เกร็ดปฏิทินโหราศาสตร์
วงการโหราศาสตร์ไทยในยุคปัจุบันนี้ ปรากฏว่ามีสูตรคำนวณปฏิทินโหรประจำปี เป็น 2 ระบบด้วยกัน คือ
ระบบที่ 1 เป็นปฏิทินโหรที่คำนวณตามคัมภีร์ พระสุริยยาตร์ อันเป็นตำราดั้งเดิมฉบับหนึ่ง
ระบบที่ 2 เป็นปฏิทินที่คำนวณ โดยอาศัยดาราศาสตร์เป็นบรรทัดฐาน มีการแก้ไขปรับปรุงตำแหน่งของดาวพระเคราะห์ ให้ตรงกับความเป็นจริงบนท้องฟ้าฉบับหนึ่ง
Hora Payakorn
:: ผูกดวง วางลัคนา หาสัมผุสดาวตามปฏิทินดาราศาสตร์ (ลาหิรี) ::
ชื่อ
นามสกุล
eMail
เพศ ชาย หญิง
วัน เวลา และสถานที่เกิด
วันที่ เดือน ปี พ.ศ.
นาฬิกา
  นาที  
 
สถานที่เกิด
เกณฑ์ในการหาลัคนา

โปรดเช็คเครื่องหมายถูกเพื่อเข้าระบบป้องกันสแปม

©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.