Payakorn.com
ข้อคิดเห็นของบุคคลเป็นเอกสิทธิ์ และความรับผิดชอบของผู้นั้นแต่เพียงผู้เดียว ทาง websiteไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณี อนึ่ง พื้นที่นี้เป็นเสมือนพื้นที่สาธารณะ บุคคลใดๆ ก็สามารถเข้ามาใช้ได้ จึงเป็นไปได้ที่จะมีผู้แอบแฝงมาเพื่อหาประโยชน์อันมิบังควร ดังนั้น
"โปรดใช้วิจารณญานในการที่จะติดต่อผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน"

  ปุจฉา วิสัชนา  Vote Up (74) Vote Down (82) เมล์กระทู้นี้ให้เพื่อน   
38172 : จากคุณ สหัสศร บ้านปิยะธรรม     [124.120.186.208]     11 Jul 2011 - 15:23     [58 คำตอบ]

* * เรียนทำสมาธิเพื่อ*เพิ่มพลังจิต*ให้ถูกวิธี กับวัดธรรมมงคล * *
**สถาบันพลังจิตตานุภาพ และวัดธรรมมงคล โดย พระอริยสงฆ์เจ้า พระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์ หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินธโร มีจุดประสงค์ในการเผยแผ่ การทำสมาธิ เพื่อเพิ่ม
พลังจิต แก่บุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ผู้ประสงค์อยากทำสมาธิ หรือผู้ที่เคยทำมาแล้วแล้วไม่ไปไหน หรือไม่รู้จะเริ่มตรงไหน จนบางครั้งท้อจนหยุดทำ หรือเลิกทำไปเลยก็มาก เพราะคิดว่าฉันทำไม่ได้ ให้มาเรียนรู้หลักและความหมายกัน
จึงขอเรียนเชิญท่านให้โอกาสตัวเอง ได้มาเพิ่มพลังจิตให้เข้มแข็ง สามารถรับมือกับชีวิตประจำวันได้อย่างมีสติ เป็นหลักสูตรสั้นๆ เช่น** หลักสูตรชนะใจตนเอง** หลักสูตร ตัดความกังวล **สมาธิเพื่อประโยชน์ของตัวเอง** มีเวลา เรียน 2 วัน ไม่มีเวลา เรียน 1 วัน
** ขอแนะนำวิธีง่ายๆ เพื่อเพิ่มพลังจิตให้ตัวเอง เรียกว่า วิทิสาสมาธิ ** เพียงครั้งละ
5นาที ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส ตื่นนอน เข้าห้องน้ำ นั่งรถ ติดไฟแดง เดินทาง นั่งทำงาน ดู T V พักสายตา เพียงท่อง พุทโธ พุทโธ ก็สำเร็จสมาธิแล้ว อย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง ถ้าวันละ 3 ครั้ง เช้า กลางวัน เย็นหรือค่ำ ก็ดีสุดๆ
และโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้สนใจทำสมาธิอย่างจริงจัง เข้าอบรมหลักสูตร ครูสมาธิรุ่นที่ 29 (ครูคือเรียนเพื่อเข้าใจและสามารถ แนะผู้อื่นได้) ซึ่งกำลังเปิดรับสมัคร ในหลายๆสาขา (28สาขา) ท่านใดสนใจ โทรสอบถามได้ที่ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล โทร 02-311-1387, 02-311-3903, สาขาปิยะธรรม สุขุมวิท 81 ห้องเรียน ห้องสมาธิกว้าง สวย นั่งเย็นสบาย มีของว่างรับรองฟรี เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากทำบุญค่าตำราโทร 02-332-5827, 089-665-4242 (จันทร์-ศุกร์ ) และ สหัสศร 081-9170-170, 084-6569-033 ถ้าโพสถ์เข้ามาได้คำตอบช้า ช่วยโทรหน่อยนะคะ ขอต้อนรับกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะ

แสดงคำตอบจำนวน 30 คำตอบสุดท้าย จากจำนวนคำตอบทั้งหมด 58 คำตอบ ( 2 หน้า )
| 1 | 2 |

