Payakorn.com
ข้อคิดเห็นของบุคคลเป็นเอกสิทธิ์ และความรับผิดชอบของผู้นั้นแต่เพียงผู้เดียว ทาง websiteไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณี อนึ่ง พื้นที่นี้เป็นเสมือนพื้นที่สาธารณะ บุคคลใดๆ ก็สามารถเข้ามาใช้ได้ จึงเป็นไปได้ที่จะมีผู้แอบแฝงมาเพื่อหาประโยชน์อันมิบังควร ดังนั้น
"โปรดใช้วิจารณญานในการที่จะติดต่อผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน"

  ปุจฉา วิสัชนา  Vote Up (38) Vote Down (39) เมล์กระทู้นี้ให้เพื่อน ปิดกระทู้นี้  
41317 : จากคุณ มาราบู     [180.214.214.227]     06 Feb 2012 - 18:52     [7 คำตอบ]

ถ้าไปเปลี่ยนชื่อที่อำเภอใหม่ ชื่อใหม่ต้องมีความหมายไหมครับถึงจะได้เปลี่ยน
ผมให้เวบหนึ่งตั้งให้ แต่เขาใช้ศาสตร์กาลกิณีนำหน้าให้ผม ผมก้ไปเปลี่ยนมาไม่ได้บอกแม่ เพราะร้อนใจ แต่แม่ไม่รู้ เพราะแม่ไม่ได้อยู่เมืองไทย แต่แม่โทรมาผมบอกแม่ แม่บอกทำไมมีตัวกาลกิณี แม่เลยตั้งให้ผมเอง ให้ผมไปเปลี่ยน เลยอยากทราบว่าถ้าไม่มีความหมาย อำเภอจะให้เปลี่ยนไหมครับ
>>>อีกกรณีหนึ่งผมจะกลับไปใช้ชื่อเดิมแต่ผมจะเปลี่ยนตัวอักษรตัวหนึ่งออกเพราะเป็นกาละ แล้วเพิ่มตัวใหม่ไปแทน แต่เป็นคำเดิม เช่น ตัว ฏ ผมใช้ตัวนี้แทน ธ หรือ ท ออกเสียงคล้ายกัน เข้าใจผมไหมครับ อธิบายเองจะงงเอง
ทำได้ไหมครับ แบบว่า เก่า อธิการ ใหม่เป็น อทิการ ยังงี้ครับ อยากให้คล้ายชื่อเก่าที่เป็นเอกสารการเรียนของเราครับ เอกสารทางราชการของเรา

1. อืม     [58.9.142.230]     06 Feb 2012 - 19:42 ลบความเห็นนี้

เคยเปลี่ยนมาแล้ว ที่แน่ๆเวลาเปลี่ยนชื่อที่อำเภอจะมีให้กรอกความหมายของชื่อใหม่ด้วย แต่เรามารู้ที่หลังว่าคำแปลที่เรากรอกไปมันผิดแต่ก็ใกล้เคียงกับความหมายที่แท้จริง ก็ไม่เห็นอำเภอเขาจะทักท้วงอะไร

2. ได้ยินมา     [101.108.98.146]     07 Feb 2012 - 12:45 ลบความเห็นนี้

บางเขต บางอำเภอเขาเรื่องมากกฏเกณฑ์เยอะ บางอำเภอในเขตปริมณฑลนี่

แหละ เด็กเพิ่งเกิดไม่กี่วันใช้ชื่อที่โรงพยาบาลตั้งให้ พ่อเขาไม่ชอบจึงไปปลี่ยน

ใหม่ ทางอำเภอไม่ยอมบอกว่าให้โตกว่านี้ค่อยมาเปลี่ยน ทั้งๆที่ให้เปลียนได้

ภายใน 15 วัน

กรณีของคุณ ถ้าทางเขต ทางอำเภอเอาโผใบตั้งชื่อมากางแล้วพบว่าไม่มีความ

หมาย เขาก็ไม่ยอมให้เปลี่ยนนะ อ้างว่าไม่ถูกหลักภาษา ไม่มีคำแปล เลยไป

เสียเที่ยวง่ะ

ชื่อเก่า อธิการ นี่ค่อนค้างมีจินตนาการ เพ้อฝัน ขี้รำคาญ ใจดีขี้สงสารคน

ชื่อ อทิการ นี่ไม่ค่อยอยู่นิ่ง ทำอะไรเร็วๆใจร้อน ค่อนข้างถือตัว ช่างวิตกกังวล

เอาแต่ใจ ยึดมั่นคามคิดตัเป็นใหญ่ ใจกว้าง ระวังถูกหลอกง่ายๆ ช่างคุยนะ

ทั้งสองชื่อนี่มีเหมือนๆกันคือ ชอบศิลปะ สิ่งสวยๆงามๆเนี้ยบๆ ขี้เล่น

เป้นแบบนี้บ้างไหม ช่วยบอกที

3. astoda097uhc     [46.161.9.24]     14 Sep 2016 - 00:30 ลบความเห็นนี้

http://easywaytomakemoneyonline.top/ - binary options live charts http://slutcams.webcam/ - sluts cams http://homebasedbusinessleads.top/ - binary trading strategies http://casinoplayonline.top/ - slot websites http://gamesslot.top/ - game slot http://directpaydaylendersonlineonly.loan/ - direct payday lenders only online

