Payakorn.com
ข้อคิดเห็นของบุคคลเป็นเอกสิทธิ์ และความรับผิดชอบของผู้นั้นแต่เพียงผู้เดียว ทาง websiteไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณี อนึ่ง พื้นที่นี้เป็นเสมือนพื้นที่สาธารณะ บุคคลใดๆ ก็สามารถเข้ามาใช้ได้ จึงเป็นไปได้ที่จะมีผู้แอบแฝงมาเพื่อหาประโยชน์อันมิบังควร ดังนั้น
"โปรดใช้วิจารณญานในการที่จะติดต่อผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน"

  ปุจฉา วิสัชนา  Vote Up (111) Vote Down (115) เมล์กระทู้นี้ให้เพื่อน   
14991 : จากคุณ เบื่อโลก     [203.113.34.7]     13 May 2006 - 22:04     [0 คำตอบ]

ขอคำแนะนำเกี่ยวกับที่นั่งสมาธิให้สงบๆ...
อยากทราบวัดหรือสำนักสงฆ์ที่สอนนั่งสมาธิครับ มีที่ไหนบ้าง แบบวัดที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะอ่ะครับ ( แบบว่ารายได้แทบไม่มีอ่ะครับ ) เคยได่ยินที่วัดหลวงพ่อจรัล สิงห์บุรี หรือมีที่อื่นอีกไหมครับ แต่วัดแบบพุทธพานิชไม่เอานะครับ แบบตื่นเช้ามาต้องหาของใส่บาตรถวายวัดทุกเช้า ขอบริจาคตลอดอะไรแบบนี้ไม่เอานะครับ เพราะการเงินตอนนี้ย่ำแย่มาก
อยากหาที่สงบๆไปนั่งทำสมาธิให้ปลงๆ สงบๆ เพราะรู้ดวงตัวเองว่าอยู่ไปก็ไม่มีวันรวยได้หรือจะดีไปกว่านี้ หรืออาจจะแย่กว่านี้ จะได้ปลงๆ แล้วรอวันดับสูญไปจากโลกนี้อ่ะครับ

1. หัดดู     [203.113.77.73]     14 May 2006 - 11:32

ถ้าอยู่กรุงเทพ ไปที่ วัดโพธิ์ , วัดสุทัศน์ , วัดพลับ(ฝั่งธน) ,วัดระฆัง ( หา เจ้าคุณเที่ยง คณะ ๔ ให้สอนกรรมฐานให้ )

2. สุขสงบ     [210.203.179.247]     14 May 2006 - 13:21

ตารางปฏิบัติธรรมมีทั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และของวัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทุกอย่างฟรีตลอดรายการ ขอเพียงคุณตั้งใจปฏิบัติจริงเท่านั้น โดยทั้งสองแห่งที่จัดเป็นสายวิปัสสนาสติปัฏฐาน ๔ กำหนดอาการแบบพอง-ยุบ ของท้องและกำเดินจงกรม ๖ ระยะ ไปเข้าฝึกฝนจิตใจไว้จักได้รู้จักตนเองและทำชีวิตให้มีสุขตามแนวพุทธศาสนา ดังที่พระพุทธพจน์ว่า... " จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ...จิตที่ฝึกฝนแล้ว นำสุขมาให้."
*********************
http://www.wmpts.com/webboard/aspboard_Question.asp?GID=700
ตารางการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไป (รับจำนวนจำกัด)
วันที่ : 13 มกราคม 2549 - 10 กันยายน 2549
สถานที่: มูลนิธิพร, แคมป์สน, มหาจุฬาอาศรม
ผู้ส่งข่าว: ส่วนธรรมนิเทศ
*********************
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๔๙ ที่มูลนิธิพร รัตนสุวรรณ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี รับ ๕๐ คน

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑- ๑๗ มีนาคม ๔๙ ที่มหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รับ ๑๐๐ คน

ครั้งที่ ๓ วันที่๒๕-๓๑ พฤษภาคม ๔๙ ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ รับ ๑๐๐ คน
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๔- ๑๖ กรกฎาคม ๔๙ ที่ มูลนิธิพร รัตนสุวรรณ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี รับ ๕๐ คน

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๖-๑๐ กันยายน ๒๕๔๙ ที่ มูลนิธิพร รัตนสุวรรณ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี รับ ๕๐ คน

