Payakorn.com
ข้อคิดเห็นของบุคคลเป็นเอกสิทธิ์ และความรับผิดชอบของผู้นั้นแต่เพียงผู้เดียว ทาง websiteไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณี อนึ่ง พื้นที่นี้เป็นเสมือนพื้นที่สาธารณะ บุคคลใดๆ ก็สามารถเข้ามาใช้ได้ จึงเป็นไปได้ที่จะมีผู้แอบแฝงมาเพื่อหาประโยชน์อันมิบังควร ดังนั้น
"โปรดใช้วิจารณญานในการที่จะติดต่อผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน"

  ปุจฉา วิสัชนา  Vote Up (57) Vote Down (52) เมล์กระทู้นี้ให้เพื่อน   
10370 : จากคุณ เอก     [202.41.190.246]     08 Dec 2004 - 18:48     [7 คำตอบ]

ใครรู้เรื่อง ตำราตรีภพบ้าง

เห็นมันเป็นคำกลอนอ่ะ แปลไม่ค่อยถูกอ่ะ ใครรุ้บ้างช่วยแปลหน่อย

1. อย่างนั้นเลยค่ะ     [158.108.211.68]     10 Dec 2004 - 21:13

ก็แปลตามตัวตรงๆ เลยค่ะ ความหมายตามนั้น

2. หมอพร     [61.90.45.93]     12 Dec 2004 - 20:02

ตรีภพ แปลว่าสามโลก
ตรี คือ 3 ภพ คือ โลก
หมายความว่า
สวรรค์
มนุษย์
บาดาล
หมอพร
ตำนานโหร

3. -_-"     [61.90.7.184]     13 Dec 2004 - 05:57

หมอพรเอ๊ย คนละเรื่องเลย

4. *.*     [202.57.171.159]     14 Dec 2004 - 15:08

๕ ๗ ๘

5. 9k     [203.107.212.122]     15 Dec 2004 - 05:46

เรียนคุณเอก

ลองเอาคำกลอน ลงมาซิครับจะได้แปลให้ เพราะ ความหมายของตรีภพ มีความหมายที่แตกต่างกัน ตามความเชื่อ พราหม์ เชื่ออย่าง ศาสนาพุทธไปอีกทางหนึ่ง รามเกียรติ์ไปอีกทาง

ตรีภพ ทางความเชื่อของพระพุทธศาสนา ก็หมายถึง สุคติภพ ได้แก่ เทวดาพรหม มี 26ภูมิ
ทุคติภพ หมายถึง เดรัจฉาน เปรต อสูรกาย และนรก มี 4 ภูมิ

และมนุษย์โลก

ในทางพระพุทธศาสนา มนุษย์และเดรัจฉาน มองเห็นด้วตาเปล่า อีก 29 ภูมิไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ตองมองด้วยอำนาจจิต ด้วยการฝึกวิปัสสนาเท่านั้น
การอธิบายในภาษากลอน ลองเอามาลงจะชัดเจน ว่าข้อความนั้นหมายถึงอะไร

6. เอก     [202.41.190.246]     16 Dec 2004 - 17:17มันเป็นตำราของ ร.4ไง

7. ...     [202.176.155.8]     26 Dec 2004 - 23:43

.........ขออภัย เนื่องจากกระทู้นี้เก่าเกินไปแล้ว

จึงขอปิด! งดการตอบกระทู้ต่อไป เนื่องจากจะทำให้ระบบโดยรวมช้าลง

หากเห็นว่ากระทู้นี้มีประโยชน์ ขอให้ท่านเปิดกระทู้ใหม่แทน

จากใจ Webmaster©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.