Payakorn.com
ข้อคิดเห็นของบุคคลเป็นเอกสิทธิ์ และความรับผิดชอบของผู้นั้นแต่เพียงผู้เดียว ทาง websiteไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณี อนึ่ง พื้นที่นี้เป็นเสมือนพื้นที่สาธารณะ บุคคลใดๆ ก็สามารถเข้ามาใช้ได้ จึงเป็นไปได้ที่จะมีผู้แอบแฝงมาเพื่อหาประโยชน์อันมิบังควร ดังนั้น
"โปรดใช้วิจารณญานในการที่จะติดต่อผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน"

  ปุจฉา วิสัชนา  Vote Up (98) Vote Down (87) เมล์กระทู้นี้ให้เพื่อน   
44704 : จากคุณ m_sarawut@yahoo.com     [171.98.85.218]     20 Sep 2012 - 15:26     [135 คำตอบ]

เรื่องโกนผมไฟครับ
ผมขอรบกวน หน่อยครับ คือลูกชายผมเพิ่งเกิดได้เดือนกว่าๆแต่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง ตอนนี้อยากโกนผมไฟให้แต่ไม่รู้วิธีดูฤกษ์ รบกวนช่วยคำนวนให้หน่อยครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง

ลูกชายเกิดวันที่ 2 สิงหาคม 2555 เวลา 10:14 น. วันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 กรุงเทพ

แสดงคำตอบจำนวน 30 คำตอบสุดท้าย จากจำนวนคำตอบทั้งหมด 135 คำตอบ ( 5 หน้า )
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

61. lock     [58.8.40.105]     30 Dec 2012 - 02:05

เมื่อรัชกาลที่ ๔ ทรงโกนจุกพระโอรสของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โดยผิดพลาด เรื่องเวลาฤกษ์ อันไม่เป็นมงคลของผู้ถูกโกนจุก จึงทรง
ประทาน ตำรากลับชะตา เอาไว้ ดังนี้

สมัยโบราณการประกอบพิธีมงคลต่างๆ ต้องถือฤกษ์ถือยาม และทำตามที่เวลากำหนดไว้ ห้ามขาดห้ามเกิน และถ้ากำหนดฤกษ์ไม่ดีต้องหาวิธีแก้ไข พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรู้วิธีที่จะเปลี่ยนฤกษ์ยามที่ไม่ดี ให้เป็นฤกษ์ดีได้ ดังในพระราชหัตถเลขาถึงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2406 ความว่า


“ ... ฉันได้ยินว่า เวลาวานนี้ท่านรับสั่งว่าโกนจุก ฉันนึกว่ายังไม่ถึงฤกษ์ ฉันเปนผู้ตัด เขาเกณฑ์ก็วิตกไป กลัวท่านจะขัดเคือง ตัวฉันก็เปนตัวโหร (Astrologer) การที่จริงก็เปนดังนี้ เมื่อเวลาเย็นวันที่ 12 ค่ำนั้น
เมื่อฉันจะกลับมา ฉันได้ถามกรมหมื่นบวรวิไชยชาญว่า กำหนดฤกษ์เท่าไร บอกว่า โมง 1 กับ 3 บาท อาทิตย์อยู่ราศีกุมภ์ องษา 20 แล้วลักษณ์ก็เข้าราศีมิน อาทิตย์ตัวกาลกิณีวันเปนพินาศ ศุกร์เปนมหาอุดม กุมลักษณ์ เล็งเสาร์ (Saturn) เปนศรีวัน ไม่สู้ชอบกลอยู่ แต่ตัวประหัศ (Jupiter) ตกราศี 8 ไป
สั่งว่าโมง 3 บาทนั้น เห็นเขาจะคิดให้ได้มหาอุดตรงลักษณ์กระมัง เมื่อไปนั่งคอยฤกษ์อยู่ ฉันดูนาฬิกานกของฉันเห็นเวลา 7h และ 13m แล้วก็ตัดตามฤกษ์ ซึ่งกรมบวรวิชัยชาญบอกไว้ ควรมิควรสุดแต่จะโปรดและสั่งฉันไปตัดจุกเข้าในยามจันทร์ก่อน ยังไม่ถึงยามเสาร์ (Saturn) นั้นไม่ผิดอยู่แก่ฉัน ด้วยไม่ทราบ เลยว่า เปนยามกาลกิณีขัดข้องผู้ต้องโกนจุก เปนเพราะผู้ให้ฤกษ์ไม่ดีเอง


