Payakorn.com
ข้อคิดเห็นของบุคคลเป็นเอกสิทธิ์ และความรับผิดชอบของผู้นั้นแต่เพียงผู้เดียว ทาง websiteไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณี อนึ่ง พื้นที่นี้เป็นเสมือนพื้นที่สาธารณะ บุคคลใดๆ ก็สามารถเข้ามาใช้ได้ จึงเป็นไปได้ที่จะมีผู้แอบแฝงมาเพื่อหาประโยชน์อันมิบังควร ดังนั้น
"โปรดใช้วิจารณญานในการที่จะติดต่อผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน"

  ปุจฉา วิสัชนา  Vote Up (294) Vote Down (279) เมล์กระทู้นี้ให้เพื่อน ปิดกระทู้นี้  
29854 : จากคุณ kenchiros@hotmail.com     [222.123.180.34]     01 Nov 2009 - 02:01     [1107 คำตอบ]

แหล่งรวมวิชาโหราศาสตร์พม่า(ประยุกต์ )
  วันที่ 24 มี.ค. 2552 ผมได้ตั้งกระทู้"แหล่งรวมวิชาโหราศาสตร์พม่า ภาคแรก" ขึ้น เพื่อมุ่งหวังที่จะใช้เป็นที่ศึกษา แลกเปลี่ยน ค้นหาความรู้ จากไซเบอร์บอร์ดแห่งนี้ ซึ่งก็ล่วงเวลามากว่า 6 เดือนแล้ว "แหล่งรวมวิชาโหราศาสตร์พม่า ภาค 2 และ ภาค 3" และ กระทู้นี้ ยังคงมีเจตนาเดิม ที่พยายามจะศึกษา อนุรักษ์ ศาสตร์วิชาดังกล่าวให้สำเร็จ

  ถึงแม้จะมีความรู้แค่หางอึ่ง งูๆปลาๆ ตามประสาก็ตามที ก็ต้องขอขอบพระคุณ อ.แม่นิภา วิชัยลักษณ์ , อ.พรพรหม(ปัณภร จันทร์แดง) , อ.บอล , อ.เอก , อ.สอบตก , ศิษย์พี่อุตรดิตถ์ , อ.Numken และ อาจารย์ท่านอื่นๆ อีกมากมาย ที่เอ่ยนามมา ณ ที่นี้ไม่หมด ที่ได้ให้ความรู้ตลอดมา ก่อให้เกิดเป็นแนวทางเพื่อการศึกษาศาสตร์แขนงดังกล่าวจนปัจจุบัน

  รวมไปถึงอรรถาจารย์ต่างๆ ที่ได้จัดทำตำราเพื่อใช้เรียนรู้ ในการศึกษาวิชาโหราศาสตร์ด้วย ได้แก่ อ.พ่อเจษฎา คำไหล , อ.เหลี่ยง เจริญสุข , อ.แม่นภา วรบุตร ซึ่งความรู้ที่อรรถาจารย์ทุกท่าน ได้ถ่ายทอดเป็นตำราเอาไว้ให้คนที่สนใจวิชาโหราศาสตร์ ได้ศึกษาเรียนรู้ เก็บสถิติ ประยุกต์ ค้นคว้า จากประสบการณ์การทำนายของตนต่อไปนั้น มีค่าควรอนุรักษ์และหวงแหนยิ่ง

  ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กระทู้วิชาโหราศาสตร์พม่าทั้งหมดนี้ จะยังคงเป็นประโยชน์ต่อท่านที่ต้องการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ในวิชาดังกล่าว และ ได้รับความรู้ไม่มากก็น้อย จากกระทู้นี้ต่อๆไป

  ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านด้วยความเคารพมา ณ ที่นี้อีกครั้ง

แสดงคำตอบจำนวน 30 คำตอบสุดท้าย จากจำนวนคำตอบทั้งหมด 1107 คำตอบ ( 37 หน้า )
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |

แสดงคำตอบจำนวน 30 คำตอบสุดท้าย จากจำนวนคำตอบทั้งหมด 1107 คำตอบ ( 37 หน้า )
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |



ขออภัย เนื่องจากกระทู้นี้เก่าเกินไปแล้ว

จึงขอปิด! งดการตอบกระทู้ต่อไป เนื่องจากจะทำให้ระบบโดยรวมช้าลง

หากเห็นว่ากระทู้นี้มีประโยชน์ ขอให้ท่านเปิดกระทู้ใหม่แทน

จากใจ Webmaster



©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.