29. สหัสศร     [124.121.249.122]     31 Jan 2012 - 22:24

ด่วน!!! สถาบันพลังจิตตานุภาพเปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 30 (ติงสโม) วิสุทธิธรรม

* กิจกรรม
* ครูสมาธิ
* สถาบันพลังจิตตานุภาพ

สถาบันพลังจิตตานุภาพเปิดรับสมัครนักศึกษาครู สมาธิรุ่นที่ 30 (ติงสโม) วิสุทธิธรรม ปฐมนิเทศวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ​สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล เวลา 13.00 น. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาคปรกติ : เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลาเรียน 18.00-20.30 น. ภาคพิเศษ : เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลาเรียน 9.00-17.30 น. เอกสารประกอบการสมัคร รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

30. สหัสศร     [58.11.228.37]     01 Feb 2012 - 12:16

บ้านปิยะธรรม

“ในการที่ท่านทั้งหลาย มาสนใจในการทำสมาธินั้น จึงอยู่ที่ว่าการปฏิบัตินั้นเป็นตัวสำคัญ ขอให้คิดอย่างนี้ว่าเมื่อเราหลายคนที่เขามาเรียนครูสมาธิภายใต้สถาบันพลังจิตตานุภาพ ครูสมาธินั้นจะมีวิธีการสอนอยู่ ๒ อย่าง คือสอนภาคทฤษฎีและสอนภาคปฏิบัติ ไม่ใช่ว่าสอนแต่ภาคทฤษฎี ไม่ใช่ว่าสอนแต่ภาคปฏิบัติ คือให้รู้ทั้ง ๒ อย่าง หมายความว่าให้รู้ว่าการทำสมาธิเนี่ยขึ้นต้นทำยังไง จิตรวมแล้วเป็นยังไง แล้วมันเกิดพลังจ...ิตยังไง เกิดได้ที่ไหน แล้วเกิดพลังจิตแล้วมันมีลักษณะเป็นอย่างไร แล้วก็เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตได้เลื่อนขั้นเป็นปฐมฌานมีลักษณะอย่างไร ทุติยฌานมีลักษณะอย่างไร ตติยฌานมีลักษณะอย่างไร จตุตถฌานมีลักษณะอย่างไร ในทฤษฎีนั้นก็จะอธิบายไปหมดว่าสมถะนั้นเป็นพื้นฐานอย่างไร วิปัสสนานั้นควรแก่คนจำพวกไหน ก็มีอยู่ในทฤษฎี แต่ทฤษฎีนั้นไม่ได้ทำให้เกิดการบรรลุ การปฏิบัติจะทำให้เกิดการบรรลุ คำว่าบรรลุนั้นนับตั้งแต่จิตรวมในเบื้องต้นครั้งแรกเขาก็ถือว่าบรรลุแล้ว ก็คือบรรลุธรรมชั้นนี้แล้วก็บรรลุธรรมในขั้นต่อไป เพราะฉะนั้นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจึงสมควรแก่การที่บุคคลมาเรียนสมาธิให้เข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วก็จะสามารถดำเนินตัวของเราเนี่ยให้ถูกต้อง คำว่าถูกต้องนั้นก็คือไม่ผิด ถ้าหากว่าทำผิดไปแล้วแม้สมาธิท่านก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิ เพราะฉะนั้นไม่ใช่คำว่าที่ว่าเป็นสมาธิแล้วก็จะต้องดีตลอดไป มันก็จะต้องมีสัมมาสมาธิแล้วก็ต้องมีมิจฉาสมาธิ สัมมาสมาธิคือสมาธิที่ถูกต้อง มิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ผิด”
พระธรรมมงคลญาณ
(พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

เปิดปฐมนิเทศในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 พระโขนง กรุงเทพ เริ่มเปิดเรียน วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 (ภาค จ-ศ) วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 (ภาค ส-อา)
โดย: Perawat Promputtaraksa

