Payakorn.com
ข้อคิดเห็นของบุคคลเป็นเอกสิทธิ์ และความรับผิดชอบของผู้นั้นแต่เพียงผู้เดียว ทาง websiteไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณี อนึ่ง พื้นที่นี้เป็นเสมือนพื้นที่สาธารณะ บุคคลใดๆ ก็สามารถเข้ามาใช้ได้ จึงเป็นไปได้ที่จะมีผู้แอบแฝงมาเพื่อหาประโยชน์อันมิบังควร ดังนั้น
"โปรดใช้วิจารณญานในการที่จะติดต่อผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน"

  ปุจฉา วิสัชนา  Vote Up (78) Vote Down (79) เมล์กระทู้นี้ให้เพื่อน ปิดกระทู้นี้  
35398 : จากคุณ yu     [222.123.91.162]     22 Dec 2010 - 14:35     [13 คำตอบ]

รายชื่องานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2554
ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) 21 - 30 มกราคม 2554 ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
2 วัดหลวงพ่อโอภาสี 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2554 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพ
3 วัดใหม่ลำนกเเขวก 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพ
4 วัดสายอำพันธ์เอมสาร 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพ
5 วัดสังฆราชา 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2554 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพ
6 วัดพุตามั่น 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต. ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
7 วัดเขาเพิง 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
8 วัดหนองกร่าง 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
9 วัดรางสมอ 3 - 14 กุมภาพันธ์ 2554 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
10 วัดหนองบ้านเก่า 2 - 14 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
11 วัดอุดมมงคล (เขาน้อย) 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
12 วัดสันติราษฎร์บำรุงวราราม
(พุทธกาญจนนิมิต) 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
13 วัดท่ามะนาว 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
14 วัดวังด้ง 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
15 วัดถ้ำพุหว้า 2 - 12 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
16 วัดบ้านพนมนาง 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
17 วัดสระลงเรือ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2554 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
18 วัดสุดประเสริฐ 31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2554 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
19 วัดโพธิ์ชัยบุ่งคล้า 12 - 15 มกราคม 2554 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
20 วัดศิริราชบำรุงสมสะอาดเหนือ 28 - 31 ธันวาคม 2553 ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
21 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง 28 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำเเพงเพชร
22 วัดวังหันน้ำดึง 26 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554 ต.วังเเขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
23 วัดวังน้ำแดง 28 ธันวาคม 2553 – 5 มกราคม 2554 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร
24 วัดอุทุมพร (ท่าเดื่อ) 26 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554 ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
25 วัดห้วยซ้อ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
26 วัดเขาตานก 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 ต.เขาบายสี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
27 วัดนางซา 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.กระเเจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
28 วัดถ้ำสาริกา 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
29 วัดป่าเทพนิมิต 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2554 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
30 วัดไผ่ล้อม 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
31 วัดจันทนาราม 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2554 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
32 วัดใหม่ท่าเเฉลบ 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
33 วัดวิเวการาม 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
34 วัดใหม่ชัยมงคล 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
35 วัดชำขวาง 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
36 วัดเมืองกาย 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2554 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
37 วัดถวิลศิลามงคล 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
38 วัดสมานรัตนาราม 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บางเเก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
39 วัดสายวารี 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.เกาะจันทน์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
40 วัดแหลมทอง 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
41 วัดเขาน้อยคีรีวัน(วัดหลวงปู่โทน) 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
42 วัดช่องลม 27 ธันวาคม 2553 - 9 มกราคม 2554 ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
43 วัดถ้ำเข้ 28 ธันวาคม 2553 - 5 มกราคม 2554 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท
44 วัดสระดู่ 25 ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
45 วัดทับขี้เหล็ก 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท
46 วัดสระแก้ว(วัดบ้านหนองป่าน้อย) 28 ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
47 วัดอุดรหนองสังข์ 9 - 13 เมษายน 2554 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
48 วัดคอเตี้ย 8 - 14 เมษายน 2554 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร
49 วัดห้วยหลวงใต้ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
50 วัดหนองบัวสด 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
51 วัดสันต้นเปา 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
52 วัดสันชุม 1 - 5 มกราคม 2554 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย
