Hora Payakorn
:: ความหมายทางทักษา ::
บริวาร ผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ผู้ที่แวดล้อม คนรับใช้ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา คนที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู ลูกเลี้ยง เพื่อน ภรรยา สามี รวมถึงบุตรด้วย มุ่งเน้นทางด้านบุคคล

ชื่อที่มีอักษรวรรคบริวาร จะส่งผลให้ บุตร, ภรรยา, สามี และผู้รับใช้ อยู่ในโอวาทอันดี ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพเชื่อฟัง รวมทั้งเหล่ามิตรสหายจะช่วยเชิดชูฐานะให้โดดเด่น
อายุ ความดำรงอยู่แห่งชีวิต ความชอบ การกิน การอยู่ การทำอาหาร สุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ อายุ จุดมุ่งหวัง วัตถุประสงค์ มาก พหูพจน์

ชื่อที่มีอักษรวรรคอายุ จะส่งผลให้ ชีวิตความเป็นอยู่เจริญก้าวหน้า การดำเนินชีวิตจะพบแต่สุข จิตใจสุขสดชื้นแจ่มใส สุขภาพอนามัยดี ร่างกายแข็งแรง เป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืน
เดช ชื่อเสียง เกียรติยศ บรรดาศักดิ์ ตำแหน่งชั้น ไฟ ความมีอำนาจ วาสนา อันเป็นที่รวมแห่งบารมี ความเจริญ ความแข็ง ความกระด้าง ดื้อรั้น

ชื่อที่มีอักษรวรรคเดช จะส่งผลให้ มีอำนาจเหนือศัตรู ผู้คนคร้ามเกรง มีอำนาจวาสนาสูง มีชื่อเสียง เกียรติยศในตำแหน่งหน้าที่การงาน บุคคลทั่วไปให้ความเคารพนับถือมาก
ศรี บารมี การสั่งสมความดี ความสุขสบาย ทรัพย์สิน เงินทอง ความสวยงาม ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นศิริมงคล ความเกษมสำราญ ระเบียบแบบแผนที่ดี ความเบา ความว่าง ความช้า เรื่อย ๆ ไม่รีบเร่ง

ชื่อที่มีอักษรวรรคศรี จะส่งผลให้ มีเสน่ห์ น่ารัก บุคคลทั่วไปรักใคร่เมตตา จะเป็นผู้มีโชคมีลาภ มีความมั่นคง ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีสิริมงคล มีความเจริญในชีวิต
มูละ หลักฐานทางเศรษฐกิจ การงาน ที่เกิด ที่อยู่อาศัย สำนักงาน ความมั่นคง ของเก่า แขกเก่า ทรัพย์เก่า มรดก สิ่งที่มีมาเป็นมาแต่เดิม ทุน

ชื่อที่มีอักษรวรรคมูละ จะส่งผลให้ ได้รับทรัพย์สิน มรดก อันตกทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือเหล่าพี่น้อง จะมีหลักแหล่งที่อยู่อาศัย มีที่ทำมาหากินเลี้ยงชีพดีมาก
อุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร ความมานะ พยายาม การตกแต่ง การปฏิสังขรณ์ การเรียน การทำงาน การขัดถู ทำให้เป็นเงามันวาว การไม่อยู่นิ่ง การเคลื่อนไหว

ชื่อที่มีอักษรวรรคอุตสาหะ จะส่งผลให้ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการต่อสู้กับอุปสรรคอันตรายต่างๆ อย่างทรหดอดทน จนได้ผลสำเร็จตามประสงค์ จะมีความขยัน มีความคิดริเริ่ม มีความมุมานะพากเพียรเป็นเลิศ
มนตรี ผู้ใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือ อุปถัมภ์ เป็นที่พึ่งพาอาศัย ผู้ที่มีรายได้ อุดหนุนเรา เป็น sponser ให้เรา รวมถึงลูกค้า แขก ธนาคาร นายธนาคาร

ชื่อที่มีอักษรวรรคมนตรี จะส่งผลให้ ผู้ใหญ่อันได้แก่ บิดา, มารดา, ญาติ, ครูอาจารย์, ผู้บังคับบัญชา คอยให้การช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ให้การอุดหนุน, ส่งเสริมในกิจการทุกประเภท ตลอดจนทุกสิ่งที่ประสงค์
กาลกิณี ความไม่เป็นมงคล ความเลว ความชั่วร้าย ความไมีดี ความหายนะ อุปสรรคต่าง ๆ ทุกข์โศก โรคร้าย การถูกดูหมิ่น ความอับโชค ไร้ทรัพย์สิน ความผันแปร ความไม่แน่นอน ผีเข้าผีออก ไม่มีมาตรฐาน การขึ้นโรงขึ้นศาล ติดคุกติดตาราง

หมายเหตุ การตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์ไทย มีข้อยกเว้นอาจใช้อักษรวรรคกาลกิณีประกอบในชื่อได้ แต่พึงยึดหลักว่า "โหรไทยไม่กลัวกาลกิณี แต่กลัวดาวกาลกิณีมีกำลัง"
©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.