Payakorn.com
ข้อคิดเห็นของบุคคลเป็นเอกสิทธิ์ และความรับผิดชอบของผู้นั้นแต่เพียงผู้เดียว ทาง websiteไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณี อนึ่ง พื้นที่นี้เป็นเสมือนพื้นที่สาธารณะ บุคคลใดๆ ก็สามารถเข้ามาใช้ได้ จึงเป็นไปได้ที่จะมีผู้แอบแฝงมาเพื่อหาประโยชน์อันมิบังควร ดังนั้น
"โปรดใช้วิจารณญานในการที่จะติดต่อผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน"

  ปุจฉา วิสัชนา  Vote Up (86) Vote Down (80) เมล์กระทู้นี้ให้เพื่อน ปิดกระทู้นี้  
38345 : จากคุณ สนใจ     [183.89.214.62]     25 Jul 2011 - 17:21     [33 คำตอบ]

อยากสอบถามการทายชื่อแบบพลังเงา
ผมอยากรู้ถึงศาสตร์การตั้งชื่อตามประสบการณ์ของท่าน อาจารย์ หลายๆท่าน หลักการตั้งชื่อ และทำนายชื่อ โดยหลักการใดที่ส่งผลในชีวิตมากที่สุด แล้วไฮไลด์ก็คือการทำนายชื่อแบบพลังเงา ท่านอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการตั้งชื่อทั้งหลายมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ ขอความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับกระผม และท่านทั้งหลายที่เข้ามาดูกระทู้ครับ เพื่อจะได้เกิดสติ ปัญญา ในการใช้ศาสตร์นี้โดยทั่วกันครับ

ขอบคุณครับ


แสดงคำตอบจำนวน 30 คำตอบสุดท้าย จากจำนวนคำตอบทั้งหมด 33 คำตอบ ( 2 หน้า )
| 1 | 2 |

4. X (ตัวปลอม)     [58.9.104.156]     01 Aug 2011 - 00:42 ลบความเห็นนี้

พลังเงา

กฎเกณฑ์การตั้งชื่อ อย่างละเอียดมาก โดยรวบรวมหลักเกณฑ์ทั้งหมดออกเป็น 9 ข้อใหญ่ๆ หลักเลขศาสตร์ที่นำมาใช้เป็นแบบมาตรฐานทั่วๆไปแต่จุดเด่นของที่นี่จะเน้น เรื่องการวางลัคณา เกิด เพื่อถอดรหัสธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ หาอักษร วาสนา ทรัพย์สิน โชคลาภ และที่สำคัญ การวิเคราะห์ “พลังเงา” เพราะพลังเงา เป็นตำราเดียว ที่เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขในส่วนของ อารมณ์ ของแต่ละบุคคลได้อย่างแน่นอน หลายคนคงเคยได้ยินว่า “สันดอนขุดได้ แต่สันดานเปลี่ยนไม่ได้” แต่การแก้ไขโดยเปลี่ยนสันดาน จากการเปลี่ยนชี่อ โดยใช้หลักของ “พลังเงา” ในการปรับเปลี่ยนอารมณ์สามารถทำ ได้อย่างชัดเจน
ชีวิต และจิตใจ จะรู้สึกดีขึ้นอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าเรากำลังประสบกับภาวะ ดวงตก อยู่ก็ตาม


1.ตำรา "ทักษา" ต้องผ่าน ต้องไม่มีกาลกิณี หรือถ้าจำเป็นต้องมี ต้องเป็นเลขดี ใน ฐาน ลัคนา ของ เวลาเกิดด้วย (เป็นตำราที่พระนิยมใช้ตั้งชื่อคนในสมัยก่อน)

2.ตำรา "หลักเลขศาสตร์” ต้องได้เลขที่ดี สัมพันธ์กัน และสมบูรณ์ที่สุด

3.ตำรา “ถอดพยางค์จากรหัสเลขศาสตร์” เจาะที่พยางค์ แรก (เจาะลึก อย่างละเอียด เสียงที่เปล่ง ออกมานั้น ต้องได้เลข ศาสต์หรือมีพลังเงา ที่ดีเยี่ยม หรือ อย่างใดอย่างหนึ่งที่ดีด้วย )

4.ตำรา ถอดรหัสธาตุ วาง ลั (ลัคณา) หาอักษร “วาสนา ทรัพย์สิน คนอุปถัมภ์ โชคลาภ” และตัดอักษร อริ มรณะ วินาศ และ ศัตรู ออกให้หมด (ต้องมีเวลาตกฟากของเวลาเกิดด้วย)

5.ตำราพลัง “อายตนะ 6” ต้องได้ ชื่อ ที่มีเลข อายตนะ6 ที่ดี คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

6.ตำรา
“ฮวงจุ้ยพลังเงา” สืบเนื่องมาจากกำลังของดวงดาวทั้งหมด ถ้าเลือกได้ให้เลือกหาตำแหน่งชื่อ, นามสกุล และผลรวม ใน 3 ตำแหน่งนี้ ให้มี พลัง อายตนะ 6 ที่เป็นราชา หรือ ราชีนี เท่านั้น และต้องเป็นราชาหรือราชินี ที่ตกเลขพลังเงาที่ดีด้วย
เมื่อวาง ฮวงจุ้ยชื่อ ครบ 3 ตำแหน่ง นี้ได้แล้ว ท่านจะพบการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่รับชื่อ หรือ อาทิตย์ แรก ของการใช้ชื่อ และนามสกุลใหม่นี้ อย่างน่าอัศจรรย์

7.ตำรา
“ดวง ดี ดับ ดัง” เป็นตำรา ของเขมร เป็นตำราแก้เคล็ดลับ ในการนับทุกตัวอักษร เริ่ม ด้วย ดวง ดี ดับ ดัง ถ้าตก ดับ ต้องแก้ไขโดย เติม ( . ) จุด ข้างหลังชื่อ เช่น เจนจิรา ชื่อนี้ตกเลข ดับ ให้แก้โดยการเติม จุด หลังชื่อ เจนจิรา.

8.ใช้ฤกษ์ที่เปลี่ยน”ตำราฤกษ์ไทยโบราณ”

9.ตำรา “แรม ค่ำ ” เกี่ยวกับพระจันทร์-ข้างขึ้น ข้างแรม เป็นฤกษ์ของเขมร จะสังเกตได้ว่าทำไมเวลาใครโดนคุณไสย์ของ เขมรแล้วทำไมแก้ ได้ยากเย็นนักหนา... เพราะว่าจะมีทั้ง ฤกษ์ดีและไม่ดี ปะปนอยู่ หากต้องการทำในสิ่งที่เป็นมนต์ดำ ก็จะใช้ที่ไม่ดี แต่ในที่นี้จะใช้แต่ฤกษ์ดี ที่ส่งผลทางด้านบวกมาใช้ในวันที่เปลี่ยนชื่อ ให้จำไว้ว่า ฤกษ์ดี ๆ ของเขมร มีดังนี้ 1,3,6,11,13.สามารถใช้เป็นฤกษ์มงคลได้ทั่วไป (ให้นับข้างขึ้น-ข้างแรมเป็นหลัก)จะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรม ก็ได้ โปรดดูความหมายใน เมนู ฤกษ์ เขมร