53 วัดดอนไชย 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
54 วัดหนองบัวเเดง 10 - 15 มกราคม 2554 ต.เเม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
55 วัดป่าไร่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
56 วัดป่ายางหลวง 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
57 วัดศรีมงคล 5 - 7 มีนาคม 2554 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
58 วัดแม่พริก 1 - 7 มกราคม 2554 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
59 วัดหัวทุ่ง 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2554 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
60 วัดเเม่อายหลวง 11 - 15 มีนาคม 2554 ต.เเม่อาย อ.เเม่อาย จ.เชียงใหม่
61 วัดห้วยเป้า 10 - 12 ธันวาคม 2553 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
62 วัดดอนชัย 1 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
63 วัดสันโป่ง 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2554 ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
64 วัดพรหมวนาราม 14 - 17 มกราคม 2554 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่
65 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา (วัดควนทองสีห์) 27 - 31 ธันวาคม 2553 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง
66 วัดนิโรธภาวนา 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด
67 วัดหนองบัว 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.วังกระเเจะ อ.เมือง จ.ตราด
68 วัดประทุน 3 - 14 กุมภาพันธ์ 2554 ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด
69 วัดราษฎร์เจริญธรรม 12 - 19 เมษายน 2554 ต.ช่องเเคบ อ.พบพระ จ.ตาก
70 วัดบุญเขต(วัดบางนางเล็ก) 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
71 วัดเลาเต่า 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
72 วัดดอนเเดง 11 - 14 มีนาคม 2554 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
73 วัดเหนือบัวรพา 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2554 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
74 วัดท่าขี้เหล็ก 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
75 วัดใหม่นารี 12 - 16 เมษายน 2554 ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
76 วัดดอนสระจันทร์ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
77 วัดบ้านโต้น 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
78 วัดไทรงาม 28 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554 ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
79 วัดธาราวดี 3 - 7 มีนาคม 2554 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
80 วัดหัวกะทุ่ม 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
81 วัดโคกสลุด 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
82 วัดหนองสีซอ 29 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
83 วัดคร่อเรียงราย 25 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
84 วัดหนองสะแก 30 ธันวาคม 2553 – 7 มกราคม 2554 ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
85 วัดศรีมงคล (ปากดง) 27 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
86 วัดแม่วงก์ 27 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
87 วัดหนองจิกรี 25 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 ต.สร้อยละคร อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
88 วัดบางรักใหญ่ 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
89 วัดจำปาทอง 9 - 16 เมษายน 2554 ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
90 วัดหนองแวง 10 - 15 เมษายน 2554 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
91 วัดสว่างอารมณ์ 11 - 16 เมษายน 2554 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
92 วัดพวงเเก้ว 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
93 วัดมะเดื่อทอง (เขาล้าน) 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
94 วัดสามขุม 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
95 วัดหนองเเท่นพระ 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2554 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
96 วัดท่าเรือ 3 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
97 วัดเกาะเค็ดใน 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
98 วัดหนองเกตุ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
99 วัดไทยสุภาพ 22 - 29 ธันวาคม 2553 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
100 วัดคลองทองหลาง 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
101 วัดบึงกอก 27 ธันวาคม 2553 - 4 มกราคม 2554 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
102 วัดย่านยาว 30 ธันวาคม 2553 - 7 มกราคม 2554 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
103 วัดท่ากระดาน - ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร
104 วัดย่านขาด 25 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
105 วัดคุ้งใหญ่ 27 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
106 วัดพวงมาลัย(ถ้ำเขาอีโก้) 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
107 วัดหนองเขาอ่อน (ห้วยฝาก) 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
108 วัดเขาชมพู 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
109 วัดพุพลู 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
110 วัดลิ้นช้าง 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
111 วัดอ่างศิลา 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
112 วัดวารีวงค์ 28 ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554 ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
113 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
114 วัดคลองกระโบน 28 ธันวาคม 2553 - 2 มกราคม 2554 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
115 วัดศรีสุมังค์ 5 - 9 มกราคม 2554 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
116 วัดค้องาม 15 - 20 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
117 วัดปางมะโอ 31 ธันวาคม 2553 - 2 มกราคม 2554 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่
