Payakorn.com
ข้อคิดเห็นของบุคคลเป็นเอกสิทธิ์ และความรับผิดชอบของผู้นั้นแต่เพียงผู้เดียว ทาง websiteไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณี อนึ่ง พื้นที่นี้เป็นเสมือนพื้นที่สาธารณะ บุคคลใดๆ ก็สามารถเข้ามาใช้ได้ จึงเป็นไปได้ที่จะมีผู้แอบแฝงมาเพื่อหาประโยชน์อันมิบังควร ดังนั้น
"โปรดใช้วิจารณญานในการที่จะติดต่อผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน"

  ปุจฉา วิสัชนา  Vote Up (70) Vote Down (65) เมล์กระทู้นี้ให้เพื่อน   
2785 : จากคุณ vk     [203.151.8.41]     01 Jun 2002 - 09:29     [4 คำตอบ]

ใครรู้บ้าง ดาบส สองคนที่ทำนาย พระพุทธเจ้า ใช้วิชา อะไรดู และ โหราศาสตร์แขนงใด เก่าแก่ ที่สุดในโลก
อยากเอาไว้ ประดับความรู้ครับ และอยากทราบด้วยว่า โหราศาสตร์แขนงใด เก่าแก่ ที่สุดในโลก

1. พลังวัชร์     [203.151.8.41]     04 Jun 2002 - 02:51

        เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้ว ในดินแดนของประเทศเนปาลและอินเดียตอนที่เป็นมณฑลอูฐและพิหารเหนือนั้น มีอาณาจักรน้อยๆ มีพระราชาของตนเป็นผู้ปกครอง มีคณะราชสกุลเป็นผู้ปกครองบ้าง ในบรรดานั้น มีอาณาจักรหนึ่งตั้งอยู่ที่ทางทิศเหนือของจังหวัดโคระปุระ ปัจจุบันมีพระราชาปกครองอาณาจักร ชื่อว่า "พระเจ้าสุทโธทะนะ" ชื่อสกุลว่า "โคตะมะ" ราชาธานีนามว่า "กบิลพัสด์" มีพระมเหสีชื่อว่า "พระนางสิริมหามายา"
    จนเมื่อพระนางใกล้ประสูติ จึงขอพระบรมราชานุญาตไปประสูติที่เมืองเทวทะหะ ระหว่างทางกึ่งกลางนครสวนป่าลุมพินีวัน ซึ่งมีต้นสาละ พระนางได้พักและประสูติในสวนลุมพินีวันใต้ต้นสาละนั่นก่อนจะถึงเมืองเทวะทะหะ จึงหันกลับคืนสู่นครกบิลพัสด์
        บนทิวเขานอกเมืองมีมหาฤาษีสูงอายุรูปหนึ่ง ชื่อ "กาละเทวิน" (กาฬเทวิลดาบส หรืออสิตดาบส ก็เรียก - พลังวัชร์)เป็นที่นับถือของพระราชาและราษฎร เมื่อทราบข่าวการประสูติ จึงมาเยี่ยมเยือน พระราชาจึงนำพระกุมารมาถวายเคารพและขอคำอวยพรจากพระฤาษี แต่พระฤาษีได้กล่าวว่า "มหาราชเจ้า อาตมาเองต่างหากที่ควรทำแสดงความเคารพ พระกุมารมิได้เป็นกุมารธรรมดา เมื่อเจริญวัยจะเป็นศาสดาเอกสอนธรรมอันสูงสุดแก่ชาวโลก" แต่สักครู่ต่อมาพระฤาษีก็มีน้ำตาไหลรินออกมานอกหน้า พระราชาตกพระทัยจึงกล่าวถามว่า "มีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับพระคุณเจ้าหรือ" พระฤาษีกล่าวตอบว่า "หามิได้มหาราชเจ้า อย่าได้ตกพระทัยเลย ไม่มีเหตุผลอันใดมาแผ้วผ่านพระกุมารได้ เกียรติคุณของพระกุมารจะรุ่งโรจน์ พระกุมารจะเรืองอำนาจสูงสุด ดูก่อนมหาราชเจ้าพระองค์จะนำมาสู่ชนอื่นๆ เช่นกัน ที่อาตมาร้องไห้ เพราะเสียดายว่า อาตมาอายุมากไม่มีโอกาสได้ดูพระโอรสได้ตรัสรู้ในวันหน้า ดูก่อนพระมหาราชเจ้าพระองค์จะมีพระชนม์มายุจนถึงวันสำคัญยิ่ง แม้ชนอื่นก็เช่นกัน อาตมาจึงไม่มีโอกาสประสบโชคอันใหญ่หลวงนั่นได้" จากนั้นพระฤาษีจึงน้อมอัญชลีก้มกราบทารกน้อยจนพระราชาทรงตกตะลึงในคำกล่าว และการกระทำ แม้พระองค์เองก็กระทำเช่นเดียวกันกับพระฤาษีนั่น

        ในประเทศอินเดียครั้งนั้น เมื่อเด็กชายเกิดได้ 5 วัน จะต้องเชิญนักปราชญ์มาศักดิ์กล้าแล้วขนานนามตามแต่ที่ประชุมนักปราชญ์จะเห็นสมควร ที่ประชุมได้เลือกนามว่า "สิทธัตถะ" ซึ่งแปลว่า "ผู้มีความสำเร็จสมประสงค์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนตั้งใจจะทำ" นักปราชญ์มองเห็นว่า พระกุมารนี้หากครองตนเป็นฆาราวาสจะเป็นพระมหาราชา พระมหาราช ผู้จักรพรรดิ์สูงสุด หากครองตนเป็นฆาราวาสออกบวชเป็นนักบวช จะเป็นศาสดาสูงสุดทำนองเดียวกัน
         