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ส่วนธรรมนิเทศ ห้อง ๑๐๖ อาคาร มจร. วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๖๒๓-๖๓๒๖, มูลนิธิฯ ๐-๒๙๗๗-๒๗๕๐ หมวดหมู่ : กิจกรรมมหาวิทยาลัย

************************
วัดและศาสนสถานที่เน้นปฏิบัติธรรมหรือที่นิยมเรียกกันง่ายๆ ว่า "วัดปฏิบัติ" นั้น มีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่สำนักสงฆ์ สำนักปฏิบัติธรรม ธรรมสถาน รวมทั้งที่เป็นวัดโดยตรงซึ่งแต่ละแห่งก็จะเน้นการปฏิบัติที่เข้มงวดแตกต่างกัน เข้าไปดูที่เว็บนี้

http://www.dhammathai.org/treatment/dhammaplace.php

ปฏิทินการจัดอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ประจำปี พ.ศ. 2549 ของวัดเขาพุทธโคดม ( เพิ่มเติม )
ทำตามแนวทางของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 0-3877-2132 , 0-3877-2944 , 0-3831-2608 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดต่อก่อนทุกครั้ง กรุณาอ่านให้ละเอียดชัดเจน

12-18 กพ.49 (7วัน) วิทยากร พระครูภาวนาปัญญาสาร (พระอาจารย์บัวรินทร์ ปญฺญาสาโร) และคณะ
24-26 กพ.49 (3วัน) วิทยากร พระอาจารย์วัลลภ ชวนปญฺโญ และคณะ วิปัสสนาโดยปรมัตถ์
10-12 มีค.49 (3วัน) วิทยากร อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัด ฯ
17-19มีค.49 (3วัน) วิทยากร พญ.ผกา วราชิต และคณะคอร์สนี้ช่วยฝึกวิทยากรและเตรียมตัวลูกโยคีเข้าคอร์สพระอาจารย์ประจาก
13-16 เมย.49 (4วัน) วิทยากร อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.นงเยาว์ รมมุลตรี (บ.สวีทเจ. อินดัสตรี เจ้าภาพ)
18-24 เมย.49 (7วัน) วิทยากร คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
10-16 พค.49 (7วัน) วิทยากร อ.สุภณิดา สุวณิชย์ และคณะ
19-21 พค.49 (3วัน) วิทยากร อ.สุทธิวัสส์ คำภา, แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัด ฯ
26-28 พค.49 (3วัน) วิทยากร อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ
1- 8 มิย. 49 (8วัน) วิทยากร คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
16-19 มิย.49 (4วัน) วิทยากร รศ. จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน
12-19 กค.49 (8วัน) วิทยากร พญ.ผกา วราชิต (พระอ.ประจาก ,พระอ.สว่าง,พระอ.ทองมั่น เป็นพระวิปัสสนาจารย์)
11-14 สค. 49 (4วัน) วิทยากร อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ , อ.สุรชัย แซ่อิง
18-20 สค. 49 (3วัน) วิทยากร อ.สุทธิวัสส์ คำภา , แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัด ฯ
15-18 กย. 49 (4วัน) วิทยากร รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน
22-24 กย. 49 (3วัน) วิทยากร อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ
13-19 ตค. 49 (7วัน) วิปัสสนาจารย์ พระอ.ประจาก , พระอ.สว่าง, พระอ.ทองมั่น, อ.สุทธิวัสส์นำทำบุญถวายพระอ.ป ญาณโสภโณ
21-27 ตค. 49 (7วัน) วิทยากร อ.สุภณิดา สุวณิชย์ และคณะ
17-19 พย. 49 (3วัน) วิทยากร พระอาจารย์วัลลภ ชวนปญฺโญ และคณะวิปัสสนาโดยปรมัตถ์
24-26 พย. 49 (3วัน) วิทยากร อ.สุทธิวัสส์ คำภา , แม่ชีนราศรี จตุพร กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัด ฯ
1 - 7 ธค. 49 (7วัน) วิทยากร คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
15-19 ธค. 49 (5วัน) วิทยากร พระอาจารย์วัลลภ ชวนปญฺโญ และคณะ วิปัสสนาโดยปรมัตถ์
22-25 ธค. 49 (4วัน) วิทยากร รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน
30 ธค49-1มค. 50 (3วัน) วิทยากร คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
***********************************************
ที่มาเว็บ...http://www.dhammathai.org/newspr/watkhaobuddhakhodom.php

3. ผ่านมา     [202.41.187.247]     14 May 2006 - 14:56

เรียน สมาธิ / วิปัสสนา ฟรี !

สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
ซ.สุขุมวิท 101 ถ.สุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
(สอนโดย หลวงพ่อวิริยังค์ ศิษย์หลวงปู่มั่น)

โทร.02-7413552 ทุกวัน 9.00 - 20.00 น.4. ดารา     [58.147.66.221]     14 May 2006 - 17:08

ไม่ทราบว่าใช่คุณ peter หรือเปล่า ถ้าใช่นะคะ พี่ดาราส่งเมล์ตอบกลับไปให้แล้วค่ะ ลองเช็คเมล์ดูนะคะ เกี่ยวกับเรื่องเส้นทาง พื้นฐานในการปฏิบัติธรรม

เพิ่งกลับมาจากการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันพระใหญ่ พาคุณพ่อไปด้วยค่ะ เพราะท่านอายุมากแล้ว 73 ปี ยังแข็งแรงมากๆ เห็นท่านบอกว่าจะเตรียมตัวตายแล้ว เลยต้องเร่งๆปฏิบัติธรรมก่อน ต้องขยันหน่อย ช่วงนี้คุณพ่อเลยเดินสายปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆค่ะ ที่ท่านมักไปประจำคือที่ สำนักปฏิบัติธรรมแสงทองส่องชีวิต ที่ จ.สระบุรี นั่งรถเมล์ไปลงที่หินกอง แล้วเรียกมอร์เตอร์ไซด์รับจ้าง ให้ไปส่งที่วัด ที่นั่นเป็นสวนป่าที่คนมีฐานะดีมาบริจาคสร้างสำนักสงฆ์ ให้ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก หรืออยากมาปฏิบัติใจ ได้มาปฏิบัติฟรี มีที่พักพร้อม สะอาดมาก ห้องน้ำก็เยอะมาก สะอาด และสงบมากๆ ช่วงเทศกาลงานบุญจะมีชาวกรุงเทพ มาปฏิบัติกันเยอะมาก เห็นว่ามีรถมารับฟรีที่อนุสาวรีย์ชัยฯ ตอนเย็นวันศุกร์ แต่ไม่แน่ใจว่าจอดรับบริเวณไหน แล้วเขาก็มาส่งที่อนุสาวรีย์ชัยฯ ในวันอาทิตย์ เป็นอย่างนี้ทุกสัปดาห์ สถานที่นี้เลยมีคนมาปฏิบัติไม่ได้ขาด

ตัวเองเคยไปปฏิบัติธรรมเป็นเพื่อนพ่อ แต่ขับรถไปเองเลยสะดวกหน่อยค่ะ แค่เห็นสถานที่แล้วสงบดีค่ะ เริ่มสวดมนต์ตั้งแต่ตี 3 แล้วนั่งสมาธิต่อจนถึง 6 โมงเช้า มีอาหารให้ทานฟรี เพราะมีโรงทาน ใครศรัทธามากก็จะไปช่วยหุงข้าวในโรงทาน ส่วนคนที่มีก็บริจาคไป ส่วนคนที่ไม่มี อาจจะบริจาคหย่อนใส่ตู้แล้วแต่ศรัทธา เพื่อชำระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ ค่าไฟ แล้วแต่กำลังเรา พอเราทานอหารารเสร็จ 9 โมงเช้าก็เริ่มสวดมนต์ นั่งสมาธิต่อ จนถึง 10 โมงครึ่ง แล้วทานมื้อเพล พักผ่อนอิริยาบท ตามสมควร พอช่วงบ่าย 3 โมงก็เริ่มสวดมนต์ นั่งสมาธิ จนถึง 5 โมงเย็น ถึงคนจะเยอะมาก แต่ก็เป็นระเบียบดีมากค่ะ ไม่วุ่นวาย ส่วนมากที่ไป ไม่ค่อยเห็นมีคนคุยกัน ส่วนมากสำรวม กาย วาจา ใจ จะลุก จะนั่ง จะเดิน ก็อยู่กันอย่างสงบ บางครั้งมาเป็นพันคน(ช่วงปีใหม่)ก็ยังไม่วุ่นวาย หรือเสียงดัง สะอาด ไม่เลอะเทอะ ทุกคนรับผิดชอบตัวเองได้ดีค่ะ ทานเสร็จก็ต่างคนต่างล้างจาน ถ้วย คว่ำเอาไว้ถ้าสนใจ จะขอเบอร์โทรศัพท์พ่อให้ค่ะ เพราะพ่อไปทุกวันพระ ไปประจำทุกเดือน