31. สอน     [110.169.240.101]     03 Feb 2012 - 10:05

ใกล้วันเปิดเรียน ครูสมาธิรุ่น 30 มากแล้ว ท่านที่สนใจและอยู่ด้านสุขุมวิท ขอเชิญที่สาขา สุขุมวิท 81 บ้านปิยะธรรม นะคะ สถานที่สวย สงบ สบาย สะดวก อนุเคราะห์โดย
อ.ประดิษย์ บัวน้ำจืด คุณจะได้พบการต้อนรับที่อบอุ่นและน่ารักจากรุ่นพี่ ที่ยังมาร่วมสนับสนุน และทำสมาธิร่วมกัน ******12 กพ.55นี้ ปฐมนิเทศน์ค่ะ ******13กพเปิดเรียนแล้ว******

32. สอน     [58.11.133.147]     04 Feb 2012 - 21:39

พรุ่งนี้ รุ่น 29 จะสอบแล้ว ขอให้สอบได้ เต็ม 100 ทุกคนค่ะ

33. morakot_prom@yahoo.co.th     [14.207.129.215]     04 May 2012 - 15:02

เริ่มเปิดอบรมใหม่หรือยังคะ ต้องทำอย่างไรและเตรียมอะไรบ้าง

34. sugut3@hotmail.com     [202.57.140.34]     04 Sep 2012 - 12:53

บ้านอยู่แถว ฟอร์จูน สามารถไปฝึกนั่งสมาธิ ที่สาขาไหนได้บ้างค่ะ

35. สหัสศร รุ่น 28 ปิยธรรม     [27.130.92.208]     31 Jan 2013 - 00:49

ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจและมีเวลาเข้าเรียน หลักสูตรครูสมาธิรุ่น 32 ค่ะ ปฐมนิเทศวันที่ 10 กพ 56 ที่วัดธรรมมงคล เวลา 10 โมงเช้าถึงบ่าย 3 โมงค่ะ เป็นวันตรุษจีนพอดี แต่ถึงจะไม่ได้มาวันปฐม ก็สามารถมาเรียนวันถัดไปได้นะคะ สนใจโทรสอบถามได้ค่ะ

36. สอน     [27.130.92.208]     01 Feb 2013 - 23:56

ช่วยดันๆๆค่ะ

37. sss     [27.130.76.210]     07 Feb 2013 - 00:20

sss

38. namsuksri@hotmail.com     [171.99.86.91]     30 Jul 2013 - 22:37

กรณีคนที่มีรายได้น้อยสามรถไปเรียนได้หรือไม ไม่ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายหนังสือ หรือซีดีหรือเปล่าค่ะ เพราะเห็นเขาว่าค่าหนังสือ ซีดีแพง

39. mbeerp     [118.175.86.53]     01 Aug 2013 - 12:03

ไม่เห็นจำเป็นต้องซื้อนะคะ หนังสือ ซีดี ยืมเรียนจากทางสาขาก็พอจะมี โดยเฉพาะหนังสือ มาฟังหลวงพ่อสอนทุกวันก็พอ

40. mbeerp     [118.175.86.53]     01 Aug 2013 - 12:08

หลวงพ่อวิริยังค์ เป็นลูกศิษย์ หลวงปู่มั่นที่ยังดำรงธาตุขันธ์อยู๋ มีความตั้งใจที่จะเผยแผ่สมาธิที่ถูกต้อง ไปสู่สังคมโลก ปัจจุบัน หลวงพ่อมีอายุ 94 ปีแล้วค่ะ อยากให้ได้ไปเรียนกัน เพราะถือว่าเราโชคดีที่ได้เรียน ในขณะที่หลวงพ่อยังอยู่
ท่านที่สนใจในเรื่องสมถะ น่าจะไปเรียนนะ ท่านจะได้รับการศึกษาเรื่องการสะสมพลังจิต เรื่อง ภวังค์ ณาน ญาน อย่างถูกต้อง

