Payakorn.com
ข้อคิดเห็นของบุคคลเป็นเอกสิทธิ์ และความรับผิดชอบของผู้นั้นแต่เพียงผู้เดียว ทาง websiteไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณี อนึ่ง พื้นที่นี้เป็นเสมือนพื้นที่สาธารณะ บุคคลใดๆ ก็สามารถเข้ามาใช้ได้ จึงเป็นไปได้ที่จะมีผู้แอบแฝงมาเพื่อหาประโยชน์อันมิบังควร ดังนั้น
"โปรดใช้วิจารณญานในการที่จะติดต่อผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน"

  ปุจฉา วิสัชนา  Vote Up (90) Vote Down (85) เมล์กระทู้นี้ให้เพื่อน   
5512 : จากคุณ สอบตก     [203.107.222.114]     17 Oct 2003 - 12:27     [16 คำตอบ]

การไหว้ราหู
มีหมอดูดังกลุ่มหนึ่ง จุดประกายการไหว้พระราหูมาสักสิบปีด้วยการถวายของดำ 8 อย่าง ผมเลยอยากทราบว่าการถวายของดำ 8 อย่าง มีในตำราโบราณฉบับไหนบ้าง ใครทราบช่วยบอกที

บทความต่อไปนี้ เป็นการไหว้พระราหู ในสายวิชาที่ผมศึกษามา ผมเรียบเรียงและรวบรวมมาให้อ่าน ใครมีความเห็นยังไงก็ลองคุยกันดู

สอบตก

1. สอบตก     [203.107.222.114]     17 Oct 2003 - 12:31

การไหว้พระราหู

ครู นอกจากจะหมายถึงผู้ประสิทธิประสาทวิชาการต่างๆ แล้ว คนไทยเรายังนับถือบูชารวมไปถึงบูรพาจารย์
ซึ่งอาจจะหมายถึงเทวดา พระฤษี หรือแม้แต่บุคคลในประวัติศาสตร์ อย่างเช่น ครูหมอยาไทย คือ หมอชีวกโกมารทัต
หรือครูโหรภิเภก เป็นต้น โดยมากการไหว้ครูประจำปีก็มักจะอัญเชิญรูปหล่อ รูปภาพมาประจำในพิธีอยู่เสมอๆ

ผู้ศึกษาวิชาทักษามหายุคศาสตร์ ก็นับถือครูโหรอยู่ 2 องค์ คือ พระทักษาเทพมุนี และพระราหู แต่การไหว้บูชาหาใช่การบูชาด้วย
ของดำ 8 อย่าง อย่างที่หลายๆคนไหว้เพราะความกลัว ความไม่รู้ ความลุ่มหลง เนื่องจากการจับประเด็นจากบันทึกช่วยจำ
ของผู้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์หรือพยากรณ์ศาสตร์รุ่นเก่าก่อนที่ว่า
"ยศศักดิ์ทายอาทิตย์ รูปจริตทายจันทร์ กล้าขยันทายอังคาร อ่อนหวานทายพุธ ปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัส
กิเลสสมบัติทายศุกร์ โทษทุกข์ทายเสาร์ มัวเมาทายราหู”

ด้วยความกลัวที่ว่าพระราหูจะให้โทษ เมื่อราหูเสวยอายุตามหลักมหาทักษา จึงทำการไหว้เพื่อหวังให้โทษทุกข์บรรเทาลง
คล้ายกับการส่งส่วยให้ผู้มีอิทธิพล ไม่ให้มารังแกหรือเพื่อให้ผู้มีอิทธิพลคุ้มครองแต่การไหว้ของผู้ศึกษาวิชาทักษามหายุค จะไหว้ในฐานะครูโหรและไหว้เพื่อระลึกถึงการสร้างบารมีของพระราหู
ผู้พร้อมจะเสด็จมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 นับต่อจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา และน้อมนำธรรมบารมีนั้น
มาปฏิบัติตามหลักวิชาโหราศาสตร์ เพื่อความเจริญมากกว่าการไหว้แบบส่งส่วย ยิ่งการไหว้ด้วยสุราเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง
ผู้ที่แนะนำให้ไหว้ด้วยสุราดำ (เซี่ยงชุน) เป็นผู้ไม่รู้จริง เพราะพระราหูเป็นยักษ์ หรือเรียกอีกอย่างว่า อสุรินทราหู คำว่า อสูร แปลว่า ผู้ไม่เสพสุรา ดังนั้นการถวายสุราหรือเหล้า พระราหูไม่รับของไหว้ของผู้นั้นแน่2. สอบตก     [203.107.222.114]     17 Oct 2003 - 12:32