ฉันมีตำราอยู่อย่างหนึ่งว่า สำหรับแก้ผู้ที่ถูกโดนฤกษ์ไม่ดี ท่านให้ตักน้ำที่สะอาดในเวลาที่เปนมงคล ตั้ง ปิดไว้ แล้วหาดอกไม้หอม 8 อย่างมาใส่โถปิดไว้ แล้วคำนวณหาเวลาที่ลักษณ์ จันทร์ พระเคราะห์เปน
กาลชะตาดีในวันหนึ่ง ได้เวลานั้นแล้วเปิดน้ำ ตั้งกลางแจ้ง เอาดอกไม้ 8 อย่างใส่อบลงแล้ว จุดธูปเทียนบูชา 8 เล่ม 8 ดอก รอไว้จนเกือบสิ้นเวลาลักษณ์ที่ดี แล้วเปิดไว้ อนึ่งให้เขียนดวงกาลชะตาที่ดีนั้นลงในกระดานชนวน แล้วล้างลงในน้ำนั้น ให้ทันเวลาดีก่อนแต่ปิดน้ำนั้นด้วย แล้วหาฤกษ์ดีอีกเวลาหนึ่ง ถึงเวลานั้น ให้เขียน ดวงชะตาเวลาดีล้างลงในน้ำนั้นอีก แล้วเอาน้ำรดตัวคนที่ถูกทำการฤกษ์ไม่ดี ผ่อนโทษนั้น ท่านว่ากลับดีไป ตำรานี้เรียกว่า “กลับชะตา”62. lock     [58.8.40.105]     30 Dec 2012 - 02:20

เรื่องการให้ฤกษ์ โกนจุก โกนผมไฟ แบบโบราณนั้น ท่านจะพิถีพิถันกันมาก
หาใช่แค่ดูเรื่องวันเดือนปี ที่ดีตามปฏิทิน เท่านั้น
ท่านดูไปถึงชีวิตและความเป็นมงคลของเด็กคนนั้นด้วย

ซึ่งบางครั้ง ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ แม้กระทั่ง กับองค์พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ซึ่งเป็นปรมาจารย์แห่งวิชาโหร
จากข้อเขียนของพระองค์ท่าน จะได้คำบรรยายในเรื่องเกณฑ์การให้ฤกษ์มาว่า

ท่านผู้เกิด
วันที่โกนจุกนั้น เป็นวันจันทร์ ซึ่งมีพระอาทิตย์เป็นกาลกิณีของวัน จึงให้วางดาวอาทิตย์ ไว้ในราศีกุมภ์ เป็นวินาศ ลัคนาใช้เวลาเช้า วางลัคน์ ราศีมีน มีดาวศุกร์
เป็นมหาอุจกุมลัคน์ มีดาวเสาร์เป็นศรีวันเล็ง (ดูชอบกล) และดาวพฤหัส
ตนุลัคน์ ไปอยู่ราศีตุลย์ เป็น 8 แก่ลัคน์

ในด้านภูมิทักษาอายุจร ปรากฎว่า ในปีนั้น ตกภูมิอังคาร ที่มีจันทร์เป็นกาลกิณีอายุ
เวลา ๗ โมง ๑๓ นาที จึงเป็นยามจันทร์ อันเป็นกาลกิณี
เพราะยังไม่ถึงยามเสาร์ อันเป็น เดชของอายุ และศรีของวัน ทำการ

ด้วยเหตุนี้ รัชกาลที่ ๔ จึงว่า เป็นฤกษ์ยามที่ให้โทษ
ให้ทำพิธีกลับชะตา จากการโดนฤกษ์ไม่ดี เสีย