41. rat.geenata@gmail.com     [1.2.138.38]     25 Aug 2013 - 09:48

รุ่นที่่ 33 ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

42. rat.geenata@gmail.com     [1.2.138.38]     25 Aug 2013 - 09:51

ขอเชิญท่านที่สนใจ ร่วมเรียนด้วยกันตอนนี้ ยังรับสมัครอยู่ สาขาวัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 33 ค่ะ

43. GiveThamma     [203.113.118.74]     17 Dec 2013 - 14:52

แจกเป็นธรรมทานครับ  อยากให้การทำสมาธิสายหลวงปู่มั่นคงอยู่ตลอดไป

หนังสือหลักสูตรครูสมาธิ เล่ม1
http://dl-16.one2up.com/onetwo/content/2013/12/17/83e03e3866ad2d822d6dca02ebe8965a.docx

หนังสือหลักสูตรครูสมาธิ เล่ม2
http://dl-17.one2up.com/onetwo/content/2013/12/17/b15d289bd199082bdcbb5239684349db.docx

หนังสือหลักสูตรครูสมาธิ เล่ม3
http://dl-19.one2up.com/onetwo/content/2013/12/17/520e910e1fe758d5a73dd8aa652d59dd.docx


44. วันดี     [110.168.209.74]     11 Jul 2014 - 07:48

เดือน ก.ค 57 เปิดรับตอนไหนคะ

45. Rose     [1.20.16.68]     12 Jul 2014 - 19:09

Very Good


46. สุดเขตแดน ติดแคว้นพม่า     [125.27.192.105]     21 Jul 2014 - 15:18

พึ่งเข้ามาใหม่ครับ  กำลังทำความเข้าใจเวป.  เพื่อสอบถามปัญหาทางสมาธิครับ


47. สุดเขตแดน     [182.52.177.174]     21 Jul 2014 - 20:17

ขอรบกวนสอบถามปัญหาการทำสมาธิหน่อยครับ   ผมได้ไปเรียนวิทิสาสมาธิแล้ว  แต่ยังมีข้อสงสัยในการปฏิบัติดังนี้

1. การวางฐานจิต   เมื่อผมเลือกฐานจิตแล้ว   ก่อนทำสมาธิหรือเดินจงกรม   ผมได้นำมือไปแตะสัมผัสที่ฐานวางจิต   แล้วบอกกับตัวเองว่า  “นี่คือฐานจิตของเรานะ”  เสร็จแล้ว  บริกรรม  “พุทโธ”  ไปเรื่อย ๆ  โดยไม่สนใจฐานจิตนั้นอีกเลย   เป็นการถูกต้องหรือไม่ครับ

2. เมื่อผมเลือกฐานจิตแล้ว   ผมบริกรรม  “พุทโธ”  พร้อมกับระลึกถึงฐานจิตที่ผมเลือกไว้     ทำควบคู่กันไปเรื่อย ๆ    เป็นการถูกต้องหรือไม่ครับ