จากคำภีร์อนาคตวงศ์ กล่าวไว้ว่า
องค์สมเด็จพระมหามุนีธิคุณเจ้าแห่งเราทั้งหลายตรัสพระสัทธรรมเทศนาแก่พระสารีบุตรว่า นานไปเบื้องหน้าพระโพธิสัตว์ทั้ง ๑๐ พระองค์นั้น จะได้ตรัสรู้แด่พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณเป็นลำดับกันฯ คือ
- องค์พระศรีอาริยเมตไตรยเจ้าเป็นปฐมที่ ๑
- ถัดนั้นจึง พระรามโพธิสัตว์จะได้ตรัสที่ ๒
- ถัดนั้นจึง พระเจ้าปเสนธิโกศลจะได้ตรัสเป็นพระธรรมราชาที่ ๓
- ถัดนั้น พระยามาราธิราช จะได้ตรัสเป็นพระธรรมสามีที่ ๔
- ถัดนั้น อสุรินทราหู จะได้ตรัสเป็นพระนารทะที่ ๕
- ถัดนั้น โสณพราหมณ์ จะได้ตรัสเป็นพระรังสีมุนีที่ ๖
- ถัดนั้น สุภพราหมณ์ จะได้ตรัสเป็นพระเทวเทพที่ ๗
- ถัดนั้น โตไทยพราหมณ์ จะได้ตรัสเป็นพระนรสีหะที่ ๘
- ถัดนั้น ช้างธนบาลหัตถีนาฬาคีรี จะได้ตรัสเป็นพระติสสะที่ ๙
- ถัดนั้น ช้างปาลิไลยหัตถี จะได้ตรัสเป็นพระสุมงคลที่ ๑๐

จากบันทึกการสอนของ อาจารย์ ส. สัจจญาณ (อ. สมศักดิ์ พิมพ์สุรินทร์) ผู้เผยแพร่วิชาทักษามหายุคศาสตร์ ท่านได้กล่าวถึงการไหว้พระราหูไว้ดังนี้
พระราหูเป็นบรมครูโหราจารย์ในภาคเทวดา มีหน้าที่ควบคุมเวลา คือ อายุ มนุษย์ สัตว์โลก และเทวดาทั้ง ๗ องค์ ที่ประจำทักษาและตรวจตราเยี่ยมเยือนเทวดาทั้ง ๗ นั้นอยู่เสมอ และมีอำนาจสั่งให้ลงโทษ มนุษย์ผู้มีมิจฉาอาชีวะ สนับสนุนพิทักษ์รักษามนุษย์ผู้ประกอบสัมมาอาชีวะ และผู้ตั้งอยู่ในธรรมห้าประการอันมี ศรัทธา ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นต้น
ผู้ใดจะบูชาพระราหู คือ พระโพธิสัตย์ผู้มุ่งสร้างบารมี เพื่อการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นองค์ที่ห้า
นับจากพระศรีอาริยะเมตตรัย นั้น
ควรบูชาด้วย ดอกไม้ แปดสี มีดอกดาวเรืองและบานไม่รู้โรยเป็นประธาน และดอกไม้อื่นให้ครบแปดสี และเครื่องบูชา มี น้ำผึ้ง น้ำอ้อย น้ำตาล นมสด น้ำเปล่าสะอาด ทองคำเปลว ใบมะขาม ดอกบัวขาว ผลไม้ ธูปที่ใช้ควรใช้ธูปหอมดุสิต ด้วยพระคาถาต่อไปนี้