63. Ohayo_gozaimashu@hotmail.     [192.168.1.17]     30 Dec 2012 - 22:36

ช่วยดูฤกษ์โกนผมไฟให้ลูกชายแฝด2คนให้ด้วยค่ะ
เกิดวันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2555
คนแรกเวลา 11.03
คนที่สองเวลา 11.04
เกิดที่ รพ. สมิติเวท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ขอบคุณค่ะ

64. Jejae_9@hotmail.com     [49.48.172.137]     03 Jan 2013 - 19:40

รบกวนดูฤกษ์โกนผมไฟให้หน่อยน่ะค่ะลูกป่วยบ่อยยังไม่ได้โกนผมเลยค่ะเป็นลูกสาวเกิดวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555 เวลา 10.06 น. เกิดที่ พิษณุโลก ค่ะ

65. Jejae_9@hotmail.com     [49.48.172.137]     03 Jan 2013 - 19:42

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

66. phon.ammy@gmail.com     [180.180.133.106]     08 Jan 2013 - 13:14

รบกวนดูวันโกนผมไฟให้ลูกชายทีนะคะ เกิด วันอังคารที่2 กันยายน 2555 เวลา 15:39น.กทม. ขอบคุณมากนะคะ

67. phon.ammy@gmail.com     [180.180.133.106]     08 Jan 2013 - 13:18

รบกวนดูวันโกนผมไฟให้ลูกชายทีนะคะ เกิด วันอังคารที่25กันยายน 2555 เวลา 15:39น.กทม. ขอบคุณมากนะคะ(ขอโทษด้วยนะคะพิมพ์ตกเลข5ไปค่ะ)

68. nje_nje@hotmail.com     [61.7.178.238]     09 Jan 2013 - 09:37

รบกวนดูวันทำบุญบ้าน+โกนผมไฟให้ลูกชายด้วยค่ะ เกิดวันพุธที่19 ก.ย. 55 เวลา 15.45น.
ขอบคุณค่ะ

69. plain_woman@hotmail.com     [115.67.35.164]     13 Jan 2013 - 09:22

ดิฉัน search หาฤกษ์โกนผมไฟให้ลูก ได้มาเจอ web site นี้จึงสนใจจะรบกวนถามฤกษ์โกนผมไฟให้ลูกชายค่ะ ลูกเกิดวันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2555 ปีมะโรง ขึ้น12ค่ำ เดือน10 เวลา 19.56น. ที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯแล้วถามอีกอย่างค่ะถ้าพ่อแม่ไม่ได้โกนผมไฟเอง คือพ่อแม่อาจต้องไปทำงานต่างประเทศ ให้ตากับยายหรือพี่สาวที่เลี้ยงให้เป็นคนทำพิธีโกนได้มั้ยคะ ขอบพระคุณค่ะ

70. niumnungnin2gmail.comg     [183.89.73.204]     14 Jan 2013 - 12:15

ลูกชายเกิด วัน พฤหัส ที่ 11ตุลาคม2555 เวลา 7.49 รพ.กรุงเทพนครราชสีมา คับ
ตอนนี้ 3 เดิือนแล้วขอฤกษ์โกนผมไฟคับ

71. intaruk@hotmail.com     [118.172.147.78]     19 Jan 2013 - 22:42

รบกวนขอฤกษ์โกนผมไฟให้ลูกสาวด้วยค่ะ
ลูกสาวเกิดวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 11.15น. ลูกสาวเกิดที่เชียงใหม่ โดยวิธีผ่าคลอด
ส่วนพ่อเกิดวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2525 เวลาประมาณ 06.00น. ที่ลำพูน
ส่วนแม่เกิดวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2525 เวลา 13.16น. ที่เชียงใหม่

อยากจะโกนช่วงเดือนมกราคม 2556 นะค่ะ. ... ขอบคุณค่ะ

72. siri_promyo@hotmail.com     [1.0.158.57]     20 Jan 2013 - 19:45

สวัสดีค่ะ
รบกวนขอฤกษ์โกนผมไฟค่ะ ลูกสาวเกิดวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 15.52 โดยวิธีผ่าคลอดค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

