ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2564

อธิกมาส     ปกติวาร     ปกติสุรทิน

สงกรานต์ วันอังคาร ที่ 14 เมษายน เวลา 3 นาฬิกา 39 นาที 36 วินาที
(ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพ)

ตรงกับวันที่ 14 เมษายน เวลา 3 นาฬิกา 57 นาที 36 วินาที
(ตามเวลามาตรฐานสากลปัจจุบัน พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ)

นางสงกรานต์ชื่อ รากษสเทวี ทรงพาหุรัตน์ทัดดอกบัวหลวง แก้วโมราเป็นอาภรณ์ ภักษาหารโลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนูศิลป์
เสด็จไสยาสน์หลับเนตรมา บนหลังสุกร

เถลิงศก จุลศักราช 1383

วันศุกร์ ที่ 16 เมษายน เวลา 7 นาฬิกา 37 นาที 12 วินาที
(ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพ)

ตรงกับวันที่ 16 เมษายน เวลา 7 นาฬิกา 55 นาที 12 วินาที
(ตามเวลามาตรฐานสากลปัจจุบัน)

เถลิงศก2564จุลศักราช1383
มาสเกณฑ์17106อวมาน584
หรคุณ505154กัมมัชพล546
อุจจพล341ดิถี4
วาร6  

กาลโยค เริ่มใช้ วันที่ 16 เมษายน

ศก 240
ธงไชย
อธิบดี
อุบาทว์
โลกาวินาศ
วัน
1
2
7
4
ยาม
1
3
8
7
ราศี
9
3
8
7
ดิถี
3
27
2
13
ฤกษ์
9
9
8
19

เกณฑ์นาคให้น้ำ
ปีฉลู นาคราชให้น้ำ 5 ตัว ฝนต้นปี กลางปี ปลายปีเสมอกันีมากแล

เกณฑ์ธัญญาหาร
ชื่อ ปาปะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล 1 ส่วน เสีย 10 ส่วน คนทั้งหลายจะได้ทุกข์ลำบาก ได้ยากเพราะกันดารอาหารบ้าง จะฉิบหายเป็นอันมากแล

เกณฑ์พิรุณศาสตร์
ปีนี้ เสาร์เป็นอธิบดีฝน บันดาลในฝนตก 400 ห่า ตกในจักรวาล 160 ห่า
ตกในหิมพานต์120 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า

©Copyright ? 2004-2008 Payakorn.com All rights reserved.