Payakorn.com
ข้อคิดเห็นของบุคคลเป็นเอกสิทธิ์ และความรับผิดชอบของผู้นั้นแต่เพียงผู้เดียว ทาง websiteไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณี อนึ่ง พื้นที่นี้เป็นเสมือนพื้นที่สาธารณะ บุคคลใดๆ ก็สามารถเข้ามาใช้ได้ จึงเป็นไปได้ที่จะมีผู้แอบแฝงมาเพื่อหาประโยชน์อันมิบังควร ดังนั้น
"โปรดใช้วิจารณญานในการที่จะติดต่อผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน"

  ปุจฉา วิสัชนา  Vote Up (31) Vote Down (33) เมล์กระทู้นี้ให้เพื่อน   
5572 : จากคุณ 3440101214@bu.ac.th     [210.86.128.33]     25 Oct 2003 - 17:17     [11 คำตอบ]

ความหมายของตัวอักษรในชื่อตามหลักทักษา
ได้ศึกษาการวิเคราะห์ชื่อจากอักษรและพบว่าตัว ร มีความหมายเช่นนี้
ไม่เข้าใจในความหมาย เพราะไม่ใช่ตัวกาลกิณี แต่ในทางกลับกัน ตัวกาลกิณี มีความหมายที่ดี รบกวนอธิบายด้วยค่ะ
อุตสาหะ = ร
ความอาภัพอับโชค การไร้ทรัพย์สิน ความทุกข์ร้อน ความทุกข์โศก โรคภัยต่างๆ ความเสื่อม การถูกดูหมิ่นดูแคลน และความเสียหายนานาประการ

และถ้าจะเปลี่ยนชื่อแต่มี ร ถึงสองตัว จะมีผลดีหรือไม่ดีอย่างไรคะ หากไม่ดีควรเปลี่ยนหรือหาทางแก้อย่างไรคะ

ขอบคุณค่ะ1. แกะรอย     [203.107.212.65]     26 Oct 2003 - 06:21

ถาม...... ได้ศึกษาการวิเคราะห์ชื่อจากอักษรและพบว่าตัว ร มีความหมายเช่นนี้
ไม่เข้าใจในความหมาย เพราะไม่ใช่ตัวกาลกิณี แต่ในทางกลับกัน ตัวกาลกิณี มีความหมายที่ดี รบกวนอธิบายด้วยค่ะ

ตอบ...อธิบายเรื่องกาลกิณี และศรี
ในระบบทักษา มีคำอยู่ทั้งหมด แปดคำ
บริวาร หมายถึง คนรอบข้าง อาจเป็นครอบครัว ลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา

อายุ หมายถึงจิตใจและอารมณ์ สุขภาพ ความนึกคิด

เดช หมายถึงตัวเจ้าชะตา วาสนา หรือภพตนุ
ศรีหมายถึง เรื่องดี ไปขยายความ ในเรื่องที่ดีกับบริวารอายุเดช มูลละ อุสาหะและมณตรี

มูลละหมายถึงถิ่นฐานบ้านช่อง ทรัพย์สิน

อุสาหะ หมายถึง ภาระการงาน หรือภพกัมมะ


ความหมายของกาลกิณี ยังหมายถึงภพ ทุสถานะภพ ในทางดวง


กาลกิณีจะให้คุณในสภาวะเมื่อไร เมื่อ อายุของเจ้าชะตาตกภูมิที่ทำให้เกิดในสภาวะดาวกาลกิณีเป็นศรี เช่นคนเกิดวันจันทร์ ดาวอาทิตย์จะเป็กาลกิณี ต่อมาอายุของเจ้าชะตาในปีที่อายุจรตกภูมิ ดาว 5 ดาวอาทิตย์ที่ทำหน้าที่เป็นดาวกาลกิณีจะทำหน้าที่เป็นศรี
เมื่อทำหน้าที่เป็นศรี ก็ทำหน้าที่ไปขยายความ ภูมิต่างๆที่เหลือ