ฮวงจุ้ยชื่อหลักสำคัญ 6 ประการ

1. พลังชื่อส่งผล 40%

2. พลังนามสกุลส่งผล 20%

3. พลังของผลรวมส่ง 40% รวม = 100%

4.
พลังเงาชื่อ 40% 5. พลังเงาสกุล 20% 6. พลังเงาผลรวม 40% รวมทั้งหมดอีก = 100%
หมายเหตุ (พลังเงาสำคัญมาก เพราะเป็นการวางจุด “ฮวงจุ้ยชื่อ” และถ้าจะให้ดีที่สุด จะ ต้องมีพลังเงาที่เป็นราชาหรือราชินี “ที่ดี” อยู่ครบ 3 จุด คื่อ 1ชื่อ 2นามสกุล 3ผลรวมด้วย )

หลักทักษา หรือ ทักษาปกรณ์

มีมาแต่โบราณกาล ซึ่งจากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้ทดสอบและเรียนรู้ในเรื่องของทักษา นี้ ในความคิดเห็นของข้าพเจ้า ตำราทักษาปกรณ์นี้ อาจส่งผลกับชีวิตแค่ประมาณร้อยละ 20% เท่านั้น และเนื่องจากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าเป็นอาจารย์ ตั้งชื่อมา มากกว่า
5 ปี และโดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2552 นี้ มีผู้เข้ามาเปลี่ยนชื่อไม่ต่ำกว่า 3,000 คน บางคนมีชื่อที่เป็น เดช ศรี แต่กลับ เป็นคน ยากจน ชีวิตขัดสน ก็มากมาย แต่บางคนมีอักษรในชื่อเป็น กาลกิณี กลับมีชีวิต ที่รุ่งโรจน์ โดดเด่น อย่างเห็นได้ชัดก็มีถมไป ยกตัวอย่าง ชื่อของข้าพเจ้าเอง “คณิฎฐ์ษา” ก็มีอักษร ชื่อที่เป็น กาลกิณี อยู่ถึง 3 ตัวอักษร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ใคร หรือทุกคน จะใช้ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีนี้ ได้กันหมด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง ตามที่ได้กล่าวมาบ้างแล้วในกฎเกณฑ์ฮวงจุ้ยชื่อ รวมไปถึงเวลาตกฟาก (หรือเวลาเกิด) อันนี้ยิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก

บริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งคนที่เราต้องให้ความอุปการะภายในครอบครัวเราทุกคนด้วย
อายุ หมายถึง ชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตของเรา
เดช หมายถึง อำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง ตำแหน่งหน้าที่ การงาน ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียน ความรักใคร่ เกรงกลัว
ศรี หมายถึง หลักทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้สอย สิริมงคล โชคลาภ ที่ได้มาเป็นสิ่งของต้องใช้จ่ายและที่จะได้ในภายหน้า
มูละ หมายถึง หลักทรัพย์เดิมที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดมาถึงตน และอยู่ในปัจจุบัน ตลอดฐานะญาติพี่น้องของเรา
อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การทำงาน ผลสำเร็จจากการงาน รวมถึงการมีหัวคิดริเริ่ม และทิฐิมานะ
มนตรี หมายถึง ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเรา อันอาจได้แก่ บิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ครู เจ้านาย และผู้ให้ความช่วยเหลือเราทุกคน
กาลกิณี หมายถึง ความชั่วร้าย ศัตรู คู่อาฆาต คนไม่ถูกกัน ความไม่ดีงามต่าง ๆ รวมทั้งอุปสรรคนานาประการที่มาในทางเลวร้ายคนเกิดวัน บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
อาทิตย์ สระทั้งหมด ก, ข, ค, ฆ, ง จ ฉ, ช, ซ, ฌ,ญ ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ ด, ต, ถ, ท, ธ, น บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม ย, ร, ล, ว ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ
จันทร์ ก, ข, ค, ฆ, ง จ ฉ, ช, ซ, ฌ,ญ ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ ด, ต, ถ, ท, ธ, น บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม ย, ร, ล, ว ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ สระทั้งหมด
อังคาร จ, ฉ, ช, ซ, ฌ,ญ ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ ด, ต, ถ, ท, ธ, น บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม ย, ร, ล, ว ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ สระทั้งหมด ก, ข, ค, ฆ, ง
พุธ กลางวัน ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ ด, ต, ถ, ท, ธ, น บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม ย, ร, ล, ว ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ สระทั้งหมด ก, ข, ค, ฆ, ง จ ฉ, ช, ซ, ฌ,ญ
พุธ กลางคืน ย, ร, ล, ว ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ สระทั้งหมด ก, ข, ค, ฆ, ง จ ฉ, ช, ซ, ฌ,ญ ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ ด, ต, ถ, ท, ธ, น บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม
พฤหัสบดี บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม ย, ร, ล, ว ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ สระทั้งหมด ก, ข, ค, ฆ, ง จ ฉ, ช, ซ, ฌ,ญ ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ ด, ต, ถ, ท, ธ, น
ศุกร์ ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ สระทั้งหมด ก, ข, ค, ฆ, ง จ ฉ, ช, ซ, ฌ,ญ ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ ด, ต, ถ, ท, ธ, น บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม ย, ร, ล, ว
เสาร์ ด, ต, ถ, ท, ธ, น บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม ย, ร, ล, ว ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ สระทั้งหมด ก, ข, ค, ฆ, ง จ ฉ, ช, ซ, ฌ,ญ ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ


หลักเลขศาสตร์


เป็นตำราที่นิยมและแพร่หลายกันในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน หลาย ๆ ท่าน คงอยากจะ เรียนรู้วิธีการจำค่าตัวอักษร อย่างง่ายๆ โดยมี หลักการ ดังต่อไปนี้ ให้สังเกต ตัวเลข ที่เปรียบเทียบ กับตัวอักษร ดังนี้
ตัวเลข

