Uranus 2.0

Video บน YouTube ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโหราศาสตร์ยูเรเนียน แนะนำการใช้โปรแกรม Uranus
 • Introduction to Uranian Astrology part 1
  http://www.youtube.com/watch?v=kaIkGIZrgHg
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโหราศาสตร์ยูเรเนียน ตอนที่ 1 ประเภทของจักรราศี ความแตกต่างระหว่างราศีแบบนิรายนะ และ สายนะ

 • Introduction to Uranian Astrology part 2
  http://www.youtube.com/watch?v=EA68JAQWeSI
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโหราศาสตร์ยูเรเนียน ประวัติความเป็นมาของโหราศาสตร์ยูเรเนียน ลักษณะของโหราศาสตร์ยูเรเนียน

 • Introduction to Uranian Astrology part 3
  http://www.youtube.com/watch?v=Cwijx80wei4
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโหราศาสตร์ยูเรเนียน จุดเจ้าชะตา ทฤษฎีการพยากรณ์ ศูนย์รังสีและจุดอิทธิพล

 • Introduction to Uranian Astrology part 4 and Uranus Workshop
  http://www.youtube.com/watch?v=_2R1lSjrpUA
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโหราศาสตร์ยูเรเนียน การพยากรณ์จรด้วยโค้งสุริยยาตร์ Uranus WorkShop Part 1อบรมการใช้โปรแกรม Uranus โปรแกร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโหราศาสตร์ยูเรเนียน การพยากรณ์จรด้วยโค้งสุริยยาตร์ Uranus WorkShop Part 1 อบรมการใช้โปรแกรม Uranus

 • Uranus Workshop Part 2
  http://www.youtube.com/watch?v=hl-DChE2nhY
  อบรมการใช้โปรแกรม Uranus โปรแกรมสำหรับนักโหราศาสตร์ยูเรเนียนโดยเฉพาะ

 • Uranus Workshop Part 3
  http://www.youtube.com/watch?v=NSZaWzy7Y2Q
  อบรมการใช้โปรแกรม Uranus โปรแกรมสำหรับนักโหราศาสตร์ยูเรเนียนโดยเฉพาะ ตอนที่ 3

 • ©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.