มนตรี หมายถึงผู้ช่วยเหลือ ผู้ใหญ่ หรือภพ ศุภะ

กาลี สิ่งที่ไม่ดีมาขยาย ภูมิอื่นๆ

คำถาม........ อุตสาหะ = ร
ความอาภัพอับโชค การไร้ทรัพย์สิน ความทุกข์ร้อน ความทุกข์โศก โรคภัยต่างๆ ความเสื่อม การถูกดูหมิ่นดูแคลน และความเสียหายนานาประการ


คำตอบ.....อุสาหะเท่ากับ ตัวอักษร ร.เรือ หมายถึงคุณเกิดวันจันทร์ วรรคอัษรดาวราหู จึงทำหน้าที่อุตสาหะ

*****ความหมาย.....ที่คุณยกมานั้น ผมไม่เคยเห็นที่แปลความความอาภัพอับโชค การไร้ทรัพย์สิน ความทุกข์ร้อน ความทุกข์โศก โรคภัยต่างๆ ความเสื่อม การถูกดูหมิ่นดูแคลน และความเสียหายนานาประการ .....


เป็นหลักการคนละตำรา การสงสัยในเรื่องนี้ น่าจะกลับไปถามหลักของเจ้าของตำรา ท่านจะได้อธิบายวิธีการใช้ ได้ถูกต้องตามตำรา

การวิเคราะห์ ตามความหมายของตำรา จาตุรงคโชค จึงไม่สามารถจะอธิบายได้ ในหลักการที่ยกมาได้

แต่ถ้าจะถามว่า อุตสาหะเป็นตัว ร.เรือ ถามว่านำมาตั้งชื่อได้ไหม ตำราคัมภีร์จาตุรงคโชคตั้งชื่อได้

ถามต่อว่า ..จะให้คุณให้โทษอย่างไร

ตอบ ...ตอบไม่ได้ ขาดข้อมูลพื้นฐาน คือวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดรวมทั้งสถานที่เกิด

และตัวอักษรชื่อทั้งหมด

***ในการตั้งชื่อ นั้น มีแนวทางที่แตกต่างกัน หลากหลาย วิธีการที่ดีที่สุด ที่จะเสนอแนะ คือเชื่อในทฤษฎีใด ตั้งตามทฤษฎีนั้น อย่านำความคิดและคำถามในทฤษฎี A ไปตั้งคำถามในทฤษฎี B จะเกิดความสับสนเพราะ ชีวิตของคนนั้น เป็นไปตามกรรม หาใช่เป็นไปตามชื่อที่ตั้งไม่

เมื่อแรกเกิดตามกฎแห่งกรรม ได้สร้าง พื้นฐานหรือแผนที่ชีวิตไว้แล้ว และจะมีเหตุบังเอิญ ที่การตั้งชื่อนั้นเป็นการลิขิต ให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรม สภาวะของคนเราจะมีสุขมีทุกข์เป็นไป ตามกาลเวลา แม้แต่พระพุทธองค์ ยังเกิดผลแห่งกรรม ก่อนวาระสุดท้ายแห่งชีวิต ที่พระอานนท์ไม่สามารถจะตักน้ำมาถวายความกระหายของพระองค์ท่านได้ เพราะครั้งหนึ่งในอดีตท่านเป็นนายโคบาล ดึงวัวไม่ให้กินน้ำ มาถึงวาระสุดท้ายกรรมนั้นจึงปรากฎ ให้พระองค์ท่านไม่ได้ดื่มนำในทันทีที่ทรงกระหาย ต้องรอเวลาให้น้ำนั้นหายขุ่นจางหายไป พระอานนท์จึงสามารถมาตักน้ำให้เสวยได้