วันวิสาขบูชานี้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดดอน(บรมสถล) ปีนี้จัดเป็นปีแรก คนเลยมาน้อย แค่ 15 คน เป็นเพราะประชาสัมพันธ์น้อย คนที่ไปปฏิบัติรุ่นนี้โชคดี เพาะสะดวกที่คนน้อยค่ะ และโชคดีอีกมหาศาลคือ พระที่วัดดอน เพิ่งสำเร็จไปเรียนเรื่องกรรมฐานจากประเทศพม่า มา 2 รูป ท่านเลยถ่ายทอดวิธีการนั่งสมาธิแบบเข้มข้น เดินจงกลมแบบไหนถึงได้สมาธิ สมาธิถึงเกิด( ปกติ เดินจงกลม ไม่เคยได้สมาธิเลย เพิ่งมาได้สมาธจากการเดินจงกลมจากการปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้ เป็นครั้งแรกเลย) ท่านสอนเข้มมาก ตื่นตี 3 เร่อมสวดมนต์ เดินจงกลม นั่งสมาธิ จนถึง 7โมงเช้า พักอริยาบท อาบน้ำชำระร่างกาย พอ 9 โมงก็สวดมนต์นั่งสมาธิ เดินจงกลมจนถึง 11 โมง ทานอาหารเพล พอบ่ายโมงตรงก็เริ่มเดินจงกลม นั่งสมาธิ จนถึงบ่าย 4 โมง พอ 6 โมงเย็น ก็เริ่มนั่งสวดมนต์ เดินจงกลม นั่งสมาธิ จนถึง 3 ทุ่ม พอเสร็จ ท่านก็มานั่งทดสอบจิตเราว่าได้อะไรบ้างในการนั่ง จิตอยู่ระดับไหน ใครมีปัญหาก็สอบถามท่านได้ ท่านตอบได้อย่างฉะฉาน สิ่งที่เคยคั่งค้างในในตอนที่นั่งสมาธิคนเดียวก็เลยสอบถามท่าน ท่านก็ได้เมตตาอธิบายให้ฟังโดยชัดแจ้ง

วัดที่ กทม นี่เองค่ะ ใครว่างช่วงเสาร์อาทิตย์ แวะเวียนไปสอบถามเกี่ยวกับการนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานได้ค่ะ ยังไงก็มีเบอร์ของท่านมหาสำเริง วัดดอน(บรมสถล ยานนาวา) ใกล้แค่นี้เอง ไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัด เพราะมีพระ2 รูป ท่านเพิ่งกลับมาจากพม่า แบบฝึกเข้มกว่าที่ สำนักปฏิบัติธรรมแสงทองส่องชีวิตอีก ดีกว่าตรงที่คนน้อย เลยเข้าไปสอบจิตเราได้สะดวก หรือติดในปัญหาการนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม ไม่ต้องใช้เวลาเดินทางมาก รถเมล์สาย 1 ก็ผ่าน เบอร์โทรศัพท์ 02-6756390 , 05-0995895 ใครสนใจลองโทรไปสอบถามได้ ท่านใจดีมากๆเลยค่ะ

ดารา

5. เบื่อโลก     [203.113.35.11]     15 May 2006 - 21:57

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างมากมาย กราบขอพระคุณทุกท่านจริงๆครับขออภัย เนื่องจากกระทู้นี้เก่าเกินไปแล้ว

จึงขอปิด! งดการตอบกระทู้ต่อไป เนื่องจากจะทำให้ระบบโดยรวมช้าลง

หากเห็นว่ากระทู้นี้มีประโยชน์ ขอให้ท่านเปิดกระทู้ใหม่แทน

จากใจ Webmaster©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.