ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2560

ปกติมาส     ปกติวาร     ปกติสุรทิน

สงกรานต์ วันพฤหัสบดี ที่ 14 เมษายน เวลา 2 นาฬิกา 49 นาที 12 วินาที
(ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพ)

ตรงกับวันที่ 14 เมษายน เวลา 3 นาฬิกา 7 นาที 12 วินาที
(ตามเวลามาตรฐานสากลปัจจุบัน พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ)

นางสงกรานต์ชื่อ กาฬกิณีเทวี ทรงพาหุรัตน์ทัดดอกมณฑา แก้วมรกตเป็นอาภรณ์ ภักษาหารถั่ว งา พระหัตถ์ขวาทรงขอช้าง พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน
เสด็จไสยาสน์หลับเนตรมา บนหลังช้าง

เถลิงศก จุลศักราช 1379

วันอาทิตย์ ที่ 16 เมษายน เวลา 6 นาฬิกา 46 นาที 48 วินาที
(ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพ)

ตรงกับวันที่ 16 เมษายน เวลา 7 นาฬิกา 4 นาที 48 วินาที
(ตามเวลามาตรฐานสากลปัจจุบัน)

เถลิงศก2560จุลศักราช1379
มาสเกณฑ์17056อวมาน429
หรคุณ503693กัมมัชพล574
อุจจพล2112ดิถี20
วาร1  

กาลโยค เริ่มใช้ วันที่ 16 เมษายน

ศก 236
ธงไชย
อธิบดี
อุบาทว์
โลกาวินาศ
วัน
3
5
2
7
ยาม
1
7
8
3
ราศี
5
11
4
3
ดิถี
23
23
22
9
ฤกษ์
23
5
22
15

เกณฑ์นาคให้น้ำ
ปีระกา นาคราชให้น้ำ 4 ตัว ฝนแรกปีน้อย กลางปีงาม ปลายปีมากแล

เกณฑ์ธัญญาหาร
ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิชาติด้วงแมลง ได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน

เกณฑ์พิรุณศาสตร์
ปีนี้ อังคาร เป็นอธิบดีฝน บันดาลในฝนตก 300 ห่า ตกในจักรวาล 120 ห่า
ตกในหิมพานต์90 ห่า ตกในมหาสมุทร 60 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 30 ห่า

©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.
Hosting by THAISITE.net