3. ฐานจิต  ที่มีคนใช้มากและน้อยที่สุดเรียงตามลำดับได้อย่างไรครับ

ขอบคุณครับ


48. เเอล     [1.10.195.129]     09 Sep 2014 - 19:03

อยุ่เเถวพุทธมนฑน สาย 4 อะค่ะไม่ทราบว่ามีมั้ยยย

49. แก้ว     [171.4.250.190]     26 Sep 2014 - 10:24

ธรรมะสวัสดี


50. ivy     [118.172.167.156]     06 Nov 2014 - 13:56

ยอดเยี่ยม แจ่มแจ๋ว


51. สาธุชน     [182.53.183.53]     07 Nov 2014 - 19:37

วิธีการเจริญพระกรรมฐานในวันเดียว ให้มีผลจริง
1. ทุกคนจงคิดว่า”ร่างกายของคนทุกคนก็ดี สัตว์ก็ดี เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครก ไม่มีอะไรเป็นของสะอาด ไม่มีอะไรที่น่ารัก จงตัดสินใจว่า ขึ้นชื่อว่าร่างกายเลวๆอย่างนี้ ที่เรามีทุกข์อยู่ทุกวัน เพราะร่างกายอย่างเดียว ถ้าเราไม่มีร่างกายเสียอย่างเดียว คำว่าทุกข์สักนิดหนึ่งก็ไม่มี นั่นคือ เราไปนิพพาน"
2. ทุกคนจงพิจารณาไว้เสมอว่า "ร่างกาย ชาติปิทุกขัง เกิดมาเป็นทุกข์ ทุกข์เพราะการทำมาหากิน ทุกข์เพราะการเหน็ดเหนื่อย ทุกข์เพราะการป่วยไข้ไม่สบาย ทุกข์จากอารมณ์ที่ไม่สมหวัง ทุกข์จากการทรุดโทรมของร่างกาย ทุกข์จากความตายที่จะเข้ามาถึงทุกวัน มันเต็มไปด้วยความทุกข์"
3. ทุกคนต้องทำจิตให้เห็นทุกข์ตัวเดียว ก็ไปนิพพาน  “เพราะการมีร่างกาย ทำให้เกิดความยากลำบากฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ที่จะทำให้กายดำรงอยู่  ในเมื่อมันทุกข์อย่างนี้ มันเลวอย่างนี้
เราก็จำเอาไว้ มีชาตินี้เพียงชาติสุดท้าย ที่จะมีร่างกายอย่างนี้ ชาตินี้ถึงแม้มี เราก็ไม่พอใจในมัน แต่อย่าไปฆ่ามันนะ เราก็ตัดสินใจในมันอีกว่า เมื่อขณะที่มันทรงตัว เราจะทำจิตให้บริสุทธิ์ ต้องอาศัยมันเป็นนายจ้าง"
สรุปว่า ตายเมื่อไรไปนิพพานทันที  ก็ต้องทำกรรมฐาน รักษาอารมณ์ใจนี้ให้จริง คือ
นึกถึงความตายให้ทรงตัว
เคารพในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ให้มั่นคง
มีศีลให้บริสุทธิ์
มีจิตรักพระนิพพาน
ถ้าทุกคนมีอารมณ์อย่างนี้ การเจริญพระกรรมฐานในวันเดียวมีผล