๑ อักษร ก, ด, ท, ถ, ภ, ฤ, / สระ อา, อุ, อำ / วรรณยุกต์ ไม้เอก
ให้นึกถึงวิธีการเขียน เลขหนึ่งไทย (๑) ลักษณะของการเริ่มและสิ้นสุดการเขียนจะเป็น การลากลงมาข้างล่าง
๒ อักษร ข, ช, บ, ป, ง / สระ เอ, แอ, อู / วรรณยุกต์ ไม้โท
ให้นึกถึงวิธีการเขียนเลขสองไทย (๒) ลักษณะของการเริ่มจะลากลงก่อนและสิ้นสุดจะเป็นการลากขึ้นข้างบน
๓ อักษร ฆ, ฑ, ฒ, ต, ฃ /วรรณยุกต์ ไม้จัตวา
ให้นึกถึงวิธีการเขียนเลขสามไทย (๓) ให้สังเกต ตัวอักษร และหัวของตัวอักษร ค่อนข้างคล้าย เลข ๓ ของอักษร ไทย เป็นอย่างมาก
๔ อักษร ค, ธ, ร, ญ, ษ / สระ โอ,อะ, อิ, ไม้หันกาศ
ให้นึกถึงวิธีการเขียนเลขสี่ไทย (๔) สังเกตให้ดี ๆ ให้ดูขั้นตอนสุดท้าย หางของตัวอักษร จะคล้ายเลข ๔ ไทย บางตัวจะมีพิเศษ อย่าง ญ และ ษ ให้สักเกตใส้กลาง ษ หรือตีน ญ จะตวัดขึ้น เหมือนเลข ๔ ที่ตวัดขึ้นเช่นกัน
๕ อักษร ฉ, ณ, ฌ, น, ม, ห, ฮ, ฎ, ฬ / สระ อึ
ให้นึกถึงวิธีการเขียนเลขห้าไทย (๕)
วิธีจำง่าย ๆ ดูเลขห้าไทย ๕ จะมีขะหมวดเป็นปม แตกต่างจากเลข ๔ ไทย ให้สักเกตตัวอักษร ที่เป็นขะหมวดเป็นปม แล้วเปรียบเป็นเลข ๕ ก็จะจำง่ายยิ่งขึ้น
๖ อักษร จ, ล, ว, อ, / สระ ใอไม้ม้วน
ให้นึกถึงวิธีการเขียนเลขหกไทย (๖) การเขียนเลขหกไทย ๖ จะมีวิธีการเขียน แล้วตวัดไปข้างหน้า ลักษณะของตัวอักษรที่เทียบเป็นค่าเลข ๖ จะเขียนคล้าย ๆ กัน และจะตวัดไปข้างหน้า
๗ อักษร ศ, ส, ซ, / สระ อี, อือ / วรรณยุกต์ ไม้ตรี
ให้นึกถึงวิธีการเขียนเลขเจ็กไทย (๗) หางของเลข ๗ จะตวัดขึ้นข้างบน ให้สักเกตตัวอักษรที่เทียบค่าเป็นเลข ๗ ค่อนข้างคล้ายมาก โดยเฉพาะไม้ตรี เหมือนเลข ๗ เลยค่ะ
๘ อักษร ย, พ, ฟ, ผ, ฝ / สระ ไม้ไต่คู้
ให้นึกถึงวิธีการเขียนเลขแปดไทย (๘) วิธีการเขียนเลขแปดไทย ตรงกลางจะมีหยัก ให้สักเกตตัวอักษรเทียบค่าเลข ๘ ตรงกลางก็มีหนึ่งหยัก เช่นกัน โดยเฉพาะไม้ไต่คู้เหมือนเลข๘ เลยค่ะ
๙ อักษร ฏ, ฐ / สระไอ , การันต์
ให้นึกถึงวิธีการเขียนเลขเก้าไทย (๙) ให้สังเกตจะมีหยักอยู่สองหยัก หรือลักษณะของการัน จะค่อนข้างคล้ายเลขเก้าพอสมควร

ตารางเทียบค่าหลักเลขศาสตร์
ตัวเลข ตัวอักษรภาษาไทย,สระ,และวรรณยุกต์ เทียบค่าอักษร อังกฤษ
๑ อักษร ก, ด, ท, ถ, ภ, ฤ, / สระ อา, อุ, อำ / วรรณยุกต์ ไม้เอก A, I, J, Q, Y
๒ อักษร ข, ช, บ, ป, ง / สระ เอ, แอ, อู / วรรณยุกต์ ไม้โท B, K, R
๓ อักษร ฆ, ฑ, ฒ, ต, ฃ /วรรณยุกต์ ไม้จัตวา C, G, L, S
๔ อักษร ค, ธ, ร, ญ, ษ / สระ โอ,อะ, อิ, ไม้หันกาศ D, M, T
๕ อักษร ฉ, ณ, ฌ, น, ม, ห, ฮ, ฎ, ฬ / สระ อึ E, H, N, X
๖ อักษร จ, ล, ว, อ, / สระ ใอไม้ม้วน U, V, W
๗ อักษร ศ, ส, ซ, / สระ อี, อือ / วรรณยุกต์ ไม้ตรี O, Z
๘ อักษร ย, พ, ฟ, ผ, ฝ / สระ ไม้ไต่คู้ F, P
๙ อักษร ฏ, ฐ / สระไอ , การันต์
ตัวอย่าง

ชื่อ จิดาภา (อ่านว่า จิ-ดา-พา) ค่าเลขศาสตร์ได้ 14
6+4+1+1+1+1 = 14

ชื่อ บุศรารินทร์ (อ่านว่า บุด-สะ-รา-ริน) ค่าเลขศาสตร์ได้ 42
2+1+7+4+1+4+4+5+1+4+9 = 42

ชื่อ รัชพล (อ่านว่า รัด-ชะ-พน) ค่าเลขศาสตร์ได้ 24
4+4+2+8+6 = 24


อายตนะ6

“อายตนะ” (อ่านว่า อายะตะนะ) แปลว่า ที่เชื่อมต่อ, เครื่องติดต่อ หมายถึงสิ่งที่เป็นสื่อสำหรับติดต่อกัน ทำให้เกิดความรู้สึกขึ้น
แบ่งเป็น 2 อย่างคือ

1.อายตนะภายใน หมายถึงสื่อเชื่อมต่อที่อยู่ในตัวคน บ้างเรียกว่า อินทรีย์ 6 มี 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้งหมดนี้เป็นที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก

2.อายตนะภายนอก หมายถึงสื่อเชื่อมต่อที่อยู่นอกตัวคน บ้างเรียกว่า อารมณ์ 6 มี 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ทั้งหมดนี้เป็นคู่กับอายตนภายใน เช่น รูปคู่กับตา หูคู่กับเสียง เป็นต้น
อายตนะภายนอกนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อารมณ์ เมื่อตาเห็นรูป เรียกว่า สัมผัส รู้ว่ามีการเห็น เรียกว่าวิญญาณ เกิดความรู้สึกขึ้นเมื่อตาเห็นรูป เรียกว่า เวทนา

อ้างอิง . พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด, วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548

โดยมีที่มาจาก กำลังของดวงดาวพระเคราะห์ ทั้งแปด ได้แก่ อาทิตย์ 6 พระจันทร์ 15 อังคาร 8 พุธ 17 พฤหัส 19 ศุกร์ 21 เสาร์ 10 และ ราหู(พุธกลางคืน) 12 ตามหลักพื้นฐานของ ภูมิทักษาปกรณ์

หมายเหตุ คำว่า "สระ" ในบางตำราหมายถึง สระทั้งหมด แต่อายตนะที่ใช้ได้แก่ "สระ อะ, อา, อิ, อี, อุ , อู, เอ, โอ และ อ. จำมีค่า=6 ยกเว้น สระ แ,ไ,ใ ,สระอึ,สระอือ, ไม้หันอากาศ และการันต์

เทียบค่าอายตนะ
กำลังพระเคราะห์ ตัวอักษรภาษาไทย + สระ + วรรณยุกต์


พระอาทิตย์ = 6 ตัวอักษร อ.(อ.อ่าง), สระ อะ, อา, อิ, อี, อุ , อู, เอ, โอ
พระจันทร์ =15 ตัวอักษร ก, ข, ค, ฆ, ง
พระอังคาร = 8 ตัวอักษร จ, ฉ, ช, ซ, ฌ,ญ
พระพุธ = 17 ตัวอักษร ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ
พระพฤหัสบดี =19 ตัวอักษร บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม
พระศุกร์ = 21 ตัวอักษร ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ
พระเสาร์ =10 ตัวอักษร ด, ต, ถ, ท, ธ, น
พระราหู = 12 ตัวอักษร ย, ร, ล, วตัวอย่าง ชื่อ จิดาภา (อ่านว่า จิ-ดา-พา) คำนวณค่าของอายตนะ
8+6+10+6+19+6 = 55 แล้วบวกกันให้ได้เลขตัวเดียว คือ 5+5= 10 1+0 = 1
จิดาภา ได้ค่าอายตนะ6 เป็น เลข 1
ชื่อ บุศรารินทร์ (อ่านว่า- บุด-สะ-รา-ริน) คำนวณค่าของอายตนะ
19+6+21+12+6+12+6+10+10+12 = 114 แล้วบวกกันให้ได้เลขตัวเดียว คือ1+1+4 = 6
บุศรารินทร์ ได้ค่าอายตนะ6 เป็นเลข 6