4. วาว่า     [1.47.169.67]     14 Sep 2016 - 12:09 ลบความเห็นนี้

กฎเป็นไงไม้รู้. ชื่อไม่มีความหมายไม่เปลี่ยนให้. คือเราว่าไม่แฟร์สำหรับเรา. เเค่ชื่อไม่มีความหมายในพจนานุกรมนี้มันมีผลต่อประเทศอย่างไร. อย่างถ้าเราจะใช้ชื่อ ภาษาอังกฤษ. เเล้วต้องเขียนเป็นภาษาไทย. หาความหมายในพจนานุกรมจะเจอมั๊ย.  อย่าง คนที่เค้าได้แฟนเป็นต่างชาติ. จะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล. เเต่ตัวเองยังเป็นคนไทยอยู่. ไปทำบัตรประชาชนก็ต้องพิมพ์ภาษาไทย. หรืออย่างคนศาสนาอิสลาม. เห็นเค้าก็มีชื่อแบบอิสลามเเต่เขียนเป็นภาษาไทย.  เเล้วเอาคำเหล่านั้นไปค้นหาในพจนานุกรมไทยด้วยภาษาไทยจะเจอเหรอ. ใครอยากชื่อไรก็น่าจะให้สิทธิ. กำหนดเเค่จำนนวนอักษรก็พอมั่ง...ยังต้องบังคับให้มีความหมายอีก


5. นายระเบียบ     [110.168.229.43]     14 Sep 2016 - 17:08 ลบความเห็นนี้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑                       

            โดยที่ได้มีพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ และกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนชื่อสกุล และค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑”

                        ข้อ ๒  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๖

                        ข้อ ๓[1][๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        ข้อ ๔  แบบพิมพ์คำขอ หนังสือสำคัญ หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรอง ที่กล่าวไว้ในระเบียบนี้ให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้

 

                                                หมวด ๑

                        การเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง

ข้อ ๕  ผู้มีสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเปลี่ยนชื่อตัว ให้ยื่นคำขอตามแบบ ช. ๑ ต่อนายทะเบียนท้องที่ ณ สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการกิ่งอำเภอ ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และให้นายทะเบียนท้องที่ดำเนินการดังนี้

(๑) เรียกตรวจบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ

(๒) ตรวจสอบคำขอกับรายการทะเบียนบ้านในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

(๓) ตรวจสอบชื่อตัวที่ขอเปลี่ยนต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยพระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม และไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย

เมื่อนายทะเบียนท้องที่เห็นว่าถูกต้องให้สั่งอนุญาตในคำขอแล้วให้บันทึกในทะเบียนชื่อตัวชื่อรองตามแบบ ช. ๓/๑ และให้ออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว การตั้งหรือเปลี่ยนชื่อรองตามแบบ ช. ๓ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

............................................ 

 

                 แต่เดิม ระเบียบกำหนดให้ การตั้งชื่อนั้น ไม่ให้เกิน 3 พยางค์ และต้องแสดงความหมายชัดเจน
แต่ในระเบียบมหาดไทย ฉบับหลังนี้ ได้ตัดข้อความดังกล่าวออกไป จึงทำให้แนวปฏิบัติของแต่ละอำเภอแตกต่างกันไป
โดยแล้วแต่นายทะเบียน ถ้าเป็นนายทะเบียนรุ่นเก่าจะถือเอาตามหนังสือสั่งการของมหาดไทยเดิม โดยดูคำสะกดและความหมายด้วย แต่ถ้าเป็นนายทะเบียนใหม่ๆ ก็ขี้เกียจจะมายุ่งในเรื่องนี้ โดยเพียงจะขอให้เขียนคำอธิบายความหมายชื่อเอาไว้ด้วยพอสังเขปเท่านั้น

ดังนั้น คห 4 ไม่ต้องกังวล อยากจะชื่อ "ดรากอน บอล" "อาราเร่"  "เซย์เล่อร์มูน" ก็ใช้ได้ทั้งหมด เพราะไม่เป็นคำหยาบ หรือต้องห้ามตามข้อ ๓ ของระเบียบฯแต่อย่างใด

 


 


6. เปลี่ยนได้     [49.231.215.251]     15 Sep 2016 - 16:06 ลบความเห็นนี้

เปลี่ยนได้ค่ะก็บอกโดยภาพรวมไปว่าแปลว่านั่นนี่อะไรก็ได้ที่เป็นความหมายดีๆ ก็บอกเขาว่าเราเอาคำบาลีสันสกฤตอะไรประมาณนั้นมาผสมกัน อทิการ ชื่อง่ายๆไม่ยาวเวิ่นเว่อจะไม่มีปัญหาอะไรมาก เคยเปลี่ยนให้ลูกสาวชื่อค่อนข้างแปลกโดยใช้คำที่หลายคนยังไม่รู้เลยว่ามันมีความหมายมาผสมกันก็ยังผ่าน 


7. บี     [27.55.66.38]     15 Sep 2016 - 18:21 ลบความเห็นนี้

เพิ่งไปเปลี่ยนมาเมื่อไม่กี่วันมานี้ เป็นชื่อที่ไม่มีความหมาย (แต่เลขศาสตร์ดีมาก) ทางอำเภอก็ไม่ได้ถามความหมายนะคับ แค่ให้เขียนชื่อใหม่ จ่ายเงินค่าธรรมเนียม แล้วก็เสร็จ ไปทำบัตรประชาชนได้เลยขออภัย เนื่องจากกระทู้นี้เก่าเกินไปแล้ว

จึงขอปิด! งดการตอบกระทู้ต่อไป เนื่องจากจะทำให้ระบบโดยรวมช้าลง

หากเห็นว่ากระทู้นี้มีประโยชน์ ขอให้ท่านเปิดกระทู้ใหม่แทน

จากใจ Webmaster©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.