52. สาธุชน     [182.53.183.53]     07 Nov 2014 - 19:54

อารมณ์แห่งการถึงพระโสดาบันขั้นต้น

แค่ที่เรานั่งภาวนา เพื่อให้จิตสงบเฉพาะเวลา แต่พอลืมตาขึ้นมา ก็ปล่อยอารมณ์ลอยไป ในสถานที่ต่าง ๆ เป็นปัจจัยของความชั่ว คือไม่ยอมเคารพในศีล ไม่ยอมเคารพในธรรม ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำ การหลับตาสักแสนปี หรือโกฏิชาติ ก็ไม่มีประโยชน์ใด ๆ มันมีอยู่อย่างเดียวคือ อารมณ์ทรงความดี
ทีนี้ ในเมื่อยอมรับนับถือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นปกติ เมื่อเรายอมรับนับถือท่าน เราก็ต้องทรงศีล 5 ในศีลของตนเองบริสุทธิ์ พระมีศีล 227 บริสุทธิ์ เณรมีศีล 10 บริสุทธิ์
ฆราวาสมีศีล 5 บริสุทธิ์ นี่เราว่ากันขั้น พระโสดาบัน สำหรับศีล 8 นั้นเป็นศีล ของพระอนาคามี
ในเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์ ศีลน่ะ มันบริสุทธิ์ยาก  ถ้าอารมณ์ใจเราต่ำ ถ้ามีอารมณ์เลว
ศีลจะบริสุทธิ์ได้ ต้องมีอารมณ์เยือกเย็น คือ มีอารมณ์เป็นน้ำ ไม่ใช่มีอารมณ์เป็นไฟ ทั้งนี้ ก็เพราะว่า ต้อง มีใจประกอบไปด้วยความรัก เห็นคนและสัตว์เป็นที่รักของเราทั้งหมด
จิตต้องประกอบไปด้วยความกรุณาความสงสารเห็น คนและสัตว์ เราเห็นว่า เป็นคนที่เห็นว่า ควรจะสงเคราะห์ทั้งหมดตามกำลัง ที่เราพึงจะทำได้ อารมณ์จิต เราจะอ่อนโยนไม่หวั่นไหวไปในความชั่ว
พลอยยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดี ไม่อิจฉาริษยาบุคคลอื่น
อารมณ์อิจฉาริษยาน่ะมันเป็นอารมณ์ของสัตว์ นรก มันมีแต่ความเร่าร้อน อารมณ์ที่ไม่มีจิตอิจฉาริษยาใครเป็นอารมณ์เยือกเย็น เป็นอารมณ์ของสวรรค์ เป็นอารมณ์ของ พรหม เป็นอารมณ์ของนิพพาน แล้วเราก็มีอุเบกขา หมายความว่า รู้ว่าสิ่งใดที่มันเป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้
ทีนี้ ถ้าพรหมวิหาร 4 มีแก่บุคคลใด บุคคลนั้นหาความเลวไม่ได้มีแต่ความดี
การที่จะคิดฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ก็ไม่มีในใจ เพราะเรามีความรัก ความสงสาร
การจะลักจะขโมยเขา มันก็ไม่มี คิดจะยื้อแย่งความรัก ของบุคคลอื่น ก็ไม่มี
การกล่าววาจาไม่ จริงก็ไม่มี วาจาหยาบก็ไม่มี วาจาส่อเสียดยุยงส่งเสริม อารมณ์อิจฉาริษยาบุคคลอื่นก็ไม่มี แล้วก็วาจาเพ้อเจ้อเหลวไหล ไร้ ประโยชน์ก็ไม่มี
นี่เป็นอันว่า การทรงพรหมวิหาร 4 ทำตน ให้เป็นพระโสดาบันได้ง่าย และ ก็แถมใจ อีกนิดหนึ่งว่า เราต้อง การพระนิพพาน ทีนี้การที่เราคิดอยู่ว่า เราจะทรงศีล 5 ให้บริสุทธิ์ คือ ทรงศีล ประจำเพศ ให้บริสุทธิ์ อันนี้เป็น สีลานุสติกรรมฐาน ถ้าเรา ทรงอารมณ์ไว้ได้ ชื่อว่า เรามี ฌานในสีลานุสติกรรมฐาน ถ้านึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อยู่เป็นประจำก็ชื่อว่าเรามี ฌานอยู่ในอนุสติ 3
ทีนี้ถ้าหากว่าเราตั้งใจอยู่ใน พรหมวิหาร 4 ประการเป็นปกติ ก็ชื่อว่า เรามีฌานในพรหมวิหาร 4
จิตน้อมไปถึง พระนิพพาน เป็นอารมณ์ ก็ชื่อว่าเรา มีฌานใน อุปสมานุสติกรรมฐาน
เป็นอันว่า อารมณ์แห่งการถึงพระโสดาบันขั้นต้น มีเพียงเท่านี้ ขอพุทธบริษัททุกท่าน จงเข้าใจว่า การเป็นพระโสดาบันเป็นของไม่ยาก คนดีเป็นง่าย คนเลวเป็นยาก เพราะหากว่า คนเลวมีสันดานอบายภูมิติดมา ก็ย่อมไม่เห็นคุณค่าของความเป็นพระโสดาบัน โดยการปฏิบัติความดีเพียงแค่เล็กน้อย

 


53. ทางลัดนิพพาน     [182.53.183.53]     07 Nov 2014 - 20:09

เส้นทางลัดตัด เข้าพระนิพพาน ทำอย่างไร

จงตั้งใจไม่เกิดเป็น มนุษย์ เทวดา พรหม

ให้ตั้งจิตพิจารณาอยู่เป็นนิจว่า การเกิดนำมาซึ่งทุกข์

ทุกข์ตอนที่อยู่ในกายเด็กเล็ก พูดไม่ได้ บอกไม่ได้ ต้องการอะไรไม่ได้ดังใจ นั่นเป็นทุกข์เยาว์วัย