“คำทำนายอายตนะ6“
ชื่ออายตนะ 6 คำรวณได้เลข 1 เปรียบหมือนพ่อ มีความรับผิดชอบ เป็นผู้นำที่ดี และดูแลคุ้มครองคนในครอบครัว ให้อยู่ดีมีสุข แม้ตัวเองจะต้องเหน็ดเหนื่อย ก็ยอมทน จะเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป
ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 2 มีจิตใจเปรียบเหมือนแม่ เป็นคนใจเย็น อ่อนโยน รักใคร่ ห่วงใย และมีเมตตา ต่อคนรอบข้างเป็นอย่างดี มีความสุขกาย สุขใจ ผู้คนไปมาหาสู่ อยู่ร่ำไป
ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 3 เปรียบดังคนรับใช้ในบ้าน ต้องคอยแคร์ และคอยรับใช้คนอื่น และเกรงใจคนอยู่อื่น อยู่ร่ำไป จะมีชีวิตที่ลำเค็ญน้อยหน้าผู้อื่น ผู้อื่นสามารถดูถูกเหยียดหยาม โดยไม่ต้องไปถามหาเหตุผลว่าทำไม หาเพื่อนรัก และคนจริงใจยากมาก อาภัพนัก
ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 4 เป็นคนน้อยใจเก่ง ใครว่านิดหน่อยก็ไม่ได้ ต้องเก็บเอาความเสียใจ มักจิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น ลังเล ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ชอบน้อยใจเสียใจอยู่ตลอด ดูละครนั่งเศร้า ก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ มีแต่เรื่อง อมทุกข์ อมเศร้า เก็บกด ผู้ใกล้ชิดมักไม่รักจริงตีตนออกห่าง ชีวิตไม่สดใส
ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 5 เปรียบเหมือนยักษ์ อารมณ์ร้อน โมโหร้าย มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไป ช่วงที่โมโหจะยั้งอารมณ์ไม่อยู่ ควบคุมอารมณ์ไม่ใคร่ได้ สติไม่สู้ดี สมาธิไม่มี ปัญญาไม่เกิด มีแต่คนหนีออกห่าง ชีวิตอาภัพ หาคนรักจริงยาก
ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 6 เปรียบดังราชินี มีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่คนยกย่องนับน่าถือตา ผู้พบเห็นอยากอยู่ใกล้ชิด มีเสน่ห์นักหนา มีความสุขทั้งกายและใจ หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ ดีนัก
ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 7 เปรียบดัง ปุโรหิต ต้องใช้วาจาเป็นเลิศ ต้องพูดยกเหตุผลมากมาย ผู้คนจึงยอมเชื่อ หรือบางคนที่พูดน้อย แต่พูดแล้วมีเหตุผล คนฟังเชื่อถือในวาจา เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วๆ ไป แต่เสียตรงที่ อารมณ์เสีย และหงุดหงิดง่าย
ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 8 มีบารมีดั่งเป็นเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก
ชื่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 9 เจ้าชะตาเปรียบดังพระราชา เป็นที่ปรึกษาของคนทั่วไป มีอำนาจวาสนาบารมี มีคนยกย่อง มีเมตตาธรรม ผู้คนทั้งใกล้ไกล เคารพรัก และยำเกรง จะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างดีงาม จะได้เป็นใหญ่เป็นโต และเป็นที่สรรเสริญ แก่คนทั่วไป ดีนักแล

พลังเงา คือ พลังแฝงที่ซ่อนอยู่ เป็นพลังดาว ของดาวพระเคราะห์ที่โคจรอยู่ในจักรราศี คนเราแม้มี “ชื่อเล่น” ที่มีพลังเงา อันโดดเด่นก็ทำให้ได้ดีเพราะชื่อเล่นก็มีถมไป และยิ่งถ้ามี “ชื่อจริง” เป็นพลังเงาที่ ดีด้วย ก็ยิ่งเปรียบเหมือนมีตัวช่วยที่ดีเพิ่มขึ้นอีกเช่นกัน จากประสบการณ์ ที่ได้วิเคราะห์ และตั้งชื่อมามาก และหลายพันคน บทสรุปของพลังเงา ที่พิสูจน์ได้ว่า บางคนชื่อไม่ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ แต่มีพลังเงาที่ซ่อนอยู่ดีมาก ทำให้ชีวิตของคนเหล่านั้น ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่ง จึงเป็นที่มาของพลังเงา ที่ต้องหยิบยก นำมาใช้ร่วมด้วยกัน กับหลักเลขศาสตร์ จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่เปลี่ยนชื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด และมีตัวอย่างจากหลาย ๆ ท่านที่เปลี่ยนชื่อแล้ว จะเห็นว่าชีวิตเปลี่ยนแปลง เป็นไปในทางที่ดีขึ้น จริง ๆ ค่ะ


คัดลอกมาเอาไว้ดูเองพอเป็นแนวทางถ้าใครจะดูก็เข้าไปที่เว๊บอาจารย์ได้นะคะ
ขอขอบคุณข้อมูลของ
อาจารย์ คณิฎฐ์ษา เต ตติยา

http://candydollykate.blogspot.com/2011/02/blog-post_27.html

5. X (ตัวปลอม)     [58.9.104.156]     01 Aug 2011 - 00:43 ลบความเห็นนี้

http://www.do-doung.com/index.php

6. สนใจ     [183.89.155.106]     01 Aug 2011 - 13:02 ลบความเห็นนี้

ขอบคุณท่านด้วยครับ
เหตุที่ผมตั้งกระทู้ก็เพราะบทความที่ท่านคัดลอกมาครับ สิ่งที่ผมสงสัยคือการตั้งชื่อนั้นควรยึดหลักใดเป็นสำคัญ อยากได้ท่าน อ. ที่มีประสบการณ์ด้านนี้ หรือท่าน อ. ที่เคยเห็นผู้คนที่เปลี่ยนชื่อตามหลักต่างๆ แล้วเหตุปัจจัยที่แท้จริงในการตั้งชื่อนั้นคืออะไรครับ เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับกระผมและท่านทั้งหลายได้ทราบกันครับ เพราะการตั้งชื่อมี อ. หลายท่านที่ตั้งชื่อกันโดยอ้างในวิชาที่แตกต่างกันออกไปครับ