ในทางโหราศาสตร์ ในเรื่องการตั้งชื่อ นั้น การเก็บสถิตินั้น ต้องใช้เวลามากในสถิติแต่ละคน จึงไม่สามารถจะชี้ชัดได้ว่า ผลแห่งการตั้งชื่อสามารถเปลี่ยนวิถึชีวิตได้ แหวกผ่านกฎแห่งกรรมไปได้มากน้อยเท่าใด

หรือท่านใดมีสถิติการเปลี่ยนชื่อ แล้วมีเหตุเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกิดขึ้น ผมอยากได้สถิติ

2. ชัย     [203.151.15.113]     26 Oct 2003 - 07:38

กราบเรียนท่านอาจารย์ อ.แกะรอย ครับ ช่วยทำนายให้ด้วยครับ

เกิด วันศุกร์ 1 มกราคม 2514 เวลา 09.00 น
ชื่อจริงกำลัง 24 เอาบริวารขึ้นหน้าครับ ตัวอักษร 6
นามสกุล กำลัง 41 ตัวอักษร 9

ชื่อของผม ปัจจุบันจัดตามรูปทักษาดังนี้ครับ

-------------------อายุ
บริวาร+มนตรี+อุตาหะ+ศรี
อายุ

ช่วยพยากรณ์ด้วยครับว่า ถ้าจะเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ตามรูปทักษาดังนี้จะดีไหมครับ

------------------อายุ
บริวาร+มนตรี+มูลละ+ศรี
อายุ

กำลังและจำนวณตัวอักษรเท่าเดิมครับ

3. แกะรอย     [203.107.200.61]     26 Oct 2003 - 09:00

ตำราที่ผมใช้ เป้นจาตรุงคโชค ไม่มีการวิเคราะห์ นามสกุล และ การนับชื่อออกมาเป็นตัวเลขก้ไม่ใช่ ไม่มีการนับสระ วรรคดาวอาทิตย์ก็มิใช่สระที่ไม่เหมือนกับตำราอื่นๆทั่วไปในท้องตลาด

การเขียนตำแหน่ง ทักษาก็ไม่เข้าใจ ไม่ตรงกับวิธีการ

จึงขอตอบปฎิเสธการวิจารณ์ การทำนาย กรุณาถามผู้อื่น ที่ท่านมีความรู้หรือทฤษฎีที่คุณถาม ที่ถามมานั้นคนละตำรากันครับ


4. แกะรอย     [203.107.200.61]     26 Oct 2003 - 09:03

เรียนคุณชัย

ด้วยความเคารพ ตำราของผมมีข้อแตกต่างที่ค่อนข้างจะไม่เหมือนใครในท้องตลาด จึงขอปฏิเสธการทำนาย

และขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญ ทำนายให้ด้วยครับ

5. ชัย     [203.151.15.115]     26 Oct 2003 - 12:43

กราบเรียนท่านอาจารย์ อ.แกะรอย ครับ ขอบคุณครับที่ช่วยตอบว่าใช้ จาตรุงคโชค ยังไงแล้วว่างๆจะมาขอความรู้ครับ

ส่วนการเขียนตำแหน่ง ทักษาที่ไม่เข้าใจ เพราะชื่อผมมีสระ บนด้วยครับ พวกไม้เอก ไม้โท ไม้ตรี ไม้จัตวา แบบนั้นน่ะครับ เลยต้องเอาเครื่องหมายลบมาขั้น ไม่อย่างนั้น จะมาชิดด้าน ซ้ายของจอครับ

ยังไงพอจะแนะนำตำรา จาตรุงคโชค ของ อาจารย์ อ.แกะรอย ได้ไหมครับ อยากศึกษาครับ

ขอบคุณครับ

6. ?     [203.107.207.81]     26 Oct 2003 - 13:37

/

7. ญานินทร์     [203.155.9.131]     26 Oct 2003 - 18:54

ตำราจตุรงคโชคเป็นที่รู้กันว่าเปรียบเหมือนตำราพิชัยสงครามสำหรับขุนพลเวลาออกศึก... ถ้าตกอยู่ในมือผู้ไม่มีศีลธรรมก็คงไม่เป็นผลดีนัก