118 วัดพลับพลาชลาราม 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
119 วัดอู่ทอง 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บ้านนา อ.เเกลง จ.ระยอง
120 วัดเขาดิน (ชุ่มมทอง) 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.วังหว้า อ.เเกลง จ.ระยอง
121 วัดมงคลวุฒาวาส 30 ธันวาคม 2553 – 8 มกราคม 2554 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
122 วัดหินโค้ง 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
123 วัดบึงตาต้า 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หนองไร่ อ.ปลวกเเดง จ.ระยอง
124 วัดวังจันทน์ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
125 วัดป่าพุชะเอม(บ้านคงคา) 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.โป่งกระทิง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
126 วัดบึงกระจับ 5 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
127 วัดถ้ำตะโก 26 ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
128 วัดดงกลาง 1 - 9 มกราคม 2554 ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
129 วัดไผ่ใหญ่ 28 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
130 วัดจันทรังษี 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
131 วัดเสมาทอง 31 ธันวาคม 2553 - 9 มกราคม 2554 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี
132 วัดทุ่งผึ้ง 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ทุ่งผึ้ง อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง
133 วัดป่าม่วง (สันป่าฝ้าย) 10 - 12 ธันวาคม 2553 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
134 วัดจอมมณี 7 - 11 ธันวาคม 2553 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
135 วัดสังคมวิทยาราม 6 - 8 เมษายน 2554 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย
136 วัดป่าคีรีวารินทร์ 12 - 19 ธันวาคม 2553 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
137 วัดทำนบศรีอุดม 12 - 17 เมษายน 2554 ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
138 วัดท่าวังหิน 19 - 23 มกราคม 2554 ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
139 วัดป่ายอดเเก้ว 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
140 วัดคูหาใน 26 มีนาคม - 3 เมษายน 2554 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
141 วัดพัฒนาราม (วัดควนโดน) 26 - 30 มกราคม 2554 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
142 วัดบางด้วนนอก 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
143 วัดเนินผาสุก 28 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระเเก้ว
144 วัดเขาน้อย (สีชมพู) 3 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระเเก้ว
145 วัดหนองโดนน้อย 25 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
146 วัดมณีขวัญชัย 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
147 วัดป่าเเหน 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
148 วัดคลองโพธิ์ศรี 31 ธันวาคม 2553 - 9 มกราคม 2554 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
149 วัดโป่งฝาง 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2554 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
150 วัดเขาดิน 29 ธันวาคม 2553 - 6 มกราคม 2554 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
151 วัดนิเวศน์ธรรมาราม (วังยายหุ่น) 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
152 วัดม่วงเจริญผล 30 ธันวาคม 2553 - 9 มกราคม 2554 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
153 วัดหนองพันเทา 2 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
154 วัดท่าเจดีย์ 1 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
155 วัดเขาถ้ำธรรมอุทัย 31 ธันวาคม 2553 – 9 มกราคม 2554 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
156 วัดถ้ำพระสีสุก 27 ธันวาคม 2553 - 2 มกราคม 2554 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
157 วัดปากเตลิด 18 - 26 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
158 วัดแสงอรุณ 11 - 17 เมษายน 2554 ต.แนงมุด อ.เชิงกาบ จ.สุรินทร์
159 วัดยางเตี้ย 30 ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
160 วัดเกาะแก้ว 9 - 14 เมษายน 2554 ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
161 วัดบูรณ์สะโน 12 - 16 เมษายน 2554 ต.สะโน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
162 วัดป่าเวนศรี 27 - 30 มกราคม 2554 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
163 วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง 27 ธันวาคม 2553 - 4 มกราคม 2554 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย
164 วัดธาตุหาญเทาว์ 14 - 19 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
165 วัดเทพธิดาราม 26 ธันวาคม 2553 – 1 มกราคม 2554 ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
166 วัดราษฎร์ปุณณาราม 3 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.คลองพระยาบรรลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา
167 วัดตรีพาราสีมาเขต 3 - 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา
168 วัดโพธิ์สาวหาญ 31 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 ต.โพธิ์สาวหาญ อ.อุทัย จ.อยุธยา
169 วัดสิงห์ 28 ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
170 วัดบ้านไร่ห้วยพี้ 12 - 16 เมษายน 2554 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
171 วัดสาลวนาราม(หนองจอก) 28 ธันวาคม 2553 - 5 มกราคม 2554 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
172 วัดป่านาเเก 8 - 12 ธันวาคม 2553 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
173 วัดโนนสว่าง 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2554 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
174 วัดโนนงาม 7 - 9 มกราคม 2554 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
175
วัดคำหนามเเท่ง 1 - 3 มกราคม 2554 ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
176 วัดคำอุดม 10 - 12 เมษายน 2554 ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
177 วัดชัยมงคลเยอรมันนี 14 - 15 พฤษภาคม 2554 Kalk-Mülheimer Straße 317, 51065 Köln ประเทศเยอรมัน