7. Tachyon     [61.90.94.146]     01 Aug 2011 - 16:57 ลบความเห็นนี้

ตามหลักของการตั้งชื่อ คือ เสียงที่เป็นตัวแทนของดวงดาว ถ้าจะพูดตามหลักเวทย์มนต์คาถา เสียงที่เปล่งออกมา มีคลื่นความถี่เสียงที่เกิดจากการสั่นของอนุภาคในอากาศในระดับต่างๆกัน ตามหลักสัทศาสตร์ ความถี่เสียงเหล่านี้ถูกแทนค่าด้วยดวงดาวทั้ง ๗ (ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น ๑๐ ระดับชั้น) ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละแขนงสาขาวิชานามศาสตร์(การตั้งชื่อ) ทำนองว่า"สูตรใคร สูตรมัน" คุณทดสอบว่าอะไรดี อะไรแม่น ก็ใช้อย่างนั้น เป็นปัญหาโลกแตกเหมือนคำถามว่า"โหราศาสตร์แขนงไหนแม่นกว่ากัน" คงเถียงกันไปจนกว่าโลกจะแตกถึงได้ข้อยุติ จนกระทั่งหาบทสรุปได้ในที่สุด

http://www.thaibabyname.com/information_thai_eng.asp#

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C

8. Tachyon     [61.90.94.146]     01 Aug 2011 - 17:07 ลบความเห็นนี้

http://www3.telus.net/linguisticsissues/phoneticsymbols.pdf

http://www.antimoon.com/how/pronunc-soundsipa.htm

9. Narakestgirl@hotmail.com     [49.231.101.79]     25 Jul 2013 - 21:04 ลบความเห็นนี้

อาจารย์คณิฎฐ์ษา คนนี้เราไม่ขอแนะนำค่ะ โดยส่วนตัวเคยใช้บริการเพราะเพื่อนแนะนำ
ถ้าดูจากเว้ปนางจะบอกแค่ค่าเปลี่ยนชื่อ 400 กว่า เปลี่ยนนามสกุล 500 กว่า เราเคยเมล์ไปถามนางตอบกลับ
แล้วนางก้อแนะนำเปลี่ยนชื่อแบบวีไอพี 1080 บาท

**ลองดูเว้ปนางดีดีนะ นางไม่ได้บอกเรยว่าถ้าโอนแล้ว ขอยกเลิกนางจะหักเงิน 40%

เราโอนให้วันที่ 25 มิย 56 ในเว้ปบอกชัดเจนว่าอีก 15-30 วันถึงจะได้ชื่อ ซึ่งเราควรได้ชื่อวันที่ 25 กค 56
เราเคยโทรไปถามแล้ว แต่อาจารย์นางนี้ไม่เคยรับสายจร้า ให้ลูกศิษย์รับสาย รับแล้วก้อบอกจะตามเรื่องให้ สุดท้ายก้อเงียบ เป้นอย่างงี้ถึง 2 รอบ

เราเมล์ถาม อาจารย์นางนี้ก้อเงียบ ไม่ตอบ ไม่แนะนำอะไร เหมือนตอนยังไม่โอนเงินเรยเน้อะคนเรา

แถมพอเราบอกกะลูกศิษย์นางว่าไม่รอแล้วจะยกเลิก มีการมาบอกเราด้วยแน่ะว่าหัก 40%
เยอะไปป่ะ? อีกอย่างนะในเว้ปนางไม่ได้บอกล่วงหน้าถึงเงื่อนไขข้อนี้เรย

เราพูดในฐานะลูกค้าที่กะลังรู้สึกเหมือนโดนต้ม

พันเดียวรู้สันดานคนได้เราไม่เสียดายหรอก แต่ถ้าโดนหลายคนก้อหลายแสนอยู่
อย่าไปสนับสนุนคนพวกนี้เรย

10. สาวสองแคว เมืองพุทธชินราช     [171.6.19.107]     28 Sep 2013 - 20:26 ลบความเห็นนี้