แม้คุณแกะรอยจะเป็นผู้มีความเอื้อเฟื้อทางวิชาการ แต่เชื่อ (คิดเอาเองโดยส่วนตัว) ว่าท่านคงไม่นำวิชาออกมาเผยแพร่ให้เป็นการฟุ่มเฟือยผ่านทางเว็บไซท์ ให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ต่อวิชาในเชิงเสียหายหรอกค่ะ (เพราะเว็บไซท์นี้เต็มไปด้วยผู้รู้ในหลายวิชา ซึ่งสมมุติฐานของแต่ละวิชาก็ไม่เหมือนกัน)

ถ้าสนใจเรียนเรียนจริงจัง คงต้องลองติดต่อถามเป็นการส่วนตัวน่าจะดีกว่า --> ค้นหาอีเมล์ติดต่อของท่านได้ตามกระทู้นี้

8. ญานินทร์     [203.155.9.131]     26 Oct 2003 - 19:17

ลองดูรายละเอียดจากกระทุ้ 5482 ได้

" วิชาและนารี สิ่งหนึ่งที่ไม่ต่างกัน
อาจได้กายเท่านั้น ใจอนงค์อันอาจซื้อ

เฉกเช่นโหยวิชา ต้องบุกป่าฝ่าดงลือ
กราบกรานต์อาจารย์ถือ เฝ้าคำนับรับวิชา"


9. ?/     [203.107.207.172]     27 Oct 2003 - 05:00

//

10. แกะรอย     [203.107.205.217]     27 Oct 2003 - 09:04

ขอขอบคุณ คูณญาณินทร์ ที่กรุณาฝากข้อคิด

และขอเรียนว่า คงคิดว่าต้วเองมีความรู้แค่นักศึกษา เท่านั้นเอง มีโอกาสที่แตกต่างกับคนอื่นที่ได้รับการเรียนรู้ คัมภีร์จตุรงค์โขค ประสบการณ์และสถิติและความเชี่ยวชาญยังไม่ถึงขั้นยกระดับเป็นอาจารย์ที่จะนำมาสอนคนอื่นได้ครับ

11. แกะรอย     [203.107.205.217]     27 Oct 2003 - 09:30

ฃอเพิ่มเติม การเรียนรู้คัมภีร์จตุรงค์โขคนั้น ต้องมีความรู้พื้นฐานการอ่านภูมิทักษา เข้าดวงที่มีเกษตร 2เรือน ทราบความหมายของกลอนทักษาสัมพันธ์ อันเป็นแม่บท รู้ความหมายของการผสมดาว และการผสมธาตุจนชำนาญ รู้สภาพการหาภูมิจร และการอ่านประกอบดาวจรในปัจจุบัน รู้ลักษณะของดาวในเรื่องรูปร่างกายวิภาค

การรู้พื้นฐานเหล่านี้ดีแล้วจึงเข้าสู่ การเรียนรู้การใช้งาน

จึงเป็นการยากที่จะนำมาเผยแพร่ในเว็บนี้ ที่ผมนำเอาส่วนหนึ่ง ของตำรามาอธิบายเรื่องดาวกาลกิณี มีกำลัง ก็เกิดความสับสน ในเรื่องการตั้งชื่อแล้ว

ขอยืนยันต่อคุณ ญานินทร์ การตอบปัญหาในเว็บนี้จะระมัดระวัง ไม่นำวิชาจตุรงค์โชคออกสู่ที่สาธารณะอีกต่อไปขออภัย เนื่องจากกระทู้นี้เก่าเกินไปแล้ว

จึงขอปิด! งดการตอบกระทู้ต่อไป เนื่องจากจะทำให้ระบบโดยรวมช้าลง

หากเห็นว่ากระทู้นี้มีประโยชน์ ขอให้ท่านเปิดกระทู้ใหม่แทน

จากใจ Webmaster©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.