พระคาถาบูชาพระราหู “ นะ ตะ ภะ อะ สะ ทุ กะ ภะ กรุ อะ ระ ขุ สะ ชนะใจมนุษย์ทั้งบุรุษสตรี สมณะพราหม์ชี
มีเมตตากรุณัง สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิวาจัง สิทธิชัยยัง สัพพะปาปัง สัพพะศัตรูวินาศสันติ สิทธิลาภัง ภวันตุเม”

การใช้ธูปหอม
๘ ดอก หาลาภ ค้าขาย อาชีพอื่น ๆ
๙ ดอก ทำมงคลต่าง ๆ
๑๐ ดอก บำเพ็ญกุศลบารมี
๑๖ ดอก เจริญสมาธิบารมี
๓๒ ดอก รักษาโรคแก้โรค
๓๖ ดอก ปราบปรามศัตรู แก้คดี ลอยเคราะห์ ปล่อยสัตว์ กระทำอโหสิกรรมเท่าอายุ ประกอบกุศลต่ออายุ
บอกเมื่อจะเปลี่ยนอาชีพ
๑๐๘ ดอก บำเพ็ญกุศลใหญ่ และการบูชาเทวดานพพระเคราะห์ ว่า พระคาถาดังนี้
- ตัสสะ อสุรินโท โส โพธิสัตโต สัมมาสัมพุทโธ อนาคเต
สวดบูชาอยู่เสมอ ชีวิตจะรุ่งเรือง คำว่า ตัสสะ บริกรรมเสมอ ป้องกันภัยทั้งปวงในเวลาเดินทาง หรือขณะอยู่โดดเดี่ยวคนเดียว
บริกรรมภาวนาขณะเดินทางไม่จำเป็นต้องใช้ธูป

3. Ao     [137.205.192.27]     19 Oct 2003 - 20:51

อนุโมทนาครับ นั่นคือข้อมูลที่ทุกท่านควรจะรับทราบนะครับ การไหว้ด้วยสุราหรือสิ่งผิดศีลนั้น อย่างไรเสียก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่สิ่งที่ควรสรรเสริญ กรรมอันเกิดจากการบูชา จะกลายเป็น"มิจฉา" ไป

4. สนใจ     [203.147.51.30]     05 Nov 2003 - 15:19

เรียนถามคุนสอบตกค่ะ ว่าเวลาใดเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการไหว้และสวดภาวนาพระราหู เพราะดิฉันทราบมา 2 เวลา ซึ่งไม่ตรงกัน มีเวลาเช้า และก่อนพลบค่ำ และไหว้ที่ใดค่ะ ต้องเป็นกลางแจ้งหรือไม่คะ ขอบคุนมากค่ะ

5. พสุธาทลาย     [203.113.38.9]     06 Nov 2003 - 00:19

เรียนถามอ.สอบตกหน่อยครับว่า อย่างคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ย จำเป็นต้องบูชาพระราหูหรือเปล่าครับ หรือว่าขึ้นอยู่กับศรัทธาของแต่ละคน

