Payakorn.com
ข้อคิดเห็นของบุคคลเป็นเอกสิทธิ์ และความรับผิดชอบของผู้นั้นแต่เพียงผู้เดียว ทาง websiteไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณี อนึ่ง พื้นที่นี้เป็นเสมือนพื้นที่สาธารณะ บุคคลใดๆ ก็สามารถเข้ามาใช้ได้ จึงเป็นไปได้ที่จะมีผู้แอบแฝงมาเพื่อหาประโยชน์อันมิบังควร ดังนั้น
"โปรดใช้วิจารณญานในการที่จะติดต่อผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน"

  ปุจฉา วิสัชนา  Vote Up (16) Vote Down (19) เมล์กระทู้นี้ให้เพื่อน   
8944 : จากคุณ ศุกฤษฏิ์     [210.86.146.122]     23 Jul 2004 - 21:02     [1 คำตอบ]

ถึงคุณ ตาบอดส่องตะเกียง ครับ
โทษทีนะครับ คุณ ตาบอดส่องตะเกียง ที่ วัน อาทิตย์ที่ผ่านมาผมไม่ได้ไปเรียน 10 ลัคนา พร้อมคุณ เพราะเนื่องจากเป็ฯไข้หวัดอย่างรุนแรง และในวัน เสาร์ - จันทร์ นี้ ผม จำเป็ฯต้องไปทำธุระที่ ต่างจังหวัดครับ เอาไว้สัปดาห์ หน้าผมจะนำหนังสือไป คืน นะครับ ขอบพระคุณมาก

1. ตาบอดส่องตะเกียง     [202.176.108.141]     23 Jul 2004 - 22:07

รับทราบครับ ขอให้หายเร็วเร็วนะครับ และ ขอให้เดินทางไป-กลับโดยสวัสดิ์ภาพครับ ( ขับรถอย่าใจร้อนนะครับ )ขออภัย เนื่องจากกระทู้นี้เก่าเกินไปแล้ว

จึงขอปิด! งดการตอบกระทู้ต่อไป เนื่องจากจะทำให้ระบบโดยรวมช้าลง

หากเห็นว่ากระทู้นี้มีประโยชน์ ขอให้ท่านเปิดกระทู้ใหม่แทน

จากใจ Webmaster©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.