เมื่อเป็นเด็กโตขึ้นก็ทุกข์ เพราะความเจ็บจากโรคภัย ความเจ็บใจจากโรคภัย ความเจ็บใจเพราะโดนบังคับในสิ่งที่ตนไม่อยากทำ

เมื่อมีวัยอันสมควร ก็ต้องทนทุกข์ในเรื่อง การพลัดพรากจากไปของบิดามารดา การขวนขวายหาเงิน หางาน ตลอดจนทุกข์จากการมีศัตรู วิวาท หรือ คู่แข่ง เป็นมาจนถึงทุกข์เพราะมีครอบครัว

พอถึงวัยกลางคน ก็เป็นทุกข์จากการเลี้ยงลูก เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงลูกน้อง ทุกข์ต้องผจญกับความแก่ โรคภัย การใส่ร้ายป้ายสี

เข้าวัยชรา จะเห็นทุกข์จากความแก่ชรา เจอโรคภัยรังควานมากขึ้น จะทำอะไร จะต้องการอะไร ก็มักจะโดนห้าม

นี่หรือการเกิดมาสบาย นี่หรือขันธ์ทั้ง ๕ ที่ว่าดี เราจะบังคับให้ได้ดั่งใจเราไม่ได้เลย

การเกิดนี้เป็นทุกข์จริงๆ เมื่อเห็นทุกข์ของการมีสังขารแล้ว จงพิจารณาน้อมไปตามลำดับ แล้วปลงให้ถึงธรรมที่ว่า

นี่ร่างกาย หรือสังขาร หรือขันธ์ ๕ หรือ ธาตุทั้ง ๔ทั้งปวงนี้
ไม่ใช่ของๆเรา ไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นเสมือนบ้าน ที่เรามาอาศัยอยู่ชั่วคราว ไม่เที่ยงแท้ถาวร เราไม่ต้องการร่างกายหรือขันธ์ ๕ เราไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์ เทวดา พรหม เราต้องการไปอยู่พระนิพพานจุดเดียว
ให้นึกให้คิดอย่างนี้ทุกวัน จนจิตคลายทุกข์ คลายห่วง คลายกังวล ในร่างกายของเรา ตายเมื่อไร ก็เข้าถึงความสุข ที่พระนิพพานเมื่อนั้น

พระพุทธเจ้าทรงให้อุบายปฏิบัติง่าย ๆ ว่า
 รู้ลม - รู้ตาย - รู้นิพพาน หมายความว่า
รู้ลม คือ การกำหนดรู้ลมหายใจเข้าและออก ทำจิตให้สงบเป็นสุข
 รู้ตาย หมายความว่า เป็นผู้ไม่ประมาทในความตาย เท่ากับไม่ประมาทในธรรมทั้งหมด ๘๔,๐๐๐ บท
 รู้นิพพาน หมายความว่า จิตมั่นคงทุกขณะจิตว่า หากร่างกายตาย เป้าหมายมีจุดเดียว คือพระนิพพาน ทำอะไรทุกอย่างเพื่อพระนิพพานจุดเดียว ไม่ต้องการเป็น มนุษย์ เทวดา พรหม
 หากใครปฏิบัติได้ตามนี้ ก็มั่นใจได้ว่าท่านมีที่นั่ง ในรถไฟขบวนสุดท้ายอย่างแน่นอน

 


54. ไม่อยากไป     [182.53.183.53]     07 Nov 2014 - 20:17

เมื่อยังไม่อยากไปนิพพาน

หลวงพ่อสอนว่า ก่อนจะนึกถึงอะไรทั้งหมด

ให้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ก่อน คือมีมรณานุสติกรรมฐานนั่นเอง การนึกเช่นนี้ จัดว่าเป็นความไม่ประมาทในชีวิต
เมื่อยังไม่เป็นพระอรหันต์ เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะ
ฉะนั้นต้องทำดีไว้ เบื้องต้นคือ