แผนที่

http://www.pidthong.com/pidthong2554/mapgoogle2554.html

cardit

http://www.pidthong.com/pidthong2554.html


สอบถามรายละเอียดก่อนเดินทางนะครับเพราะข้อมูลอาจไม่ตรง


1. สาธุ     [49.228.218.108]     02 Jan 2011 - 14:12 ลบความเห็นนี้

เยอะมาก สาธุๆๆๆ

2. สาธุด้วยค่ะ..     [115.87.116.214]     02 Jan 2011 - 14:24 ลบความเห็นนี้

สาธุ..สาธุ..สาธุ..

3. op     [223.206.143.106]     17 Jan 2011 - 12:32 ลบความเห็นนี้


8. pok     [118.173.248.114]     04 Feb 2011 - 12:10 ลบความเห็นนี้


9. hs10yong@hotmail.com     [180.180.91.178]     05 Feb 2011 - 16:00 ลบความเห็นนี้

ขอบคุณค่ะที่มีให้ดูแบบนี้จะได้รู้ว่าที่ไหนวัดไหนมีงานบ้างดีค่ะ

10. khomsan@hotmail.com     [182.53.113.238]     03 Mar 2011 - 16:53 ลบความเห็นนี้


11. Sainarm@hotmail.co.th     [118.173.232.96]     25 Mar 2011 - 17:35 ลบความเห็นนี้

ขอร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยคะแต่อยากทราบรายชื่อวัดทางภาคใต้คะไม่ทราบว่าใครพอทราบบ้างคะช่วยตอบหน่อยขอเป็นของเดือนเมษาเป็นต้นไปนะคะ

12. rungsima412@gmail.com     [223.207.27.229]     04 Apr 2011 - 15:15 ลบความเห็นนี้

งานปิดทองลูกนิมิต วัดธาราวดี (วัดบางจาก) ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เลื่อนเป็น 23 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2554 เนื่องจากน้ำท่วม

13. wipassana@hotmail.com     [111.84.63.160]     03 May 2011 - 07:13 ลบความเห็นนี้

วัดต่างๆที่จัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตขอเชิญเช่าเวทีลูกทุ่งวัดห้วยรั้ว ได้ที่ 0871956034 คุณณรงค์ หัฐจิต มีนักร้อง 8 คน และหางเครื่อง ๒๒ คน เป็นการหารายได้ให้เด็กยากจน เพื่อหาทุนการศึกษาของเด็ก(แต่งตัวไม่โป๊)เหมาะสำรับงานวัดขออภัย เนื่องจากกระทู้นี้เก่าเกินไปแล้ว

จึงขอปิด! งดการตอบกระทู้ต่อไป เนื่องจากจะทำให้ระบบโดยรวมช้าลง

หากเห็นว่ากระทู้นี้มีประโยชน์ ขอให้ท่านเปิดกระทู้ใหม่แทน

จากใจ Webmaster©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.