6. สะพานเดินเรือ     [202.5.82.90]     06 Nov 2003 - 11:16

ของผมให้บูชาด้วยของ ๑๒ อย่างไม่ใช่ ๘ อย่าง เพราะผมใช้ตามกำลังของพระราหู ถ้าเป็น ๘ จะเป็นกำลังของอังคาร เราจะเห็นว่าทุกอย่างเราใช้กำลังของพระเคราะห์ทั้งนั้นไม่ว่าสวดมนต์หรือทำบุญของวันอื่นจะเป็นเลขกำลังของดาวพระเคราะห์นั้น แต่พอเป็นพระราหูกับเป็น ๘ ไปผมก็งงว่าหมอดูคนนั้นพูดออกมาได้อย่างไร และการบูชาพระราหูให้ขลังก็ต้องตอนเกิดคราสที่มืดมิดทั้งสุรยุปราคา และจันทรุปราคา เพราะราหูท่านมีฤทธิ์เต็มที่ และส่วนมากเขาจะใช้ในการปลุกเสกเครื่องรางของชลังที่เก็บไว้นำออกมาสวดในคืนที่เกิดคราสจะทำให้วัตถุนั้นมีฤทธิ์มาก โดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงที่ดาว ๒ เกาะเพชฆาตฤกษ์ด้วยแล้วละก้อน่าดู คนเกิดพุธกลางคืนผมให้บูชาพระราหู กับคนที่พระราหูกุมลัคน์ หรือลัคน์อยู่กุมภ์ พวกนี้ส่วนมากจะมีเซ็นต์มีญาณสังหรณ์แม่น และสนใจในสิ่งลี้ลับ ใจกว้าง แต่ทำคุณคนไม่ขึ้น จะเดือดร้อนเพราะผู้อื่น ตามนิทานชาติเวรที่ผมได้บอกไว้ในห้องเรียนนั้นแหละครับ

7. สอบตก     [203.113.36.9]     10 Nov 2003 - 09:53

เรียน คุณสนใจ
การไหว้ด้วยธูปตอนเช้า 8 ดอก ไหว้พระราหู เพื่อเป็นการระลึกและน้อมนำบารมี 10 ทัศหรือโพธปริปาจนธรรม อันมี ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา สัจจะ วิริยะ ขันติ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในการดำรงชีวิต
ส่วนจะปักธูปที่หิ้งพระ หรือกลางแจ้ง แล้วแต่ความสะดวกและความปลอดภัยครับ

การไหว้หรือสวดภาวนาตอนค่ำ อาจจะจุดธูปกี่ดอกขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดข้างบนครับ

ถึง คุณพสุธาสลาย
ขึ้นอยู่กับศรัทธาครับ

8. พสุธาทลาย     [203.113.39.9]     10 Nov 2003 - 22:26

อืม ขอบคุณ อ.สะพานเดินเรือกับคุณสอบตกมากนะครับ คือ ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เกิดวันพุธกลางคืน และก็เคยได้ยินเรื่องการไหว้ราหูมาบ้างเหมือนกัน เห็นบางคนเค้าว่าเวลาจะบูชาพระราหูเนี่ย ต้องใช้ของดำ 8 อย่างในการเซ่นไหว้ แต่ผมเคยได้ยินอ.ลักษณ์ เรขานิเทศ เคยพูดในทีวีว่า การไหว้พระราหู มันก็เหมือนๆกับ การบูชาสิ่งที่ไม่ดี หรือสิ่งที่เป็นอัปมงคล ทำให้ชีวิตของเราเศร้าหมองลงไปด้วย เพราะราหูนั้น ในทางโหราศาสตร์ ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความโชคร้าย แต่จะว่าไป พระราหู ก็มีส่วนดีอยู่บ้างเหมือนกัน เช่น ทำให้เราเป็นคนเฉลียวฉลาด รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมคน แต่มีนิสัยขี้เบื่อ มักจะลุ่มหลงอะไรเป็นพักๆ แล้วก็ชอบแสวงหาสิ่งใหม่ๆไปเรื่อย พอได้ใหม่แล้วก็ลืมเก่า ซึ่งที่ผมว่ามานี่ก็ล้วนแต่เป็นนิสัยของพระราหูล้วนๆเลยนะครับ
ที่อ.สะพานเดินเรือว่ามา ก็ตรงนะครับ เพราะผมทำคุณคนอื่นไม่ขึ้นเลยจริงๆ สงสัยช่วงนี้พระราหูกำลังเสวยอายุผมแน่เลย ตอนนี้ผมก็พยายามที่จะทำจิตใจให้สงบโดยการไหว้พระสวดมนต์ที่บ้านเป็นประจำอยู่ทุกวัน ไม่อยากหวนกลับไปคิดถึงเรื่องเก่าๆที่เคยทำร้ายจิตใจผมมาแล้ว ซึ่งเวลาผมหวนกลับไปคิดทีไรก็มักจะกลุ้มใจทุกที
ป.ล. เดี๋ยวอ.สะพานเดินเรือ จะไปบรรยายโหราศาสตร์ที่ไหนครับ ช่วยบอกวันเวลาที่แน่นอนอีกที เดี๋ยวถ้าว่างๆผมอาจจะไปพร้อมกับอ.เหมาะเลยก็ได้ ถ้าเค้าว่างนะครับ

