ปฏิทินโหราศาสตร์ ตามหลักดาราศาสตร์(ลาหิรี)
ปฏิทินโหราศาสตร์นี้ คำนวณตามดาราศาสตร์สากล ตัดอายนางศ์แบบลาหิรี บอกสัมผุสดาวทุกดวง ณ.เวลา 24.00 น. บอกเวลาดาวย้ายราศีทุกดวง คำนวณหาจันทรุปราคา และสุริยุปราคา บอกวันขึ้น แรม ทางจันทรคติ ถูกต้องตามหลักประเพณีทางพุทธศาสนา และประเพณีของไทย

กรุณาเลือกเดือน และปี พ.ศ.


©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.