1. สามารถแสดงผลหน้าต่างการวิเคราะห์ต่างๆ ในหน้าจอขนาด 800x600 ได้
2. เพิ่มความสามารถในการสืบค้นจากคำสำคัญในสูตรดาวพิเศษ
12 มี.ค.2550
Ver 2.1.05
1. สามารถดับเบิ้ลคลิ๊กที่สูตรพระเคราะสนธิ เพื่อหมุนจานไปยังจุดอิทธิพลที่เลือกได้
2. สามารถเลือกแสดงผลปัจจัยในเรือนชะตาแบบต่อเนื่อง
3. เลือกตั้งค่าการคำนวนดวงทินวรรษและจันทรวรรษ ตามสถานที่ดวงกำเนิด
19 ก.พ.2550
Ver 2.1.04
1. เพิ่มหน้าต่างขยายตารางแสดงผลศูนย์รังสี
12 ก.พ.2550
Ver 2.1.03
1. สามารถเลือกการเรียงลำดับศูนย์รังสีในการแสดงผลตามค่ามุม Aspect ได้
2. แก้ไขการคำนวณศูนย์รังสีในจาน 90 องศา
3. แก้ไขการคำนวนศูนย์รังสีกรณีที่คลิ๊กเม้าส์เพื่อเลื่อนวัน เดือนปี
05 ก.พ.2550
Ver 2.1.02
1. แก้ไขให้สามารถบันทึกค่า TimeZone ที่มีค่าเป็น 5.5 ได้ และแก้ไขการผิดพลาดในการคำนวณกรณี TimeZone มีค่าไม่ใช่เลขจำนวนเต็ม
2. แก้ไขการคำนวณค่าสัมผุสดาวในตารางแสดงผลให้ตรงกันระหว่างตารางองศา กับตารางราศี
3. กรองการคำนวณศูนย์รังสีไม่ให้แสดงผลซ้ำซ้อนของปัจจัยของดวงกำเนิด ในหน้าแสดงผล
29 ม.ค.2550
Ver 2.01.01
1. เลือกให้แสดงเฉพาะจุดเจ้าชะตาสะท้อนได้
2. เพิ่มการคำนวณหาศูนย์รังสีกับจุดเจ้าชะตาสะท้อน
3. ปรับแก้การลงทะเบียนโปรแกรม ที่บางเครื่องระบบแจ้งเตือนว่า Unlock Code ผิดพลาด
22 ม.ค.2550
Ver 2.01.0
1. เพิ่มการแสดงผลปัจจัยสะท้อน
2. แสดงผลเส้นองศาของดาวจรสุริยยาตร์และดาวจรปัจจุบัน ในจานดวงกำเนิด
3. แสดงผลศูนย์รังสี หรือปัจจัยที่เลือกในหน้าแสดงผลศูนย์รังสี
19 ม.ค.2550
Ver 2.00.355
1. เปลี่ยน Font ในหน้าการแสดงผลสูตรพระสนธิเป็นแบบ Tahoma เพื่อให้เลืกขนาดได้มากขึ้น
2. แก้ไขข้อผิดพลาดในการแสดงผลข้อมูล Lat และ Long เวลาใช้เม้าส์คลิ๊กเปลี่ยนวันเดือนปี
3. แก้ไข Runtime Error ในหลายจุด
15 ม.ค.2550
Ver 2.00.354
1. แสดงค่ามุม Aspect ในการวิเคราะห์ดวงจรแบบต่างๆ
2. สามารถบันทึกสูตรดาวพิเศษเพิ่มเติม และแก้ไขสูตรพระเคราะห์สนธิได้
3. แก้ไขข้อผิดพลาดในการคำนวณค่าโค้งสุริยยาตร์สำหรับผู้เกิดต่างประเทศ
10 ม.ค.2550
Ver 2.00.353
1. เพิ่มการวิเคราะห์จากศูนย์รังสีจุดเจ้าชะตากำเนิด=ปัจจัย
2. แก้ไขการแสดงผลสูตรเรือนชะตาของโพไซดอนซึ่งแสดงผลเป็นตุล
3. แก้ไขข้อผิดพลาดในหน้าจอลงทะเบียน บางครั้งเกิดการ Error
4 ม.ค.2550
Ver 2.00.352
1. เพิ่มการตั้งขนาดของตัวอักษร ในหน้าจอแสดงผล
2. เพิ่มการตั้งดวงจรต่างๆ โดยใช้ปุ่ม Function Key
3. แก้ไขข้อผิดพลาดในการคำนวณดวงจร อมาวสี และ ปูรมี
25 ธ.ค.2549 Ver 2.00.351
1. แก้ Font ที่แกนดัชนีในจาน 360 ซึ่งบางเครื่องจะมีปัญหาการแสดงผล
2. เพิ่มเมนู เปิดไฟล์คู่มือใช้โปรแกรม
3. แก้ไขการกระพริบข้อความดวงกำเนิด-ดวงจร กระพริบ เวลาหมุนจาน
4. เพิ่มเมนูเปิดโปรแกรม Paint เพื่อตบแต่งภาพ เวลาที่ Copy ภาพดวงมาแล้ว
21 ธ.ค.2549 Ver 2.00.350
1. เพิ่มจุดแสดงตำแหน่งดาวจร V1 ในสมการ Ar/Br=Bv , Ar=Bv
2. ปรับปรุงข้อผิดพลาดในการตั้งค่าตัวเลือก
3. เพิ่มเมนูเข้าสู่เวบเพื่อ Download Update โปรแกรม
17 ธ.ค.2549 เปิดตัวโปรแกรมครั้งแรก Ver.2.00.349©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.