ขออนุญาติ แสดงความคิดเห็นส่วนตัว เรื่อง การเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลใหม่ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นการแก้ไข ดวงชะตา ชีวิต ของมนุษ พลังงาน ของตัวเลข มีพลังมากมายมหาศาล สามารถควบคุมพลังงานทั้งหลายให้หมุนไปตามรหัสของตัวเลขนั้น ๆ  แต่วิชาโหราศาสตร์ไทย เชื่อเรื่องกฏแห่งกรรม และ บุญเก่า หรือ กรรมใหม่ มีจริง ดังนั้นไม่มีพลังงานใด ๆ ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้สมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ได้ เพราะ ถ้าเราไม่สร้างกุศล ผลบุญ และ ทำความดี เบียดเบียน ผู้อื่น ดิฉัน มีความเห็นส่วนตัวว่า ใครก็ตาม ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล เพื่อต้องการ ความร่ำรวย ต้องการมีอำนาจ ต้องการได้ความรัก หรือ บริวารมากมายมหาศาล ถ้าบุคคลเหล่านี้ ไม่มีพี้นฐานของคุณธรรม หรือ เป็นคนดีอยู่ในศิลธรรม มีสัจจะ และ ไม่โลภมาก โกรธเกรี้ยว ทรยศ หักหลังผู้อื่น บุคคลที่ทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ดวงชะตาให้กับมนุษย์เหล่านี้ ก็จักได้กุศลดี ตอบแทนเช่นกัน เพราะว่า ได้ชี้ทางชีวิตใหม่ ที่เขาเคยมีวิบาก ติดขัด และ ทนทุกข์ทรมาน ให้ช่วงเวลาที่ร้าย ๆ กลับกลายเป็นดี
เจ้ากรรมนายเวร ก็ละโทษให้ เพราะเขาเหล่านั้น มีพื้นฐานความดี และ สำนึกในสิ่งที่เคยผิดพลาด บุคคลเช่นนี้ จักประสพความสำเร็จ อย่างรวดเร็ว และ ยั่งยืน เพราะตัวเลขดี ๆ ในชื่อใหม่ นามสกุลใหม่ จักส่งผล ทันตา แต่ถ้า ผู้ใด ทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ชื่อ หรือ นามสกุล ให้บุคคล ที่มีแต่ กรรมเก่า หรือ ไม่เคยสร้างกุศลดี ในปัจจุบัน มีแต่ความอยากได้ สิ่งที่ชะตา ชีวิตของตนเอง เอื้อมไปไม่ถึง และ มีแต่ความโลภไม่มีที่สิ้นสุด ไม่รู้จัก ผิดชอบ ชั่วดี อยากรวย จนไม่นึกถึงบาบบุญคุณโทษ ...ไม่ว่าจะเป็นของใคร หรือ อะไรก็ได้ ขอให้ได้มาครอบครอง บุคคลนั้น จะไม่มีวัน สำเร็จ อยู่ดี แต่ไม่มีวันจะนอนหลับสบาย และ ไม่มีวันสิ้นสุด ความเพียงพอ บุคคลเหล่านี้ จักวิบัติ หรือไม่ก็ มีแต่ สิ่งที่ไม่ดี มากวนใจตลอดเวลา มีเงินล้นฟ้า ก็ หาที่ซุกนอนไม่ได้....ดังนั้น พลังงานตัวเลข มีจริง แต่จะส่งผลดี สมบูรณ์ กับคนดี บริสุทธิ์ และ มีศิลธรรมประจำใจ เท่านั้น  ...ตัวเลขของแต่ละคน ไม่ได้หมายความว่า เลข 45 หรือ 95 จะใช้ได้ กับมนุษย์ ทุกคน และ ตัวเลข หลักอายตนะ  6  สำหรับ ตำแหน่ง ราชา หรือ ราชินี จะใช้ กับมนุษย์ ทุกคนเหมือนกัน ย่อมไม่ได้ แน่นอน ถ้าไม่เช่นนั้น โลกนี้ จะมี แต่ ราชา หรือ ราชินี เดินกันเพล่นพล่าน เต็มไปหมด แล้ว ใครจะเป็น คนรับใช้ ใครจะเป็น พ่อ เป็น แม่ หรือ เป็นลูกที่ดี....คนที่จะมาเปลี่ยนแปลง ชะตาชีวิตให้กับมนุษย์ที่ติดกรรม ทำความชั่วได้ และ หวังผล เพียงแค่ เศษเงินจากคนเหล่านี้ โดยไม่สำรวจให้แน่ชัดก่อนว่า ชะตา หรือ เวลาตกฟาก เป็น ราชา หรือ มหาโจร หรือ คนอุบาทก์  ...บุคคลเหล่านั้น ที่มาหากิน กับชีวิตมนุษย์ โดยการเปลี่ยนชื่อ -สกุล โดยไม่สนใจ วิบากกรรม ที่จะตามมา...จะเป็นเรื่องที่ น่าอดสูใจ เพราะว่า ไปรับเอาวิบากกรรม ของคนเหล่านั้น และ สุดท้าย คนเหล่านั้น ก็ จะไม่ได้ดี ตามที่อยาก จะเป็น....ตัวเลขมีอิทธิพล ต่อ โลกมนุษย์ และ พลังจักรวาลจริงๆ ..ขอให้ ทุกๆ ท่าน ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงอะไร ใหม่ๆ ให้ตั้งสติ ให้ดีก่อน ว่า ....วันนี้ คุณทำความดี หรือ มีสิ่งดีๆ อะไร ที่จะทำต่อไปในวันข้างหน้า ถ้าตัวเลขของคุณ ทำให้คนเปลี่ยนเป็นไป...คนมีความดีพร้อมแล้วหรือไม่ ทีจะรับพลังงานเหล่านั้นเข้ามามีอิทธิพล ควบคุมชะตาชีวิต และ คุณ บริสุทธิ์ใจ ที่จะแก้ไขปรับปรุงตนเอง และ อยู่อย่างพอเพียงได้หรือเปล่า..ถ้าคุณได้มาแล้ว หลงระเริงกับ ลาภ ยศ สรรเสริญ เยินยอ และ ลืมตัวกับสิ่งที่เคยเป็น .....ไม่นาน ตัวเลขเหล่านี้ จะย้อนกลับมาทำร้าย และ ทรมานใจ แก้ไขอย่างไรดีล่ะ ทีนี้ .......วิชาความรู้ของ อาจารย์ แต่ละสำนักมีดี มีด้อย ต่างกันไป ไม่มีที่ไหน เพอร์เฟค 100 หรือ ดีกว่าของสำนักใดๆ ในโลกนี้...และก็ไม่มีใคร เรียนจบทุกหลักสูตร...ไม่มีวันเป็นไปได้..ไม่มีมนุษย์หน้าไหน เรียนจบทุกวิชา และ เก่งกาจ ทุกวิชา...ส่วนใครจะนำส่วนดีๆ ใด ๆ ของสำนักใด มาสั่งสอน อบรม มนุษย์ ก็ขอให้ ใช้วิชาดีๆ ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะ หลัก ของ.. สายกลาง...และ มีคุณธรรม ศิลธรรม จริยธรรม   ประจำตัวของ คนที่เรียกตนเองว่าเป็น คณาจารย์ ทั้งหลาย นั่นแหละสำคัญที่สุด อันนี้คือเรื่องจริง.....มนุษย์ ย่อมเป็นไปตามกฏแห่งกรรม แต่มีการแก้ไขได้...ตามกำลังบุญกรรม ที่ทำมา และ ตามหลัก หนักเบา ..เฉกเช่นเดียวกัน กับศาลจะตัดสิน ลงโทษ ผู้กระทำความผิด ต้องพิจารณา หลักฐานต่างๆ และ การยอมรับผิดด้วยใจบริสุทธิ์ ย่อมมีสิทธิ์ ได้ลดหย่อน ผ่อนโทษ น้อยลง ตามลำดับ...ดิฉัน ก็แค่ผ่านมาอ่าน และ อยาก จะร่วมแสดงความคิดเห็นส่วนตัวตามกำลัง สติปัญญาทีน้อยนิดเท่านั้น มิได้มีเจตนา จะลบหลู่ หรือ กระทำการใดๆ ให้ผู้อ่านรู้สึก ไม่พอใจ...แค่คนผ่านมา แล้วก็ผ่านไปเท่านั้นเอง.ค่ะ...ดิฉันเชื่อในพลังงานของตัวเลข  เชื่อในกฏแห่งกรรม และเชื่อ เรื่อง ชะตาชีวิต และ พลังจักรวาล รวมถึงเชื่อ เรื่องการเดินสายกลาง ....อยู่ในความพอดี เมื่อคุณมีทุกอย่างพร้อมแล้ว ก็จงอย่าดิ้นรนเพื่อ เอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพราะคำว่า อยากได้จนเกินตัว หรือ เกินพอดี..ขอบคุณมากค่ะ ที่ให้โอกาส คนผ่านมา แสดงความคิดเห็น..... จาก สาวสองแคว เมืองพุทธชินราช


11. TT     [58.9.18.83]     28 Sep 2013 - 20:43 ลบความเห็นนี้

เข้าไปตรวจชื่อทั้งของตนเองและของคนรู้จักที่http://www.do-doung.com/index.phpแล้ว บอกตรงๆ ที่ทายพลังเงาไม่แม่นเลยอ่ะ

 


12. หลุย     [223.207.127.214]     29 Sep 2013 - 12:16 ลบความเห็นนี้

สวัสดีครับ

เผอิญผมอ่านเจอไอ้เจ้าเวบ http://www.do-doung.com/name_predict.php พอดี ลองตามประสาอยากรู้ ปรากฎว่าชื่อตัวเองตามหลักพลังเงาอะไรนี่ แย่มาก ก็มานั่งคิด เราเองก็อุส่าห์คิดชื่อใหม่มาตามหลักเลขศาสตร์ ทักษา รวมถึงเลือกดาวเด่นในดวงเราเองเป็นชื่อ ทำไมเราห่วยอย่างนี้ เลยต้องมาค้นหาความจริง พออ่านอย่างนี้แล้วก้อ อ่อ อ่อ ไม่ใคร่น่าเชื่อถือเสียละ อย่างนี้มันก็พวกลัทธิการตลาด เอาอะไรแปลกๆ มาทำเป็นโปรดักท์ใหม่ สมัยนี้ลัทธิการตลาดนี่น่ากลัวสุดละ แทรกไปได้หมดทุกวงการ

อะไรบางอย่างเดี๋ยวนี้ชักจะเยอะเกินไปแล้วน่ะนะ


13. TT     [58.11.13.19]     29 Sep 2013 - 12:34 ลบความเห็นนี้

ก็คิดดูเอาเองก็แล้วกัน ชื่อหนึ่งถ้าบวกได้เลข24ตามเลขศาสตร์ถือว่าดี แต่ได้พลังเงาไม่ดี = พลังเงาขัดกับหลักเลขศาสตร์ แล้วต้องบวกตัวอักษรให้ได้เลขอะไร จึงจะได้ดีทั้งตามหลักเลขศาสตร์และพลังเงา


