Payakorn.com
ข้อคิดเห็นของบุคคลเป็นเอกสิทธิ์ และความรับผิดชอบของผู้นั้นแต่เพียงผู้เดียว ทาง websiteไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณี อนึ่ง พื้นที่นี้เป็นเสมือนพื้นที่สาธารณะ บุคคลใดๆ ก็สามารถเข้ามาใช้ได้ จึงเป็นไปได้ที่จะมีผู้แอบแฝงมาเพื่อหาประโยชน์อันมิบังควร ดังนั้น
"โปรดใช้วิจารณญานในการที่จะติดต่อผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน"

  ปุจฉา วิสัชนา  Vote Up (73) Vote Down (57) เมล์กระทู้นี้ให้เพื่อน   
2283 : จากคุณ สตรัฐ     [202.183.220.22]     06 Mar 2002 - 21:56     [2 คำตอบ]

ความหมายของดาวต่างๆ ที่เป็นเกษตรในภพทุสถาน
ขอให้ท่านอาจารย์ หรือโหราจารย์ทั้งหลายในที่นี้ ช่วยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความหมายของดาวต่างๆ ที่เป็นเกษตรในภพทุสถาน อริ มรณะ วินาศน์ เพื่อเป็นความรู้ด้วยครับ

1. ดาบสอินเตอร์     [202.183.233.13]     14 Mar 2002 - 20:05

ง่าย ๆ นะ เกษตร แปลว่า จริง แน่นอน มั่นคง ดังนั้นเมื่อมีปัญหา ป่วย หรือวิบัติ จึงแก้ไขยากหรือแก้ไขไม่ได้เลย

2. 2เกษตรวินาสน์     [203.150.14.77]     17 Mar 2002 - 02:16

ถึงท่านอาจารย์และผู้รู้ทุกท่าน
คือ มีดาว 2 เป็นเกษตร เรือนวินาสน์ อย่างนี้ ไม่ทราบว่าจะแปลว่า อย่างไร?ขออภัย เนื่องจากกระทู้นี้เก่าเกินไปแล้ว

จึงขอปิด! งดการตอบกระทู้ต่อไป เนื่องจากจะทำให้ระบบโดยรวมช้าลง

หากเห็นว่ากระทู้นี้มีประโยชน์ ขอให้ท่านเปิดกระทู้ใหม่แทน

จากใจ Webmaster©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.