9. สะพานเดินเรือ     [202.57.166.1]     11 Nov 2003 - 07:21

ถึงคุณพสุธาทลาย ผมบรรยายที่ โรงแรม รัตนโกสินทร์ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เวลาประมาณ 08.30 น.เป็นต้นไปถึงเวลา16.30 น. ไงก็ขอเชิญไปพบปะสังสรรค์กันได้นะครับ ยินดีต้อนรับ ไงก็โทรถามรายละเอียดได้ที่ 01-5147189 ครับ

10. ปล่อยปลาดุก     [192.20.251.68]     12 Nov 2003 - 16:25

บางตำรา ท่านว่าให้บูชาสังเวยด้วย ของดำ 8 สิ่ง
อันมี ธูปดำ (8 ดอก) เทียนดำ ดอกไม้ดำ เหล้าดำ กาแฟดำ อาหารดำ ขนมดำ ผลไม้ดำ

แต่ก็น่าสงสัย ตรงที่ พระราหู น่าจะใช้ 12 มากกว่า 8
อีกอย่าง อสูร คือ ผู้ไม่ดื่มเหล้า ... ก็ไม่น่าจะมีเหล้าดำ

:::::::::::::::

บางตำรา ท่านก็ว่าให้ บูชาด้วยผลไม้ ดอกไม้ ธุป (12) เทียน ไม่ให้มีของคาว
บางตำรา ท่านก็ว่าให้ ปล่อยปลาดุก 12 ตัว เป็นทานชีวิต บูชาถวายพระราหู
บางตำรา ท่านก็ว่าให้ ใช้มาลัย 12 พวงไหว้พระ ทุกวันพระ บูชาถวายพระราหู


อันนี้ ก็แล้วแต่ใครจะใช้วิธีไหนอ่ะครับ

ส่วนผมเอง... ถ้ามีโอกาส ก็พยายามซื้อปลาดุก ปลาช่อน ตามตลาดสด
มาปล่อยลงคลองหน้าวัดแถวบ้าน ถวายแด่ดาวนพเคราะห์
หรืออย่างน้อยๆ ก็เป็นการทำทานให้แก่ตัวเองได้อ่ะครับ

11. จ้า     [202.183.233.13]     16 Nov 2003 - 20:24

งงค่ะ ธูป เทียน เหล้า กาแฟ ขนมที่เป็นสีดำ เคยเห็นนะคะ แต่อาหาร ดอกไม้ และผลไม้ ดำเนี่ยไม่เคยเห็นค่ะ (จ้าเคยแต่ทำให้มันดำ เช่น ทำกับข้าวแล้วลืม มันก็เลยดำอะไรประมาณเนี๊ยะค่ะ) ใครรู้ช่วยบอกที ว่าอาหาร ดอกไม้ และผลไม้ ที่มีสีดำเนี่ย มีอะไรบ้างคะ

12. andromeda     [203.154.168.157]     08 Jan 2004 - 18:52

-ขนมเปียกปูน
ข้าวเหนียวดำ
กาละแม
องุ่นดำ
ลูกพรุน ลูกเกด
ดอกไม้สีดำ เคยเห็น แต่ดอกว่านค้างคาว

