ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย
ปฏิทินโหราศาสตร์นี้ คำนวณตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ บอกสัมผุสดาวทุกดวง ณ.เวลา 24.00 น. บอกเวลาดาวย้ายราศีทุกดวง คำนวณหาจันทรุปราคา และสุริยุปราคา บอกวันขึ้น แรม ทางจันทรคติ ถูกต้องตามหลักประเพณีทางพุทธศาสนา และประเพณีของไทย สามารถใช้ในการคำนวณฤกษ์ยามได้เป็นอย่างดี

กรุณาเลือกเดือน และปี พ.ศ.


©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.