การให้ทาน ผลแห่งการให้ทานเมื่อตายจากเป็นมนุษย์แล้ว จะไม่พบกับความยากจนเข็ญใจ ถ้ายังไม่ถึงนิพพานเพียงใด เราจะมีความสุขในการเสวยทรัพย์สมบัติ ตราบเท่าที่ยังไม่ถึงพระนิพพาน

ความดีอันดับต่อมาคือการมีศีลบริสุทธิ์ อานิสงส์แห่งศีล บริสุทธิ์ ตายไปแล้วจะเกิดเป็นอะไร (เรื่องอบายภูมิไม่ต้องพูดถึงเพราะไปไม่ได้อยู่แล้ว)จะอายุยืน มีรูปร่างหน้าตาสะสวย และถ้าเป็นมนุษย์จะมีทรัพย์สมบัติไม่ถูกอัคคีภัย โจรภัย อุทกภัย หรือวาตภัย คนในปกครองจะอยู่ในโอวาท จะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ นี่เป็นความดีที่ก่อนตายต้องทำในอันดับที่สอง

อันดับ 3 ให้ภาวนา พุทโธ ธัมโม สังโฆ เป็นการนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และทำให้มีสติสัมปชัญญะไม่เลอะเลือน ด้วยอานิสงส์ดังกล่าว ตายแล้ว เรื่อง อบายภูมิไม่มีสำหรับเรา อย่างเลวต้องเป็นมนุษย์ชั้นดี ไม่ก็เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมไปเลย

ดังนั้นก่อนตาย ขอให้ทำความดีแค่ 3 ข้อเท่านั้น ตายแล้วจะไม่ลำบาก ตายแล้วจะไม่เป็นผู้มีทุกข์(ตามความเข้าใจของชาวโลก) ตายแล้วจะมีความสุขตามสมควร แม้ว่าเราจะยังเข้าไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดก็ตามที นี่เป็นคุณธรรมแบบนี้ ที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ทำ


55. GOOd     [125.25.232.122]     11 Nov 2014 - 20:46

Oh My God


56. เปรม     [61.90.84.118]     17 Nov 2014 - 09:36

Thank You สำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆ ที่แจ้งให้ได้รับรู้กัน


57. Perfect     [49.49.27.5]     20 Nov 2014 - 09:57

ว้าว..ว้าว...ว้าว


58. เด็กน้อย(ในทางโหรฯ)     [27.145.55.56]     20 Nov 2014 - 20:20

ท่านเจ้าคุณพระธรรมมงคลญาณ
(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)


เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ซ.สุขุมวิท๑๐๑ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

ท่านเป็นศิษย์เอกองค์หนึ่ง...ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ได้รับถ่ายทอดสรรพวิชาครบถ้วน...จากหลวงปู่มั่น


ผลงานยิ่งใหญ่มีมากมาย
ที่สำคัญเช่น

๑.สถาบันพลังจิตตานุภาพ 
สอนหลักสูตรครูสมาธิ (สอนครบทั้ง สมาธิ-ฌาน-ญาณ-วิปัสสนา)

(เว็บสถาบันฯ เชิญคลิก : สถาบันจิตตานุภาพ)

๒. สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์

๓. พระมหาเจดีย์สูงที่สุดในประเทศ

๔. พระพุทธรูปหยกใหญ่ที่สุดในโลก

๕. โครงการประทีปเด็กไทย

ฯลฯ


ประวัติของหลวงพ่อ 
เชิญชมคลิก : 
Content: สถาบันจิตตานุภาพ


แสดงคำตอบจำนวน 30 คำตอบสุดท้าย จากจำนวนคำตอบทั้งหมด 58 คำตอบ ( 2 หน้า )
| 1 | 2 |ขออภัย เนื่องจากกระทู้นี้เก่าเกินไปแล้ว

จึงขอปิด! งดการตอบกระทู้ต่อไป เนื่องจากจะทำให้ระบบโดยรวมช้าลง

หากเห็นว่ากระทู้นี้มีประโยชน์ ขอให้ท่านเปิดกระทู้ใหม่แทน

จากใจ Webmaster©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.