73. tg_99_9@hotmail,com     [118.175.74.251]     22 Jan 2013 - 10:17

รบกวนขอฤกษ์โกนผมไฟให้ลูกชายด้วยค่ะ
เกิดวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 00.06น. เกิดที่ราชบุรี โดยวิธีผ่าคลอด

74. koob026love@hotmail.com     [171.99.73.31]     23 Jan 2013 - 14:13

ช่วยทีค่ะกลุ้มใจมากๆ แอดเฟสมาบอกก็ได้ค่ะ koob026love@hotmail.com
คือหนูเพิ่งคลอดวันที่ 8/12/2012 เวลา 08.53น. เพศหญิง ปีมะโรง เกิดที่กรุงเทพ
แล้วลูกอายุครบ1เดือนกว่าจะไกล้2เดือนแล้วแต่ไม่ได้โกนผมไฟ
ใจเราอยากจะโกนแต่แม่สามีบอกเด็กยังคอไม่แข็งเดีํยวค่อยโกน
แต่คนโบราญเขาให้โกนทุกเดือน จะทำยังไงดีค่ะ คนเปนแม่กลุ้มใจมาก

75. Be.force@hotmail.com     [118.173.86.187]     25 Jan 2013 - 10:24

รบกวนดูฤกษ์โกนผมไฟให้ด้วยนะคะ ลูกสาว เกิดวันที่ 18 ตุลาคม 2555 เวลา 11.55 ค่ะ อยากได้ช่วง กุมภา-มีนา 56 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

76. ping_organic@hotmail.com     [49.49.21.69]     06 Feb 2013 - 09:56

รบกวนดูฤกษ์โกนผมไฟให้ลูกสาวด้วยนะคะ เกิดวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 12:29 น.อยากได้ช่วง กุมภาพันธ์-มีนาคม 2556 นี้ค่ะ รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ

77. Pheng7@hotmail.com     [70.68.11.40]     06 Feb 2013 - 14:33

เกิดวันอังคาร์ที่6พฤศจิกายน 2555 3เดือนแล้วโกนผมวันไหนดีค่ะ

78. on_singapore@hotmail.com     [223.207.174.194]     11 Feb 2013 - 23:49

อยากได้ฤกษ์โกนผมไฟลูกสาวค่ะ ลูกสาวเกิด 1 กพ 2556 เวลา 7.25 น. ที่โคราชค่ะ ถ้าเป็นเดือนมีนาได้จะดีมากเลยค่ะ เพราะอยากทำบุญขึ้นบ้านไปพร้อมกันเลย ขอบคุณค่ะ

79. lalida_fon@hotmail.com     [171.96.18.239]     14 Feb 2013 - 11:33

สวัสดีคะ ขอรบกวนด้วยคนนะคะ อยากได้ฤกษดีๆ โกนผมไฟให้ลูกสาวคะ ^^
ลูกสาวเกิดวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 10:20 น.
ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย (วันพระ) ปีมะเส็ง
เกิดที่ กรุงเทพมหานคร คะ
ขอบคุณล่วงหน้าคะ __/__

80. warunyupao_o@hotmail.com     [110.49.248.103]     14 Feb 2013 - 14:16

ลูกชายเกิด 21 พ.ย. 2555 วันพุธกลางคืน เวลา 23.04 พิษณุโลก อยากได้ฤกษ์โกนผมไฟค่ะ

81. ladawan_jo@hotmail.com     [171.4.151.145]     28 Feb 2013 - 15:35

รบกวนขอฤกษ์โกนผมไฟให้ลูกชายด้วยค่ะ เกิดวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง เวลา 09.39 น. เกิดที่จังหวัดสระบุรีค่ะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

82. rainaor@gmail.com     [223.204.1.65]     01 Mar 2013 - 21:21

รบกวนดูฤกษ์โกนผมไฟให้ลูกสาวด้วยนะคะ เกิดวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2556 เวลา 06.39 น.จังหวัดชลบุรีิิ อยากได้ช่วง มีนาคม-เมษายน 2556 นี้ค่ะ รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ

83. nun_ac2522@hotmail.com     [61.91.100.98]     20 Mar 2013 - 17:07

ลูกเป็นแฝดชายหญิงค่ะ เกิด 11 ธันวาคม 2555 วันอังคาร จะโกนผมไฟ วันดี วันใหนดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

84. songphol.ni@hotmail.com     [192.168.122.161]     22 Mar 2013 - 13:36

ผมขออนุญาตรบกวนอยากได้ฤกษ์โกนผมไฟให้หลานสาวครับ
เพศหญิง เกิดวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 เวลา 16:58 น. ขึ้น 10 ค่ำ เดือน1 ปีมะเส็ง ที่จังหวัดกรุงเทพฯครับ

ขอบพระคุณมากครับ
ปล.เรื่องปีเกิดได้สอบถามทางโรงพยาบาลที่ออกใบสูติบัตรว่า ปี 2555 เป็นปีมะโรง ไม่ใช่หรือ แต่ทางรพ.แจ้งว่าทางการให้นับตามปฎิทินหลวงหรือปฎิทินไทยแล้ว ใบสูติบัตรจึงต้องเป็นปีมะเส็ง ถูกผิดอย่างไรผมขอรบกวนอาจารย์หรือผู้รู้ด้วยครับ

85. aoo_pullawong@hotmail.com     [124.122.109.23]     02 Apr 2013 - 13:21

ขอฤกษ์โกนผมไฟลูกสาวค่ะ เกิดวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.06 น. ที่กรุงเทพฯ ค่ะ ขอฤกษ์เดือนเมษายน 2556 นะคะ

86. jocy_thiti@hotmail.com     [101.108.116.19]     04 Apr 2013 - 13:35

ขอรบกวนถามค่ะ?
หลานสาว เกิดวันที่ 27 มกราคม 2556 เวลา 16.46
ปัจจุบัน อายุได้ 2เดือน แต่ยังไม่ได้ โกนผมไฟเลย
ตอนนี้สามารถโกนผมไฟได้อยู๋มั้ยค่ะ และวัน เวลา ฤกษ์ดีที่เป็นมงคล วันไหนดี
ที่จะโกนได้ค่ะ ( อยากได้ฤกษืที่ดีกับหลานค่ะ)

ขอบคุณค่ะ

87. nantawipa@gmail.com     [180.183.170.222]     06 Apr 2013 - 10:32

ขอฤกษ์โกนผมไฟ
น้องเกิด วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
เวลา 13.45 น.

88. tidamuongrod@hotmail.com     [223.204.36.70]     09 Apr 2013 - 13:15

ขอฤกษ์โกนผมไฟให้ลูกชายหน่อยคะ เกิดวันเสาร์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.31 น.ที่จังหวัดสมุทรสาคร

89. mungkhram@hotmail.com     [49.49.158.138]     21 Apr 2013 - 17:47

รบกวนดูฤกษ์โกนผมไฟให้ลูกสาว เกิดวันอังคารที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 03:55 น. ปีมะเส็ง เกิดที่จังหวัดสกลนคร

90. nthabudda@yahoo.com     [115.67.130.245]     29 Apr 2013 - 13:25

ช่วยดูฤกษ์โกนผมไฟให้ลูกดิฉันด้วยค่ะ เกิดวันศุกร์ที่ 29มี.ค.2556 เวลา14:40 น.

แสดงคำตอบจำนวน 30 คำตอบสุดท้าย จากจำนวนคำตอบทั้งหมด 135 คำตอบ ( 5 หน้า )
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |ขออภัย เนื่องจากกระทู้นี้เก่าเกินไปแล้ว

จึงขอปิด! งดการตอบกระทู้ต่อไป เนื่องจากจะทำให้ระบบโดยรวมช้าลง

หากเห็นว่ากระทู้นี้มีประโยชน์ ขอให้ท่านเปิดกระทู้ใหม่แทน

จากใจ Webmaster©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.