14. เอก     [115.67.98.40]     03 Oct 2013 - 00:38 ลบความเห็นนี้

ใช่รู้สึกว่าเว็บพลังเงานั้นมีอะไรชอบกลโทรไปหาตัวอย่างคนที่ให้เบอร์โทรไว้พูดคือคนเปลี่ยนชื่อเขาบอกว่าไม่ใช่ บ้างก็หมายเลขนี้ไม่มีการใช้งาน แล้วโทรไปอาจารย์คนนั้นก็ไม่ใคร่รับจะให้ลูกศิษฐ์เข้าทำนองว่ามีอะไรชอบกล

15. เอก     [115.67.2.240]     05 Oct 2013 - 03:04 ลบความเห็นนี้

เว็บพลังเงแม่นยำมากเราว่าควรดูที่วิชาอย่าดูที่ตัวคน ขอแก้ควาใคิดที่โพส14 บางคนไปหาหมอดูที่มีศาสตร์เดียวแต่ก็เกิดปัญหาตามมา ต้องดูกับศาสตร์ที่ลึกซึ่งอย่างพลังเงาครับ

16. พู่     [171.98.127.40]     27 Oct 2013 - 13:36 ลบความเห็นนี้

แต่เราคิดว่า พลังเงา น่าจะมีจริง เพราะ มันมีส่วนตรง กับคำทำนาย


17. น้ำใสไหลริน     [111.84.164.162]     27 Oct 2013 - 14:18 ลบความเห็นนี้

คนที่ชอบเปลี่ยนชื่อนี่เห็นโดนหลอกมาเยอะแระ...ดวงไม่ดีหน่อยก้อโทษชื่อโทษหมายเลขสารพัด

18. น้ำใสไหลริน     [111.84.164.162]     27 Oct 2013 - 14:24 ลบความเห็นนี้

หน้าม้าก้อเยอะ...บางทีไอพีเดียวกัน..สรุปจะพลังอะไรก้อไม่พ้นพลังแห่งกฏแห่งกรรม..ทำเหตุดีวันนี้...คือผลดีในวันหน้า...เหตุดีคือศีลสมาธิปัญญา..ผลคือความสุขความเจริญ

19. ฆีฬ     [58.8.245.8]     09 Dec 2013 - 14:35 ลบความเห็นนี้

ลองไปดูชื่อ สุเทพ เทือกสุบรรณ  ดีทุกอย่าง เลขศาสตร์ชื่อหมายถึงการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลง ผมทายไว้ตั้งแต่เริ่มมีม็อบว่าเขาทำสำเร็จ เพราะชื่อเป็นตัวนำพา ไม่เชื่อคุณลองเข้าไปดูชื่อนี้เองแล้วกันแล้วจะรู้ ไม่เชื่อไม่มีความรู้จิงอย่าลบหลู่ครูบาอาจารย์ครับมันไม่ดีแก่ตัวเอง


20. ฆีฬ     [58.8.245.8]     09 Dec 2013 - 14:50 ลบความเห็นนี้

แต่ละเว็บความหมายเลขศาสตร์ ไม่เหมือนกัน ปกติผมจะใช้เว็บ www.mahamongkol.com จะละเอียดเที่ยงตรงที่สุด  ลองเข้าไปดูชื่อ

สุเทพ เทือกสุบรรณในเว็บนี้ลองดูนะครับ ว่าเป็นจริงหรือไม่แล้วพิจรณากันดูนะครับ


21. พลังเงา     [115.67.5.23]     14 Dec 2013 - 21:29 ลบความเห็นนี้

...รับตั้งชื่อ หรือ นามสกุล...
ด้วยหลักเลขศาสตร์ และพลังเงา
สนใจสอบถามได้ที่ nif.giouy45@gmail.com
หรือสอบถามได้ที่ 08 0999 5056
ไลน์ ...08 1499 1945 อิสรีย์...

อิสรีย์ อริยะวณิชชากุล

22. แนน     [1.1.201.39]     17 Dec 2013 - 02:58 ลบความเห็นนี้

เรื่องการเปลี่ยนชื่อก็เป็นเรื่องความเชื่่อของแต่่่่ละบุคคล เราเองก็พึ่งเปลี่ยนชื่อเมื่อเดือนที่แล้ว แต่กว่่าจะได้เปลี่ยนชื่อก็ต้องมีการศึกหาข้อมูลก่อนเราซื้อหนังสือมาอ่านหลายเล่ม นอกจากนี้ยังลองไปที่ๆเค้ารับเปลี่ยนชื่อ รวมถึงจากInternet (เสียตังค่ะ) แต่ว่าทุกชื่อทีได้มาเราก็เอามาวิเคราะห์เองอีกที สรุปไม่โอซักชื่อ 55 เราเลยพยายามหาชื่่อเองแล้วมาวิเคราะห์ดูแต่ถ้าขี้เกียจบวกเองก็เข้าเวบ ว่าได้เลขทักษาอะไร ผลรวมเป็นอย่างไร แล้วนำชื่อมาดูว่่าตัวอักษรขึ้นต้นควรจะเลือกตัวไหน (คิดว่าสำคัญ) ดูความสัมพันระหว่างชื่อกับนามสกุลว่าเป็นมิตรกันหรือไม่ อันนี้มีในหนังสือ (อักษรตัวสุดท้ายของชื่อต้องเป็นมิตรกับอักษรตัวแรกของนามสกุล) นอกจากนี้อักษรแต่ละตัวยังส่่งผลกับเราในเรื่องต่างๆ เช่น สุขภาพ บริวาร ลองหาอ่านที่ร้านหนังสือถ้าไม่อยากเสียตังอิอิ ส่วนเรื่องพลังเงาชื่อชื่อเราตกเลขที่มีปัญหาวุ่นวายนะแต่เรามะสนอะนะ / ซึ่งในการตัดสินใจเปลี่่ยนชื่อครั้งนี้ ก็ถือว่าเป็นประสบการกับเรานะ อนาคตจะเป็นอย่่างไรเราไม่่รู้รู้แค่เปลี่ยนเพื่อให้เราสบายใจขึ้น แต่ก็ยังสวดมนต์ทำบุญเหมือนเดิม เพราะมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราด้วย ใครก็ตามที่อยากเปลี่ยนชื่อควรศึกษาหาข้อมูลเยอะๆนะ อย่าไปเชื่อพวกรับเปลี่ยนชื่อตามเวบเพราะเค้าก็เอาชื่อมาจากเวบต่่่่างๆแหละ ขอให้โชคดี (อยากบอกว่าถูกหวยด้วยอะ อาจจะไม่่เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ แต่ก็มีฟามสุข555)

23. อิสรีย์     [115.67.2.195]     18 Jan 2014 - 09:13 ลบความเห็นนี้

ทำไมเปิดกระทู้ไม่ได้เลยคะ เป็นอาทิตย์แล้วแต่ก็เห็นคนอื่นโพสต์ได้ แสดงว่าคนอื่นเปิดได้ กระทู้นี้เสริชหาในกูเกิ้ล กระทู้อื่นๆจากเวบบอร์ดเปิดไม่ได้ค่ะ ใช้วินโดว์โฟนเกี่ยวข้องกันป่าวคะ