แต่มีนักปราชญ์คนหนึ่ง (หมายถึงท่าน อัญญาโกณฑัญญะ ต่อมาได้เป็นพระอรหัตต์รูปแรกในพระพุทธศาสนา - พลังวัชร์)เห็นเป็นเช่นเดียวกับพระฤาษีเฒ่าว่า "เมื่อพระกุมารนี้เติบโตขึ้นจะสละราชบัลลังก์และสมบัติ แล้วประพฤติตนในพรมจรรย์จนบรรลุธรรมเป็นศาสดาเอกของโลก"

นำมาจาก http://www.thai.net/wathuataparn/BUD001.HTML

        คงตอบได้แค่ว่า ท่านทั้งใช้ลักษณะการดู มหาปุริสลักษณะ( ลักษณะอันยิ่งใหญ่) 32 ประการ และอสีติอนุพยัชนะ (ลักษณะประกอบอีก 80 ประการ) อันเป็นลักษณะแห่งผู้ที่จะมากเกิดเป็นพระมหาจักรพรรดิ์ หรือ พระบรมศาสดา ตามคติแห่งชมพูทวีปในสมัยนั้นครับ

ดู http://www.buddhadasa.org/html/life-work/theatre/sculpture/sculpture32.html

        ส่วนโหราศาสตร์ประเภทใด เก่าแก่ที่สุดในโลกนั้น ไม่ทราบด้วยเหมือนกัน เพราะเกิดไม่ทันคร้บ

        แต่ในศาสตร์ 18 ประการที่ราชกุมารของชมพุทวีปสมัยนั้นต้องศึกษา มีโหราศาสตร์และดาราศาสตร์รวมอยู่ด้วย แต่ก็ไม่ทราบอีกเช่นกันว่าเป็นแบบใด

2. พ่อหมอไทย     [202.28.22.4]     06 Jun 2002 - 04:31

ขอตอบแบบกำปั้นทุบดินนิดนึงว่า โหราศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคงเป็น โหราศาสตร์ระบบดวงดาว ในสมัยอียิปต์มีบันทึกศิลา แสดงถึงความรู้ด้านโหราศาสตร์และดาราศาสตร์ รวมทั้งความเชื่อเรื่องเทพเจ้า ในสมัยบาบิโลนก็พบศิลาบันทึกจักราศีและดวงดาวต่างๆ เชื่อกันว่าเป็นรากฐานของดาราศาสตร์และโหราศาสตร์

ก็ว่าไปเท่าที่รู้
พ่อหมอไทย

3. ฤาษี     [203.107.130.10]     12 Jun 2002 - 01:44

ตำราโหราศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบ อายุกว่า 5000 ปี ก่อนยุคของบาบิโลนและอียิปต์ ถูกค้นพบในทะเลสาบ Death Sea เมื่อหลายปีมาแล้ว
แต่ผลของการอ่านจารึก ไม่เป็นที่ปรากฏและเผยแพร่

สำหรับคัมภีร์มหาปุริสสลักขณะและ คัมภีร์ว่าด้วยอสีติอนุพยัญชนะ ของโบราณพราหมณ์นั้น ได้เป็น จารึกสมัยพระเวท ซึ่งตกทอดมาเป็น ตำราโหรว่าด้วย นรลักษณ์ และ โหงว เฮ้ง และ ตำราทายลายเท้า ในปัจจุบันนี้ มิใช่ ตำรับว่าด้วย ดวงดาว แต่ตำรานี้ ชำรุดบกพร่องมาก คงตกทอดกันมาเพียงบางส่วน ในทางผู้ศึกษาในพระพุทธศาสนายังมีข้อถกเถียงกันในเรื่องนี้อยู่ว่า จำนวนที่ถูกต้องจะเป็นเช่นไร
(ข้อหลักใหญ่ 108 ข้อ มีถูกต้องกันเพียง 70 กว่าข้อ ข้อย่อย 32 ข้อ ตรงกันครึ่งเดียว)

ท่านมหาฤาษี กาฬเทวิล นั้น ตัดสินด้วยลายพระบาท
ส่วนท่านมหาฤาษีอัญญาโกณทัญญะ นั้น ตัดสินด้วยพระนาม อันเป็นที่มาของเกณฑ์ตำราอสีติโชค ที่ตกทอดมาในสุวรรณภูมินี้แล

4. เด็กหัดคลาน     [203.144.144.233]     13 Jul 2002 - 10:26

พิโธ่! จะตอบจะพูดไปก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเป็นยังไง อาจจะไม่ได้ดูหรือไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำไป คุยเรื่องปัจจุบันและอนาคตดีกว่าครับ ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดขออภัย เนื่องจากกระทู้นี้เก่าเกินไปแล้ว

จึงขอปิด! งดการตอบกระทู้ต่อไป เนื่องจากจะทำให้ระบบโดยรวมช้าลง

หากเห็นว่ากระทู้นี้มีประโยชน์ ขอให้ท่านเปิดกระทู้ใหม่แทน

จากใจ Webmaster©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.