13. q     [203.113.81.74]     09 Apr 2004 - 22:31

ไหว้เวลาไหนดีคะ วันพุธตอนกลางคืนหรือเปล่าคะ
หรือแล้วแต่เราสะดวกวันและเวลาไหน

14. แกะรอย     [61.19.220.3]     09 Apr 2004 - 23:48

เรื่องของพระราหูมีแนวทัศนะทางความเชื่อหลายประภท

1.ความแตกต่างเรื่องจำนวนสิ่งของที่ใช้

ยึดถือกำลังพระเคราะห์เสวยอายุ จะใช้เลข 12 (พระราหูมีกำลังพระเคราะห์ 12)
แต่ถ้านับตามตัวเลข ใช้ เลข 8

2.ความแตกต่างการนับทางทักษา บางคณะยึดถือวันพุธกลางคืนเริ่มต้นที่พระราหู คือเลข 8

บางคณะถือวันอาทิตย์กลางคืน เป็นดาวราหูถือเป็นเงา และยึดถือเกษตรของราศีกุมภ์เป็นดาวราหู

3.บรรพบุรุษไทยตัดปัญหาการบูชาพระราหูให้มาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า เมื่อทักษามีอายุที่ดาวราหูให้โทษ ให้บูชาพระพุทธรูปปางป่าเลย์ไลย์ บริกรรมพระคาถา อิติปิโส 8ทิศ คือ คะพุทปันทูทัมวะคะ 12 จบตามกำลังวัน บริกรรมก่อนนอน ก่อนล้างหน้าและก่อนทานอาหารคำแรก ให้จิตเป็นสมาธิและมีสติกำกับ และแผ่เมตตาต่อศัตรูทั้งหลายหรือเจ้ากรรมนายเวรตามกฎแห่งกรรมในหลักการทางพระพุทธศาสนา

นานาทัศนะเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับความเชื่อก็ไปพิจารณากันตามแต่สำนักจะแนะนำ ขึ้นอยู่กับท่านจะจะมีความเชื่อมากน้อยเพียงใดก็ใช้ดุลยพินิจไตร่ตรองกันแต่ละบุคคล

แต่ที่แน่นอนทำไปแล้วได้ผลอย่างไร มีการสังเกตหรือไม่เป็นเรื่องสำคัญ อย่าให้จิตเป็นโมหะ หรือโลภะและมีโทสะเป็นใช้ได้

การแก้หรือบรรเทาเบาคลายนั้นมีหนทางเดียวที่ลัดและตรงคือการปฎิบัติมหาสติปฎิฐานสี่
เท่านั้นอันเป็นหนทาง หมดทุกข์ในอนาคตกาลคือสุ่นิพพานนั่นเอง

15. ราหูโยคหน้า     [203.113.41.132]     03 Jun 2004 - 17:29

ล่าสุด เดี๋ยวนี้ใช้แบรนด์ซุปไก่ไหว้ราหูแล้วครับ ก้าวไปไกลแบบแปลก ๆ อิ อิ

http://www.matichon.co.th/art/art.php?srctag=0607010647&srcday=2004/06/01&search=no

เอกรินทร์ พึ่งประชา มหาวิทยาลัยศิลปากร

"แบรนด์ซุปไก่ดำ" : "พิธีกรรมประดิษฐ์" พระราหูวัดศีรษะทอง ยุคไข้หวัดนก16. khanoon2@hotmail.com     [199.182.114.227]     04 Jun 2004 - 07:56

12 black chickens yum yumขออภัย เนื่องจากกระทู้นี้เก่าเกินไปแล้ว

จึงขอปิด! งดการตอบกระทู้ต่อไป เนื่องจากจะทำให้ระบบโดยรวมช้าลง

หากเห็นว่ากระทู้นี้มีประโยชน์ ขอให้ท่านเปิดกระทู้ใหม่แทน

จากใจ Webmaster©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.