24. mink     [171.96.241.233]     18 May 2014 - 06:12 ลบความเห็นนี้

เคยโทรไปถามข้อมูลจากเว็บดูดวงมา ค่ะ พูดจาไม่ดีเลย แนะนำแล้วฟังดูเหมือนตัมตุ๋น ใครจะเปี่ยนชื่อ ก็พิจารณาในหลายเหตุผลนะคะ จะได้ไม่พลาดค่ะ

25. อิสรีย์     [1.46.103.35]     20 May 2014 - 19:49 ลบความเห็นนี้

......อิสรีย์ อริยะวณิชชากุล......
รับตั้งชื่อ @ นามสกุล
ด้วยศาสตร์พลังเงา+พลังเงาซ้อน+เลขศาสตร์+ทักษาปกรณ์
สอบถาม : 080-9995056 True
Line-id : 0814991945
Facebook - อิสรีย์ อริยะวณิชชากุล
nif.giouy45@gmail.com.com

26. อิสรีย์     [1.46.100.112]     04 Jul 2014 - 12:55 ลบความเห็นนี้


รับตั้งชื่อ @ นามสกุล

ด้วยศาสตร์พลังเงา+พลังเงาซ้อน+เลขศาสตร์+ทักษาปกรณ์
สอบถาม : 080-9995056 True
093-4456551 ais
Line id : 0814991945
Facebook - พลังชื่อและสกุล
Idsree.Ariy@gmail.com

27. อ.นิกม์     [110.78.159.169]     20 Sep 2014 - 14:57 ลบความเห็นนี้

ผมได้ทดลองทำเวบไซต์ใหม่  ชื่อเวบ www.อาจารย์นิกม์.com  ใช้หลักเดียวกับพลังเงา คือใช้ถอดเลขกำลังพระเคราะห์ของตัวอักษรชื่อ นามสกุล  แต่ปรับปรุงแก้ไขในส่วนของหมวดอักษรให้ครบถ้วนขึ้น ส่วนของคำทำนายที่สมบูรณ์ขึ้นและเพิ่มส่วนของการแสดงผลพลังสะท้อนของชื่อกับนามสกุลให้ด้วย   ใช้ชื่อตำราว่า"พลังสะท้อน " สนใจเข้าไปดูกันได้ครับ เปิดให้ตรวจสอบชื่อสกุลฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง  ยังอยู่ระหว่างทดสอบเวบ มีข้อติชม แนะนำเพิ่มเติมได้ครับ


28. พลังเงียบ     [223.205.69.117]     10 Nov 2014 - 22:09 ลบความเห็นนี้

ลองอ่านพลังเงา ในกะทู้นี้นะคะ

http://pantip.com/topic/30900068

 

 

 


29. จารุวรรณ พรหมช่วย     [49.230.118.49]     27 Jan 2015 - 20:54 ลบความเห็นนี้

อยากเปลี่ยนชื่อเพราะมีโรคประจำตัวคือผนังหัวใจหลั่วรวมทั่งมึ
หนี้สินอยากให้ความเป็นยุ่ทึ่ดีขึ้นงานที่ทำยุ่ทุกวันก็อยากให้
ประสบความสำเร็จ

30. วราง     [27.55.38.50]     22 Mar 2015 - 23:59 ลบความเห็นนี้

เพิ่งโดนพลังเงามาคะหลอกรอเป็นเดือนผลัดวันเหมือนคนอื่นที่เจอมาขอคืนตังขอหักเปอเซ็นค่าอะไรของเขาแถมพผูดจาไม่ดีแย่มากคะถ้าไม่คืนเงินดิฉันว่าจะร้องเรียนมีใครพอจะทราบไหมคะว่าจะร้องเรียนที่ไไหน

31. Navapornjjj     [27.55.38.50]     23 Mar 2015 - 00:21 ลบความเห็นนี้

พลังเงาของอ.คนิฎฐ์ษาดิฉันโอนเงินตั้งแต่22/2/58. ถึงวันนี้ตาม4-5รอบมีผู้ช่วยรับบอกส่งให้อาจารย์แล้วรอแล้วกันพูดห้วนๆสุดท้ายก็ไม่มีคำตอบนางไปต่างประเทศ ไปวัดบ้างอีกอาทิตย์บ้างหนักสุดให้รอเย็นแน่นอนแล้วก็หายไม่ตอบกลับขอคืนเงินก็ขอหักเปอเซ็นมีเวปหลอกประชาชนอย่างนี้ด้วยหรือคะขอใครอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดคะดิฉันรอองินคืนถ้าไม่ได้กะว่าจะแจ้งคคภ.คะจะได้เป็นอุทาหรณ์แทนที่จะขอโทษที่ช้ายังโดนด่ากลับคะว่าไม่อยาารอไม่ต้องรอ. คนอยากเปลี่ยนชื่อเพื่อชีวิตจะดีขึ้นกลับมาเจอเเบบนี้ผิดหวังมากคะ

32. อาย     [180.183.136.81]     05 Apr 2015 - 01:00 ลบความเห็นนี้

คือ ตามหลัก ชื่อ นามสกุลเรา บวกค่ารวมดีอยุ่แล้ว พลังเงาก้ดี เราเปลี่ยนกับพระมาหนะ แต่เราจะตั้งชื่อลูก (พระท่านไป ตปท.ไม่อยุ่ติดกิจนิมนต์)กะว่าตั้งๆไปก่อนค่อยมาเปลี่ยนให้ลูกทีหลัง ก้เลยเปิดมาเจอเวปของ อ.คนิฎษา งงคะ จำเปนใหมที่จะต้องมี คำนำหน้าด้วย เช่น นส. นาง นาย เพราะถ้าเอาชื่อเรามารวมนะ ไม่ดีเลยคะ ก้เลยเกิดข้อสงสัยที่ว่าจำเป็นใหมที่จะต้องมีคำนำหน้าคะ


33. อาย     [180.183.136.81]     05 Apr 2015 - 01:07 ลบความเห็นนี้

แระอีกอย่าง ชื่อเรา อายตนะ 8 นามสกุล 9 ถ้าเอามารวมกับนามสกุลเราก้ได้ อายตนะ8 แต่ถ้ามี นส. หรือ นาง เข้ามา ชื่อเราจะตก อายตนะ 3 แถมตกเลขที่ไม่ดีด้วย แอบคิดมาก เบาๆแล้วก้แอบ งง คะ แระทางเวป อ.คนิฎษา ก้ได้โทรมาตามเราเรื่องโอนตังค์ด้วย ใครโดนแบบเราบ้าง คือเราตั้งใจจะเปลี่ยนกับเค้าเพราะเราเช็คชื่อแล้วมันเป็นอย่างที่เราบอกนั้นแระคะ  แต่ถ้าไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาบวกหรือคำนวณร่วมด้วยจะได้โลงใจคะ รบกวนคนที่รุ้ทีนะคะ แนะนำเราหน่อยคะ ตอนนี้งง เบาๆ


แสดงคำตอบจำนวน 30 คำตอบสุดท้าย จากจำนวนคำตอบทั้งหมด 33 คำตอบ ( 2 หน้า )
| 1 | 2 |

Click to share

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กรุณาใช้ข้อความสุภาพ
ชื่อผู้ตอบ * ไม่ควรใช้ชื่อ-นามสกุลจริง ในการตอบกระทู้ รวมถึงในเนื้อหาด้วย
ป้อนรหัสตามภาพ CAPTCHA

©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.